Arama

Aslı çoğul olduğu halde tekil olarak kullandığımız kelimeler

Dünya dilleri arasında en zengin kelime hazinesine sahip olan dillerden biri olarak bilinen Osmanlı Türkçesi; Arapça ve Farsçadan aldığı kelime ve yapılardan oluşan bir yazı dilidir. Türklerin İslamiyet'i kabulü ile başlayan kültür etkileşiminin bir sonucu olarak Türkçeye, Arapça ve Farsçadan çok fazla kelime girmeye başlamıştır. Fakat özellikle Arapçadan alınan bazı kelimeler kullanılırken diller arasında birtakım farklılıklar meydana gelmiştir. Bunlardan biri aslı çoğul olduğu halde halk arasında tekil olarak algılanan kelimelere çoğul eki "-lar/-ler"i eklemektir. Arapçadan geçen, orijinalini çoğunlukla dil bilimcilerin bildiği kelimelere çoğul eki koyarak çoğul eki yapmaya çalışıyoruz ve bu durum da kelimenin aslı düşünüldüğünde bir anlam kaymasına sebep oluyor. Peki, gündelik hayatta sıklıkla kullandığımız bu kelimelerin aslında çoğul olduğunu ve tekil hallerinin ne olduğunu biliyor muydunuz?

  • 1
  • 20
Evlat
Evlat

1.Evlat

Kelimenin anlamı: Çocuklar

Arapça, "veled" kökünden gelen "çocuk" sözcüğünün çoğuludur.

  • 2
  • 20
Evrak
Evrak

2.Evrak

Kelimenin anlamı: Yapraklar

Arapça, "varak" kökünden gelen "yaprak" sözcüğünün çoğuludur.

  • 3
  • 20
Neşriyat
Neşriyat

3.Neşriyat

Kelimenin anlamı: Yayınlar

Arapça, "neşir" kökünden gelen "yayın" sözcüğünün çoğuludur.

  • 4
  • 20
İzahat
İzahat

4.İzahat

Kelimenin anlamı: Soruşturmalar

Arapça, "izah" kökünden gelen "soruşturma" sözcüğünün çoğuludur.

  • 5
  • 20
Ulema
Ulema

5.Ulema

Kelimenin anlamı: Alimler

Arapça, "alim" kökünden gelen "bilgin, alim" sözcüğünün çoğuludur.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN