Arama

Hakikatlerin eşiğinden kelimeler

"İnsanlığa bir nasihat" olarak kaleme alınan Atabetü'l-Hakayık, Türk - İslam edebiyatının en önemli ikinci eseri kabul edilir. "Gerçeklerin eşiği" anlamına gelen sözlüğün müellifi ise doğuştan âmâ olan Edip Ahmet Yükneki'dir. Dört tane nüshası olan bu yapıt üzerinde birçok çalışma yapılarak günümüze ulaşmasını sağlanmıştır. Sizler için edebiyatımızın mihenk taşı Atabetü'l-Hakayık'ta geçen kelimeleri derledik.

  • 1
  • 100

A: tenbîh, te'kîd alâmeti; bizim lehçede ha olmuştur.

  • 2
  • 100

At: ad, nâm, isim anlamlarına gelir.

  • 3
  • 100

Acun, ajun: "Dünyâ" anlamına gelir.

Ḳamuġ kazġanıḳlı acun mālını
Yiyümedi bardı körün ḥālini

Bütün dünyâ mâlını kazanan
Yiyemedi, vardı gitti, görün hâlini

Atabetü'l Hakayık

  • 4
  • 100

Acnın: acıklı, iztıraplı anlamlarına gelir.

Sen artaḳ sen acnın acun artadı
Nelük bu acunġa ḳılur sen kile

Sen artaksın (arta kalmış, sona kalmış, asi, dönek karârsızsın) acı,yâhûd acûz dünyâ artadı.(döneklik etti) Neden bu dünyâya şikâyet ediyorsun? (Yâhûd dünyâda ne yaparsan o gelir)

Atabetü'l Hakayık

  • 5
  • 100

Acık: "Acı" anlamına gelir.

Bu kün kindüv süçük bu tirmek saña
Acıḳ bolġan yarın ḳodup barduġuñ

Bugün şimdi bu dermek (toplamak) sana tatlıdır
Yarın koyup gittiğin (zamân da) acı olacaktır.

Atabetü'l Hakayık

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN