Arama

Hz. Ebubekir kimdir? Hz. Ebubekir'in hayatı

Hz. Ebubekir, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in yol arkadaşı ve en sadık dostuydu. Hz. Ebubekir, İslam'ı kabul etmeden önce de şerefli bir yaşam sürmüş; haramdan, zinadan, içkiden uzak durmuş ve Müslüman olan ilk 10 sahabeden biri olmuştu. Miraç olayı başta olmak üzere gaybla ilgili pek çok haberi hiç tereddütsüz kabul ettiği için bizzat Resul-i Ekrem tarafından "Sıddık" lakabı verilmiş ve İslam literatüründe "Ebubekir es Sıddık" olarak anılmıştı. Peygamberimizin vefatının ardından ilk halife Hz. Ebubekir olmuş, Peygamberimizin izinden gitmeye devam etmişti. Peki, Hz. Ebubekir kimdir? Hz. Ebubekir nasıl halife oldu? İşte sadık dost Hz. Ebubekir'in hayatı…

  • 1
  • 25
HZ. EBUBEKİR KİMDİR?
HZ. EBUBEKİR KİMDİR?

Hz. Ebubekir, Fil Vak'ası'ndan üç yıl kadar sonra Mekke'de doğdu. Tam adı Ebû Bekr Abdullah bin Ebî Kuhâfe Osman bin Âmir el-Kureşî et-Teymî'dir.

Annesi Ümmü'l-Hayr Selmâ bint Sahr, Mekke döneminde Hz. Peygamber'in Erkam bin Ebü'l-Erkam'ın evinde bulunduğu sırada İslâmiyet'i kabul etti. Babası Ebû Kuhâfe, Mekke fethinden (630) hemen sonra oğlu Ebu Bekir'in aracılığıyla Müslüman oldu.

  • 2
  • 25
HZ. EBUBEKİR’İN SOYU PEYGAMBERİMİZİN NESEBİYLE BİRLEŞİR
HZ. EBUBEKİR’İN SOYU PEYGAMBERİMİZİN NESEBİYLE BİRLEŞİR

Anne ve babasının mensup olduğu Teym kabilesinin soyu Mürre bin Kâ'b'da Hz. Peygamber'in nesebiyle birleşir. Resûl-i Ekrem'den iki veya üç yaş küçük olan Ebû Bekir kaynaklarda adından çok Atîk lakabıyla anılmıştır.

"Güzel, soylu, eski, âzat edilmiş" gibi manalara gelen bu lakabın ona annesi tarafından verildiği veya çok eskiden beri hayır yaptığı, yüzü ve ahlâkı güzel olduğu yahut da soyunda ayıplanacak bir husus bulunmadığı için Atîk diye anıldığı rivayet edilir.

  • 3
  • 25
‘ALLAH’IN CEHENNEMDEN AZAT ETTİĞİ KİMSESİN’
‘ALLAH’IN CEHENNEMDEN AZAT ETTİĞİ KİMSESİN’

Birlikte Hz. Peygamber'in, "Sen Allah'ın cehennemden âzat ettiği kimsesin" şeklindeki iltifatına mazhar olduktan sonra bu lakapla anılmaya başlandığı bilinmektedir. Câhiliye döneminde Abdü'l-Kâbe olan adının Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber tarafından Abdullah olarak değiştirildiği rivayet edilir.

Servetini Allah yolunda harcayıp eski elbiseler giydiği için "Zü'l-hilâl", çok şefkatli ve merhametli olduğu için "Evvâh" lakaplarıyla da anılmıştır. Ancak onun en meşhur lakabı Sıddîk'tır.

  • 4
  • 25
HZ. EBUBEKİR’İN SIDDIK LAKABI NEREDEN GELİYOR?
HZ. EBUBEKİR’İN SIDDIK LAKABI NEREDEN GELİYOR?

"Çok samimi, çok sadık" anlamına gelen bu lakap kendisine, miraç olayı başta olmak üzere gaybla ilgili haberleri hiç tereddütsüz kabul ettiği için bizzat Resûl-i Ekrem tarafından verilmiş ve İslam literatüründe bununla şöhret bulmuştur.

Hz. Peygamber'in vefatından sonra onun devlet yönetimi görevini üstlendiği için de "halîfetü resûlillâh" unvanıyla anılmıştır. Bekir adlı bir çocuğu olmadığı halde kendisine Ebû Bekir künyesinin niçin verildiği konusunda kaynaklarda yeterli bilgi yoktur.

  • 5
  • 25
HZ. EBUBEKİR KUMAŞ TİCARETİYLE UĞRAŞIRDI
HZ. EBUBEKİR KUMAŞ TİCARETİYLE UĞRAŞIRDI

Ebu Bekir'in çocukluğu, gençliği ve Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır.

Yalnız elbise ve kumaş ticaretiyle meşgul olduğu, İslamiyet'i kabul ettiği sırada 40 bin dirhem kadar sermayesi bulunduğu, ticaret kervanlarıyla Suriye ve Yemen'e seyahat ettiği bilinmektedir. Hz. Peygamber'in 25 yaşlarında iken katıldığı Suriye ticaret kervanında onun da bulunduğu rivayet edilir.

HZ. ÖMER KİMDİR? HZ. ÖMER NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN