Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • Edebiyat
  • Fikriyat yayınlarının yeni eseri: Klasik Kelamda Büyük Tartışma Allah'ı Görmek Mümkün mü?

Fikriyat yayınlarının yeni eseri: Klasik Kelamda Büyük Tartışma Allah'ı Görmek Mümkün mü?

Fikriyat Yayınevi, birbirinden kıymetli eserleri bünyesine katmaya devam ediyor. İşte bunlardan biri de büyük bir kelam alimi olan Hatibzâde Muhyiddin'in kaleme aldığı ve Osman Demir'in çevirdiği Klasik Kelamda Büyük Tartışma Allah'ı Görmek Mümkün mü?" eseri. Bu kitap, siz değerli okuyucularımıza sunuldu. Biz de esere dair detayları ve alıntıları sizler için derledik.

FİKRİYAT YAYINLARININ YENİ ESERİ

🔹 Fikriyat Yayınevi, her geçen gün yeni işlere imza atmaya devam ediyor. Sizlerin istifadesine, basımlardan biri olan "Klasik Kelamda Büyük Tartışma Allah'ı Görmek Mümkün mü?" sunuldu.

🔹 Hatibzâde Muhyiddin'in kalemi ve Osman Demir'in çevirisiyle esere, D&R ve İdefix'ten temin edebilirsiniz.

Klasik Kelamda Büyük Tartışma Allah'ı Görmek Mümkün mü? kitabını D&R'den satın almak için tıklayın

KELAM İLMİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

🔹 Kelâm tarihinde ekoller arasında yapılan en önemli tartışmalardan biri de Allah'ın ahirette müminler tarafından gözle görülmesi anlamına gelen rü'yetullahtır.

🔹 Ehl-i sünnet ve Mu'tezile arasında ilk dönemden itibaren konu edilen bu hususta, ilerleyen zamanlarda müstakil eserler de yazılmış, mevzu, aklî ve naklî deliller etrafında incelenmeye devam etmiştir.

🔹 Bu amaçla yazılan önemli eserlerden biri de Osmanlı âlimi Hatibzâde Muhyiddin tarafından kaleme alınan Risâle fî mebâhisi'l-kelâm ve'r-rü'ye'dir.

II. BAYEZİD'E İTHAF EDİLDİ

🔹 II. Bayezid'e ithaf edilen risalenin ilk bölümünde kelâm sıfatı etrafındaki tartışmalara yer verilirken, akabinde ise rü'yetullah, bu literatürün özel bir halkası olacak biçimde müzakere edilmektedir.

🔹 Bu çerçevede eserin kelâm kısmında Allah'ın konuşan olmasının mahiyeti, kelâmî nefsî tartışmaları ile O'na yalan söz nispet etmenin imkânsızlığı konuları ele alınırken, rü'yet kısmında ise görmenin imkânı, gerçekleşmesi, bunun aklî ve naklî delilleri ile muhaliflerin itirazlarına yönelik eleştiriler üzerinde durulmaktadır.

Klasik Kelamda Büyük Tartışma Allah'ı Görmek Mümkün mü? kitabını İdefix'ten satın almak için tıklayın

ESERİN İÇERİĞİ

🔹 Kelam ilminin sahasında oldukça ehemmiyet gösterilmesi gereken Risâle fî mebâhisi'l-kelâm ve'r-rü'ye'yi kapsayan "Klasik Kelamda Büyük Tartışma Allah'ı Görmek Mümkün mü?" eserinin içeriği oldukça zengin. 184 sayfadan oluşan bu kitap üç bölüme ayrılmış.

🔹 İlk kısmında, Hatizâde'nin Kelâmullah ve Rüyetullah Risalesi yer alıyor. İkincisi ise İlk araştırma ismi altında "Kelam Hakkında" faslını oluşturuyor. Son ve kitaba da ismini veren kısımda ise "Yüce Allah'ın Görülmesi" başlığı altında üç makamı anlatıyor.

KİTABIN YAZARI HATIBZÂDE MUHYİDDİN

🔹 16. yüzyılda yaşamış olan Hatıbzâde Muhyiddin, döneminde önemli fıkıh ve kelâm alimlerinden biridir. Kastamonu'da dünyaya gelen alimin doğum tarihi net olarak bilinmez.

🔹 Öğrenimini İznik gibi dönemin önemli ilim merkezlerinde alan Hatıbzâde Muhyiddin, yine çağının önemli alimleri olan Hızır Bey ve Nasîrüddin Tûsî gibi isimlerden eğitim almıştır.

🔹 Yaşamında birbirinden kıymetli eserler veren alim, aynı zamanda muallimlik de yapmıştır. 1496 yılında vefat eden Hatıbzâde, Eyüpsultan civarına defnedilmiştir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN