Arama

Yunan Devleti nasıl kuruldu?

Rusların Osmanlı ile savaşa tutuştuğu bir dönemde, Rumlar da isyan hareketlerine başlamışlardı. Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik, bağımsızlık fikirlerinden diğer milletler gibi Yunanlılar da etkilenmişler ve Osmanlı'dan kopmanın hayalini kurmuşlardı. Osmanlı aleyhinde propagandalara başlamışlar, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın desteğiyle bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Yunanistan'ın kurulmasıyla ilk kez imparatorluk tebaasından bir grup bağımsızlık kazanmış ve Osmanlı'nın parçalanma sürecini başlatmıştı. Yunanistan'ın yayılmacılık hırsı kısa süre sonra, başta Adalar konusu olmak üzere bölgede yeni gerilimlerin yaşanmasına sebebiyet verecekti.

  • 1
  • 18
RUMLAR OSMANLI’DA ÖNEMLİ MAKAMLAR ELDE ETTİLER
RUMLAR OSMANLI’DA ÖNEMLİ MAKAMLAR ELDE ETTİLER

Rumlar, Osmanlı toplumunda ticaret, gemicilik, bankerlik gibi mesleklerle zenginleşmişler, devletin bazı önemli makamlarını elde etmişlerdi.

Bu zenginlik ve Batıyla kurdukları sıkı ilişkiler sayesinde modern okullar kurdular. Batıdan kitaplar getirtilerek bunları tercüme ettiler, yeni kütüphaneler kurdular.

  • 2
  • 18
FRANSIZ İHTİLALİ’NDEN YUNANLILAR DA ETKİLENDİ
FRANSIZ İHTİLALİ’NDEN YUNANLILAR DA ETKİLENDİ

Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik, bağımsızlık fikirleri diğer birçok millet gibi Yunanlıların da düşlerinde yer etmeye başladı.

Rusların Osmanlılarla her savaşa tutuştuklarında aralarında Rumların da bulunduğu Osmanlı Ortodoks tebaasını ayaklandırmaya çalışmaları zamanla önemli yansımalar buldu.

  • 3
  • 18
SIRP İSYANI RUMLAR İÇİN CESARET KAYNAĞI OLDU
SIRP İSYANI RUMLAR İÇİN CESARET KAYNAĞI OLDU

1804'te başlayan Sırp isyanının muhtariyetle neticelenmesi, benzer emeller taşıyanlar için bir cesaret kaynağı oldu.

Rumların bağımsızlığı için ilk adım, bir Rum tüccarı olan Manuel'in iki arkadaşıyla birlikte, 1814'te Odessa'da Philike Heteria Cemiyeti'ni kurmasıyla atıldı.

  • 4
  • 18
RUMCA EĞİTİMİ TEŞVİK ETTİLER
RUMCA EĞİTİMİ TEŞVİK ETTİLER

Cemiyetin başkanlığına Rus Çarı'nın Rum asıllı yaveri Aleksandır İpsilanti getirildi. Çarın himayesinde faaliyet gösteren cemiyet, kısa sürede Rum önde gelenlerinin birçoğunu bünyesine kattı, şube sayısını arttırdı. İpsilanti, Sırplarla ve Avrupalı bazı devletlerle temasa geçti.

Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa, kendisine mahalli destek sağlama adına, kiliseler yapmak, Rumca eğitimi teşvik etmek, Rumları asker olarak kullanmak suretiyle Rumların bilinçlenmesinde önemli rol oynadı, ancak onları sıkı şekilde kontrol altında tuttu.

  • 5
  • 18
RUMLARI OSMANLIYA KARŞI İSYANA TEŞVİK ETTİLER
RUMLARI OSMANLIYA KARŞI İSYANA TEŞVİK ETTİLER

Tepedelenli, 1820'de Osmanlılara karşı yürüttüğü mücadelede, Rumları da isyana teşvik etti.

Onun yakalanıp oğullarıyla birlikte idam edilmesi bölgede büyük bir otorite boşluğu doğurdu ve bu durum Rum çetelerinin işini kolaylaştırdı.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN