Arama

Güzel kelimeler tanzimi

Kelimeler, kendimizi ifade etmenin en önemli araçlarıdır. Günlük hayatta Arapça ve Farsça kökenli pek çok kelime kullanıyor ve duyuyoruz. Peki, bu kelimelerin anlamlarının ne kadarını biliyoruz? Sizin için okuma yaparken rast geldiğimiz, zaman zaman duyduğumuz ya da kullandığımız güzel kelimelerin anlamlarını araştırdık.

DİLDÂDE

◼ Gönül veren, aşık anlamına gelir.

Örnek:

Biz ki İslâm'ın kılıcı idik, "hezâr bütgedeyi* mescid" eylemiş, "nâkûs yerlerinde ezanlar" okutmuştuk; biz ki salibe karşı hilâl, küfre karşı hak, zulme karşı adalettik… Şîrler pençe-i* kahrımızda lerzân olurken, felek bizi de bu gözleri ahuya zebûn etmez mi? Ne zilletlere katlanmadık bu dildade uğruna, ne fedakârlıkları göze almadık!

(Cemil Meriç)

GÜZİDE

◼ Eşi benzeri olmayan seçilmiş, seçkin kişi anlamına gelir.

Örnek:

O târihte doktor Yasef kadınların en güzîde bir hekimi idi.

(Hüseyin Rahmi Gürpınar)

DİLŞÂD

◼ Mutlu, sevinçli anlamına gelir.

Örnek:

"Bugün o mertebe dilşâd u bahtiyârım ben."

(Cenap Şahâbeddin)

Turgut Uyar'ın Büyük Saat adlı eserinden alıntılar

MÜTESELLÎ

◼Teselli bulan, avunan kimse anlamına gelir.

Örnek:

"Saf ve nurdan mâzî, kaybolmuş bir cennetin hakîkatten uzak bir serâbı hâlinde karşımda açılır… Beni mütesellî ve mesut eder."

(Ömer Seyfeddin)

KALB-İ SELİM

◼ Fani değerlere önem vermeyen, içinde Allah'tan (CC) başkasına yer olmayan temiz kalp anlamına gelir.

Örnek:

Sanma ey hace senden zer u sim isterler
Yevme la yenfe'uda kalb-i selim isterler

(Sanma ey hoca ki, senden altın ve gümüş isterler.
Hiçbir şeyin fayda vermeyeceği günde temiz gönül isterler.)

(Bağdatlı Ruhî)

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN