Arama

Ashab-ı Kehf olayı nedir?

Müslümanların kıssalarında olduğu kadar Hristiyanlık, Yahudilik ve hatta Hint kutsal kitaplarında da yaygın olarak anılan bir olaydır Ashab-ı Kehf. Putperest bir kavmin içinde Allah'ın varlığına ve birliğine inanan bir grup genç, bu inançlarını açıkça dile getirip putperestliğe karşı çıkmış, taşlanarak öldürülmekten veya zorla din değiştirmekten kurtulmak için mağaraya sığınmışlardır. Bir mağarada yıllar, belki de yüzyıllarca uyuduktan sonra tekrar uyandırılmışlardır. Peki, Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen bu olay ne zaman, nerede gerçekleşmiştir? Ölümden sonra dirilişin bir örneği olan bu olay hakkında Kehf suresinde neler anlatılır? Mağaraya sığınanların gerçek sayısı bilinebilir mi?

  • 1
  • 15
ÖLÜMDEN SONRA DİRİLİŞİN BİR MİSALİ
ÖLÜMDEN SONRA DİRİLİŞİN BİR MİSALİ

Ashâb-ı Kehf kıssasının özünü teşkil eden ve ölümden sonra dirilişin bir misali olan uzun süre mağarada uyuyup yeniden uyanma hadisesi, İslam'ın dışındaki diğer bazı dinlerde ve çeşitli efsanelerde de yer alır.

  • 2
  • 15
BU HADİSE DİĞER KÜLTÜRLERİN METİNLERİNDE DE YER ALIR
BU HADİSE DİĞER KÜLTÜRLERİN METİNLERİNDE DE YER ALIR

Hindistan'da bir tek kişinin uzun süre uykuda kalması olayına rastlandığı gibi (Bhagavat Gita, Ramayana), Hint kutsal kitaplarından Mahabharata'da yedi kişinin, peşlerinde bir de köpek olduğu halde riyâzet için krallığa ve dünyaya yüz çevirdikleri nakledilir.

  • 3
  • 15
YAHUDİLİK VE HRİSTİYANLIK’TA DA BU KISSAYA YER VERİLİR
YAHUDİLİK VE HRİSTİYANLIK’TA DA BU KISSAYA YER VERİLİR

Yahudilik'te ise Talmud'da Honi ha-Me'aggel adlı şahsın 70 yıl, Abimelek'in de 66 yıl uykudan sonra uyandıkları hikâye edilir.

Ashâb-ı Kehf ile ilgili kıssa ana hatlarıyla "Efes'in yedi uyurları" adıyla Hristiyanlıkta da mevcut olup İmparator II. Theodosios'un saltanatının otuz sekizinci yılında Efes şehrine yakın bir mağarada hiç bozulmamış bazı cesetlerin bulunması olayına dayanmaktadır.

  • 4
  • 15
KUR’AN-I KERİM’DE GEÇEN ‘ASHAB-I KEHF’ KISSASI
KUR’AN-I KERİM’DE GEÇEN ‘ASHAB-I KEHF’ KISSASI

Ashâb-ı Kehf kıssasının anlatıldığı Kur'an-ı Kerîm'in 18'inci suresine, bu kıssanın önemi dolayısıyla "Kehf" adı verilmiştir.

Surenin 9-26'ncı ayetlerinde bildirildiğine göre, putperest bir kavmin içinde Allah'ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç bu inançlarını açıkça dile getirip putperestliğe karşı çıkmış, taşlanarak öldürülmekten veya zorla din değiştirmekten kurtulmak için mağaraya sığınmışlardır.

  • 5
  • 15
SIĞINDIKLARI MAĞARADA 309 YIL UYUDULAR
SIĞINDIKLARI MAĞARADA 309 YIL UYUDULAR

Yanlarındaki köpekleriyle birlikte orada derin bir uykuya dalan gençler muhtemelen 309 yıl sonra uyanmışlardır.

Bu süre Kur'ân-ı Kerîm'de, "Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar, dokuz da ilâve ettiler" şeklinde belirtilir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN