Arama

Lavanta ve kültürel mirasımızın merkezi: Afşin

7 güzel adamın memleketi olarak bilinen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, Eshab-ı Kehf Külliyesiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almaktadır. Kültür, sanat ve tarihi eserler açısından zengin bir bölge olan Afşin, aynı zamanda lavanta tarlalarıyla sosyal hayat, turizm ve ekonomiyi de canlı tutuyor. İşte lavanta ve kültürel mirasımızın merkezi Afşin hakkında detaylar…

  • 1
  • 15
ASHAB-I KEHF KÜLLİYESİ
ASHAB-I KEHF KÜLLİYESİ

📌Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yer Eshab-ı Kehf Külliyesi, adeta din ve uygarlıkların buluşma noktası... Farklı dinler ve medeniyetlerin kendi inançlarına göre değerler kattığı bu mekan, yüzyıllar boyunca ayakta kalmıştır.

📌Afşin için çok önemli olan bu bölge yalnızca tarihi kimliğiyle değil Kur'an-ı Kerim'de yer alan Kehf Suresi'ndeki kıssayla manevi yönüyle de dikkat çeker.

➡Mekanın tarihçesi, işlev ve önemine geçmeden önce ilk olarak kadim bir kıssa olan Eshab-ı Kehf'in hikayesine göz atmak gerekir.

Ashab-ı Kehf olayı nedir?

  • 2
  • 15
ESHAB-I KEHF’İN HİKAYESİ
ESHAB-I KEHF’İN HİKAYESİ

Türkçede "Mağara arkadaşları" anlamına gelen Eshab-ı Kehf, İslam dininden Hristiyanlığa, Yahudilikten paganlığa kadar birçok dinde kendisine yer edinmiş kutsiyet atfedilen bir hadisedir.

📌Anlatılara göre Roma döneminde yaşayan zalim bir hükümdar halkın putlara tapmasını ister. Fakat halkın arasında bulunan yedi genç, putperestliğe karşı direnir. Tek bir ilahın varlığına inanan bu gençler, gizlice ibadetlerini yerine getirmeye çalışır. Kendileri gibi düşünen bir çobana rastlayan gençler, dinlerini değiştirmemek amacıyla çobanın rehberliğiyle yanında su bulunan güvenli bir mağaraya sığınırlar. Bir rivayete göre 309 yıl uyuyan bu gençler, ülkeyi başka bir hükümdarın yönetiminde huzur içinde bulurlar.

Ashab-ı Kehf'in mağaradaki uykuları nasıldı?

  • 3
  • 15
İSLAM’DA ESHAB-I KEHF
İSLAM’DA ESHAB-I KEHF

📌Çeşitli din ve efsanelerde yer alan Eshab-ı Kehf hadisesi, Kur'an-ı Kerim'de yer alması bakımından ayrıca bir öneme sahiptir.

Farklı dinlerde yer alan bu hadiseyi anlamanın ve doğrusunu öğrenebilmenin en etkili yolu elbette Kur'an-ı Kerim'e bakmaktır. Kehf Suresi'nin 9-26. ayetlerinde hadise şu şekilde yer almaktadır:

📌Kehf Suresi, 9. ayet: Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini Bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın?

📌Kehf Suresi, 10. ayet: O gençler, mağaraya sığındıkları zaman, demişlerdi ki: "Rabbimiz, Katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır (bizi başarılı kıl).

📌Kehf Suresi, 11. ayet: Böylelikle mağarada yıllar yılı onların kulaklarına vurduk (derin bir uyku verdik).

📌Kehf Suresi, 12. ayet: Sonra iki gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtmek için onları uyandırdık.

📌Kehf Suresi, 13. ayet: Biz sana onların haberlerini bir gerçek (olay) olarak aktarıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve Biz de onların hidayetlerini artırmıştık.

Kehf Suresi'ni okumak için tıklayınız

📌Kehf Suresi, 14. ayet: Onların kalpleri üzerinde (sabrı ve kararlılığı) rabtetmiştik; (Krala karşı) Kıyam ettiklerinde demişlerdi ki: "Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir; İlah olarak biz O'ndan başkasına kesinlikle tapmayız, (eğer tersini) söyleyecek olursak, andolsun, gerçeğin dışına çıkarız."

📌Kehf Suresi, 15. ayet: "Şunlar, bizim kavmimizdir; O'ndan başkasını ilahlar edindiler, onlara apaçık bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Öyleyse Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir?"

📌Kehf Suresi, 16. ayet: (İçlerinden biri demişti ki:) "Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup-ayrıldınız, o halde, (dağlara çekilip) mağaraya sığının da Rabbiniz size rahmetinden (bolca bir miktarını) yaysın ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın."

📌Kehf Suresi, 17. ayet: (Onlara baktığında) Görürsün ki, güneş doğduğunda mağaralarına sağ yandan yönelir, battığında onları sol yandan keser-geçerdi ve onlar da onun (mağaranın) geniş boşluğundalardı. Bu, Allah'ın ayetlerindendir. Allah, kime hidayet verirse, işte hidayet bulan odur, kimi saptırırsa onun için asla doğru-yolu gösterici bir veli bulamazsın.

Kehf Suresi'ni dinlemek için tıklayınız

📌Kehf Suresi, 18. ayet: Sen onları uyanık sanırsın, oysa onlar (derin bir uykuda) uyuşmuşlardır. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekleri de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın, geri dönüp onlardan kaçardın, onlardan içini korku kaplardı.

📌Kehf Suresi, 19. ayet: Böylece, aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik (uyandırdık). İçlerinden bir sözcü dedi ki: "Ne kadar kaldınız?" Dediler ki: "Bir gün veya günün bir (kaç saatlik) kısmı kadar kaldık." Dediler ki: "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir; şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de, hangi yiyecek temizse baksın, size ondan bir rızık getirsin; ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin."

📌Kehf Suresi, 20. ayet: "Çünkü onlar üzerinize çıkıp gelirlerse, sizi taşa tutarlar veya dinlerine geri çevirirler; bu durumda ebedi olarak kurtuluş bulamazsınız."

📌Kehf Suresi, 21. ayet: Böylece, Allah'ın va'dinin hak olduğunu ve gerçekten kıyametin, kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeleri için (şehir halkına ve sonraki insan kuşaklarına) onları buldurmuş olduk. (Onları görenler) Kendi aralarında durumlarını tartışıyorlardı, (bir kısmı) dedi ki: "Onların üstüne bir bina inşa edin, Rableri onları daha iyi bilir." Onların işine galip gelen (sözleri geçen)ler ise: "Üstlerine mutlaka bir mescid yapmalıyız" dediler.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN