Arama

Yok olmaktan son anda kurtulan tarih: Yıldız Kütüphanesi

Osmanlı son döneminin parlayan yıldızı Sultan II. Abdülhamid; devlet yönetiminde olduğu kadar ilim, arşivcilik ve kitaplar konusunda da hassas bir kişilikti. Namı Avrupa'ya ulaşan kitapseverliği ile bilinen Sultan, yeni yayınlanan eserleri dahi hızla tercüme ettirip Türkçeye kazandırıyordu. Bunun en güzel örneği de Yıldız Sarayı içerisinde titizlenerek kurdurduğu kütüphaneydi. İşte, 31 Mart Vakası'nda yok olmanın eşiğine gelen Yıldız Kütüphanesi...

34. Osmanlı padişahı ve 113. İslam Halifesi Sultan II. Abdülhamid Han dengelerle örülü devlet idaresinin yanında ilmi gelişmelere de büyük önem verirdi.

Sultan'ın en bilinen vasıflarından biri kitaplara olan düşkünlüğüydü. Öyle ki Türk kütüphaneciliğine dair pek çok önemli hadise, II. Abdülhamid Han'ın hamleleri ile gerçekleşmişti.

ABDÜLHAMİD'İN HAYATI HAKKINDA 33 İLGİNÇ GERÇEK

◾ Sultan Abdülhamid'in ilme ve kitaplara karşı olan ilgisi onu Yıldız Sarayı içinde dört başı mamur bir kütüphane kurmaya sevk etti. Kütüphanenin ilk parçaları Sultan'ın şehzadeliğinden itibaren topladığı nadide eserlerdi. Zamanla burada çok büyük bir ilmi hazine meydana gelecekti.

◾ Kütüphane-i Hümayun; tek katlı, dört büyük salondan müteşekkil, yetmiş metre uzunluğa sahip bir alanı kapsıyordu. Burada baş hafız-ı kütüb dahil otuz personel görevliydi.

◾ Zengin bir koleksiyona sahip olan Yıldız Kütüphane-i Hümayunu coğrafya, romanlar, gazeteler ve Türkiye literatürüne dair eserlerin bir araya geldiği bir hazineydi.

◾ Kütüphane için diğer dillerden tercümeler yapılmış, süreli yayın koleksiyonu ile güncel takip edilmiş ve romanlar ile dünya edebiyatının nabzı tutulmuştu.

SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN SAKLI MİRASI

Sultan II. Abdülhamid Han bilhassa uyumadan evvel mutad olarak kendisine yeni tercümelerden okunmasını ister, ilmi tartışmaları yetkililere anlattırırdı.

◾ Lakin bin bir zahmet ve emekle toplanan kütüphane, 31 Mart olayları sonucunda İstanbul'a giren Hareket Ordusu'nun Yıldız Baskını'nda az daha yok olacaktı.

31 Mart hadisesinin ardından İstanbul'a giren Hareket Ordusu'nun komutanlarından olan Mirliva Şevket Turgut Paşa Yıldız Sarayı'nı teslim almıştı.

Mirliva nedir?

Osmanlı askeri terimlerinden olan mirliva günümüzde tuğgeneral ve tümgeneral arası bir rütbeye tekabül ediyordu. Rütbe 26 Kasım 1934 tarihinde iptal edildi.

İstanbul'da meydana gelen hadiseler esnasında çatışmalara girmeyen Bulgar askerlerinin Yıldız Sarayı'na alınmasıyla tarihte eşine az rastlanır bir yağma görüldü.

II. ABDÜLHAMİD FİLİSTİN'E YAHUDİ GÖÇÜNÜ ENGELLEMİŞTİ

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN