Arama

Aşık Paşa'nın Garipnamesinden öğütler

Divan edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Aşık Paşa, dünya işlerine karışmayan bir mutasavvıftı. Yazdığı Garibname adlı, 10.613 beyitlik mesnevi ile Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ine ilham kaynağı oldu. Sizler için 'insan-ı kamil' olmayı öğütleyen Aşık Paşa'nın Garipnamesinden yaşama dair öğütleri derledik. Aşık paşa kimdir? Aşık paşa mesnevi, hakkında, eserleri, öğütler, kitapları...

Dünya mekteb-hânedür cümle kula
Kul gerek kim bunda hak 'ilmin bile

Dünya herkes için bir okuma yeridir. Kulun Hak ilmini burada okuyup anlaması gerekir.

Divan edebiyatında derin manaları olan berceste beyitler

Âhiret firdevs bu külhan-durur
Ana baksan bu cihân zindân-durur

Ahiret cennet bahçesi bu dünya ise, hamam ocağı gibidir. Ahirete göre bu dünya bir zindandır.

Mevlana'nın Mesnevi-i Şerif'inin ilk 18 beyiti

Birlik ehli hoş geçürür vaktını
Birikenler dutdı dünyâ tahtını

Birlik içinde olan üzüntüden uzaktır, böyle kimseler dünyaya sultan olmuşlardır.

Sözünüzün etkisini artıracak beyitler

Göz alur nakşı virür cân mülkine
El çıkarur uşbu cihân mülkine

Göz nakışları ve işlemeleri alıp can ülkesine ulaştırınca, el onu bu dünya memleketine getirir.

Ziya Paşa'nın özdeyiş haline gelen beyitleri

Mâyil olup kovdugumuz dünyedür
Bâki degül yıkılası bünyedür

Ele geçirmek için ardına düştüğümüz dünya, sonsuz olmayıp yıkılacak bir yapıdır.

Hafız-ı Şirazi'nin divanından beyitler

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN