Arama

Sa’d bin Ebu Vakkas kimdir?

Sa'd bin Ebu Vakkas, Peygamberimizin İslam'ı tebliğinden kısa bir süre sonra Müslüman olan ve cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. İslamiyet'in ilk yıllarında Müslümanlarla alay eden bir müşriki yaraladığı için İslam uğrunda ilk kan akıtan kişi olarak anılan Sa'd, aynı zamanda müşrik Kureyş kervanına ilk oku atan kişidir. Uhud Gazvesi'nde attığı her oku hedefine isabet ettirdiği için Resulullah Efendimiz ona atacağı okları birer birer vermiş ve "Anam babam sana fedâ olsun ey Sa'd, at!" diye iltifat etmiştir. Peki, Sa'd bin Ebu Vakkas kimdir?

  • 1
  • 13
SA’D BİN EBU VAKKAS KİMDİR?
SA’D BİN EBU VAKKAS KİMDİR?

Sa'd bin Ebu Vakkas, 592 yılında Mekke'de dünyaya geldi.

Nesebi Benî Zühre'den olan babası aracılığıyla Kilâb bin Mürre'de, Benî Ümeyye'den olup İslamiyet'i kabul etmeden ölen annesi Hamne bint Süfyân bin Ümeyye aracılığıyla Abdümenâf bin Kusay'da Hz. Peygamber'in (sav) nesebiyle birleşir.

  • 2
  • 13
RESULULLAH ONA ‘DAYI’ DİYE HİTAP EDERDİ
RESULULLAH ONA ‘DAYI’ DİYE HİTAP EDERDİ

Dedesi Vüheyb bin Abdümenâf bin Zühre, Resul-i Ekrem'in (sav) annesinin amcası olduğu için Resulullah (sav), Sa'd'a "dayı" diye hitap ederdi.

17 veya 19 yaşında iken İslamiyet'i kabul etmesi üzerine annesi dininden dönmediği sürece onunla konuşmamaya ve yemek yememeye ant içti; fakat Sa'd dininden dönmeyeceğini söyledi.

  • 3
  • 13
İSLAM UĞRUNDA KAN DÖKEN İLK KİŞİ
İSLAM UĞRUNDA KAN DÖKEN İLK KİŞİ

İslamiyet'in ilk yıllarında Müslümanlarla alay eden bir müşriki yaraladığı için İslam uğrunda ilk kan akıtan kişi olarak anıldı.

Peygamberimizden (sav) önce Medine'ye hicret etti. Resul-i Ekrem (sav), onu Mus'ab bin Umeyr veya Sa'd bin Muâz ile kardeş ilan etti.

  • 4
  • 13
PEYGAMBERİMİZ İLE BÜTÜN GAZVELERE KATILDI
PEYGAMBERİMİZ İLE BÜTÜN GAZVELERE KATILDI

Râbiğ Seriyyesi ile Batn-ı Nahle Seriyyesi'ne katıldı ve Kureyş kervanına ilk oku o attı. Harrâr Seriyyesi'nde kumandan olarak görev yaptı.

Bedir Gazvesi'nde müşrik süvari birliğinin kumandanı Saîd b. Âs'ı öldürüp kılıcını Resûl-i Ekrem'e teslim etti. Daha sonra Hz. Peygamber (sav) ile bütün gazvelere katıldı.

  • 5
  • 13
‘ANAM BABAM SANA FEDA OLSUN EY SA‘D, AT!’
‘ANAM BABAM SANA FEDA OLSUN EY SA‘D, AT!’

Uhud Gazvesi'nde attığı her oku hedefine isabet ettirdiği için Resulullah ona atacağı okları birer birer verirken, "Anam babam sana fedâ olsun ey Sa'd, at!" diye iltifat ederdi.

Birçok savaşta ve Medine'de düşman baskınından korkulduğu zamanlarda Resulullah'ın yanından ayrılmadı.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN