Arama

İlk katarakt ameliyatını yapan Müslüman hekim: Ammar bin Ali

İslam medeniyetinin yetiştirdiği en büyük göz hekimlerinden birisi olan Ammar bin Ali, tarihteki ilk katarakt ameliyatını yapan kişidir. Müslüman hekim, çalışmaları ile "oftalmoloji" yani görme yolları ve cerrahisinin babası kabul edilir. Avrupa'da ders kitabı olarak okutulan eserlere imzasını atan Ammar bin Ali'nin uyguladığı tedaviler onun kendi tecrübelerinin ürünüdür. Peki, Ammar bin Ali ilk katarakt ameliyatını nasıl yaptı?

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 18
İslam medeniyeti örnek alınan bir sağlık sistemi kurdu
İslam medeniyeti örnek alınan bir sağlık sistemi kurdu

💠 İslam medeniyeti, asırlar boyunca gıpta edilip örnek alınan bir sağlık sistemi kurdu. Hekimlik, medeniyetimizde çok şerefli bir meslek olarak yer aldı.

💠 7. yüzyıldan başlayarak tıp ilmi, İslam dünyasının farklı bölgelerinde oldukça karmaşık ve değişik bir disiplin halinde gelişme gösterdi.

(X) Bilime yön veren Müslüman alimler ve icatları

💠Medeniyetimizde ortaya konulan ilmi çalışmalar ve keşfedilen yeni icatlar insanlığı etkisi altına aldı. Bu alanda kaleme alınan eserler, asırlar boyunca medreselerde, üniversitelerde ders kitabı olarak okutuldu.

(X) Avrupa tıbbı Müslüman hekimlerin hangi eserleriyle gelişti?

  • 3
  • 18
İslam medeniyetinde tıbbın gelişmesinin nedeni
İslam medeniyetinde tıbbın gelişmesinin nedeni

💠Tıbbın İslam medeniyetinde gelişme göstermesinin nedeni, İslam inancının, insan yaşayışı ve sağlığına verdiği önemden kaynaklanır. Bundan dolayı hekimler de hastaları tedavi ederken zarar görmemesi için oldukça özen gösterirdi.

💠 Örneğin, ameliyat öncesinde hastanın bayıltılması ile ilgili olarak haşhaş otu, kelebek ve banotu suları kullanılırdı. Bu sular bir süngere emdirilerek güneşte tutulur ve ameliyat sırasında tekrar nemlendirilmek suretiyle hastanın burnu önüne yaklaştırılarak koklatılıp hastanın bayılması sağlanırdı.

💠 Hasta bu sayede derin bir uykuya dalar ve ameliyatın acılarını asla hissetmezdi. Medeniyetimizde asırlar boyu kullanılan bu narkoz çeşidi, Batı dünyasında 1844'te kullanılmaya başlandı.

  • 4
  • 18
Asırlar boyunca aşılamayan görüşler
Asırlar boyunca aşılamayan görüşler

💠 Müslüman hekimlerin Batılılardan çok daha ileride oldukları önemli alanlardan biri de göz hastalıkları ve tedavileriydi. Müslüman tabipler bu konuda büyük bir itina göstermişti.

💠 Özellikle İbnü'l-Heysem'in ortaya koyduğu optik alanındaki buluşları tıbbın bu şubesini bir hayli geliştirdi. İslam medeniyetinde optik alanındaki görüş ve tespitler asırlar boyunca aşılamadı.

💠Migren ile göz hastalıklarının ilişkisi konusunda önemli tespitler yapan Müslüman tabipler bu alanda büyük başarılar elde etmiş iken Batılı doktorlar ise bu düzeyin çok gerisinde kalmışlardı.

(X) Osmanlı'da bilimin temellerini atan alim

  • 5
  • 18
Tabipler uzmanlaşmak için hangi kriterlere tabi tutulurdu?
Tabipler uzmanlaşmak için hangi kriterlere tabi tutulurdu?

💠 İslam âlimleri, yaptıkları önemli çalışmalarıyla diğer pratisyenlerden kendilerini ayırmaya çaba sarf etti. Tabiplerin mesleğe başlarken uzmanı olmaları gereken tıbbî bilgi için bir ölçüt olması gerektiğini savundular.

💠 Medeniyetimiz içinde yetişen Şeyzerî, 13. yüzyılda hekimlerin Huneyn b. İshak'ın "Fî Mihneti't-tabîb" adlı eserinde verilen talimata göre sınavdan geçirilmelerini istedi.

💠 Göz hekimleri Huneyn'in "al-ʿAşr makālât fi'l-ʿayn"ının muhtevasından, kırık çıkıkçılar Aeginalı Paul'ün tıp ansiklopedisinin altıncı kitabından ve cerrahlar Galen'in "On the Composition of Simple Drugs according to Kindsimtihana" adlı kitabından sorumlu tutulurdu.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN