Arama

Edebiyatımızda Ramazan Bayramı

İslam alemi için büyük bir önem taşıyan Ramazan Bayramı, uzakları yakın ederek hasreti vuslata çeviren, huzur ve neşenin günüdür. Birçok geleneğin icra edildiği Ramazan Bayramı, özellikle Osmanlı döneminde özel merasimler düzenlenerek kutlanırdı. Bu huzur mevsimi, Nedim'den Bahti'ye Divan şairlerinin yazdığı "ıydiyye" adı verilen bayram şiirleri ile edebiyatımızda yer aldı.

BAYRAM

🔹 İslam aleminin büyük bir sevinç ve birliktelikle idrak ettiği Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayram bulunur. Arapça'da Ramazan Bayramı, "ıyd-i fıtr", Kurban Bayramı ise "ıyd-i edha" şeklinde anılır. Müslümanlar tarafından kutlanan bu iki bayram, hicretin ikinci yılından itibaren idrak edilmeye başlanmıştır.

Kökçe: Türk lehçelerinde bayramın karşılığı

RAMAZAN BAYRAMI

🔹 Sevinç ve eğlence günü anlamına gelen bayramlar, geçmişten günümüze medeniyetimizin temel taşlarındandır. Neşenin, birlik ve beraberliğin en güzel ifadeleridir.

🔹 Ramazan Bayramı, on bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesiyle, ay takvimine göre Şevval ayının ilk üç gününde idrak edilir. Ramazan ayını oruç ibadeti ile hemhal olarak geçiren müminler bu fazilet yüklü döneme erişmenin sevinci ve Allah'ın (CC) rahmetine nail olma ümidi ile Ramazan Bayramı'nı kutlarlar.

IYDİYYE

🔹 İslam medeniyetinin neşesi olan Ramazan Bayramı, yazılı kültür ürünü olan ve geleneğimizin devamı hükmündeki şiir alanında karşılık bulmuş, özellikle klasik Türk edebiyatında önemli eserler ortaya çıkmıştır.

🔹 Arapça'da bayram anlamına gelen ıyd kelimesi, edebiyatımızda "bayramlık, bayram hediyesi, bayram bahşişi" manasındaki "ıydiyye" şeklinde karşımıza çıkar. Iydiyye, Ramazan ve Kurban Bayramları vesilesiyle yazılmış kasidelere verilen isimdir.

Divan şairlerinden en güzel beyitler

OSMANLI DÖNEMİ

🔹 Osmanlı Dönemi'nde şairler, ıydiyye yazarak devlet büyüklerinin bayramını kutlarlardı. Kendilerine yazdıkları şiirler karşılığında idane adı verilen hediyeler verilirdi. Şairler aynı şekilde hamilerinin bayramlarını kutlarlar ve caize adı verilen bahşişlerini alırlardı.

🔹 Geçmişi 15. yüzyıla uzanan ıydiyyeler, 16. yüzyılda giderek yaygınlaştı. Bayram günlerinde gerçekleştirilen eğlence ve kutlamalarda bu şiirler dilden dile dolaşırdı.

IYDİYYELERİN KONUSU

🔹 Yazıldığı bayrama göre ıydiyyelerin konusu değişse de evvela geleneğimizdeki mübarek günlere kavuşmanın şükrüne değinilir, ardından bayramın nasıl geçirilmesi gerektiğinden bahsedilerek bu dönemde yapılabilecekler tasvir edilerek eser hitama erer.

🔹 Bayramı konu alan ilk bölüm, methiye ve dua olmak üzere üç bölümden oluşan ıydiyyeler, genellikle otuz ila kırk beyit hacminde uzunluğa sahiptir.

Ramazan şiirleri

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN