Arama

Tarihi kaynakların izinde Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatı

Osmanlı'nın onuncu sultanı Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl tahtta kaldı. Hayatını at üzerinde seferlerde geçiren padişah son nefesini de savaşta verdi. İmparatorluğun topraklarını 14 milyon 983 bin kilometrekareye çıkardı. Yaptığı kanunlar ile devleti güçlü bir şekilde dönüştürdü. Aynı zamanda modern Avrupa'nın oluşumunda pay sahibi oldu. Hadi gelin tarihi kaynaklarda Kanuni Sultan Süleyman devrine göz atalım.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 15
  • 18

Sübhatü'l Ahbar ve Tuhfetü'l Ebrar- Derviş Mehmed

📌Kanuni'nin hayatının önemli dönüm noktalarından birisi de büyük oğlu Mustafa'nın idamı oldu. 1553 yılında İran Seferi için gönderdiği Rüstem Paşa'dan Şehzade Mehmet'in tahtı ele geçirmek için planlar yaptığına dair haber alması üzerine, ordunun başına kendisi geçti. Konya Ereğlisi mevkiinde iken şehzade boğduruldu. Rüstem Paşa'yı da sadrazamlıktan azletti.

📌Oğlunu idam ettiren Kanuni Sultan Süleyman'ın buna zaman geçtikçe çok üzüldüğü ve pişmanlık duyduğu gerek Osmanlı gerekse Batı kaynaklarında açık şekilde belirtilir. Ayrıca bu olay dolayısıyla Taşlıcalı Yahya gibi bazı şairler tarafından ağır sözlerle eleştirildiği halde sesini çıkarmadı. Çocukluk arkadaşı Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin bu mesele yüzünden onunla konuşmadığına dair bilgiler menakıbnamelerde yer alır.

  • 16
  • 18

Divan-ı Muhibbi, Kanuni Sultan Süleyman

📌 Sultan Süleyman harekatını sürdürerek Halep'e ulaştı, fakat 27 Kasım 1553'te üzerine çok titrediği oğlu Cihangir hayatını kaybetti. Kaynaklarda iki oğlunu peş peşe kaybeden padişahın büyük bir üzüntüye kapıldığı ve bunun izlerini uzun süre üzerinden atamadığı belirtilir.

📌 1 Haziran 1555'te Şah Tahmasb'ın elçileriyle Amasya Antlaşması imzalandı. Kanuni'nin barış şartlarını da içine alan Tahmasb'a yolladığı mektupta dini meselelere vurgu yapıp, aşırı uç Şiiler'in Hazreti Aişe'ye ve 3 halifeye karşı olan küfürlerinin yasaklanmasını istedi.

📌 15 Nisan 1558 yılında Kanuni, çok sevdiği hasekisi Hürrem Sultan'ı kaybetti. Sultan Süleyman'ın ona olan sevgisi ve muhabbeti dönemin kaynaklarında çokça bahsedilir. Onun için yazdığı şiirler divanında yer alır. Hürrem Sultan ile karşılıklı mektuplaşmaları da günümüze ulaşmıştır.

Mektuplar, fermanlar ve şiirlerde Kanuni Sultan Süleyman

  • 17
  • 18

Su Yolu Haritası, Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

📌 1564'de Kanuni'nin en uzun soluklu imar faaliyeti olan "Kırkçeşme Suyolları" tamamlandı. Mimar Sinan'a yaptırılan yapı 50 milyon akçeye mal oldu. İstanbul'un en önemli sorunu olan su ihtiyacını karşılanması için yaptırıldı.

📌 Sultan Süleyman, 1 Mayıs 1566'da Eyüp Sultan'ın türbesini ziyaret ettikten sonra son seferi için yola çıktı. Zigetvar Kalesi kuşatılırken Kanuni'nin otağı da hakim bir tepeye kuruldu.

📌 Gut hastalığı iyice ilerlemesine rağmen savaş meydanından ayrılmayan Kanuni Sultan Süleyman, 7 Eylül 1566'da kalenin alınışını göremeden vefat etti. Kuşatma sürerken iç organları çıkarılan naaşı, misk ve amber kokuları sürülerek tahtın altına gömüldü. Kalenin düşmesinin ardından 42 gün gömülü olan naaşı arabaya konuldu ve padişah yaşıyormuş gibi davranıldı. Kendisine haber gönderilen yeni şehzade II. Selim'in Belgrad'a gelişi üzerine vefat haberi resmen ilan edildi.

  • 18
  • 18

Divan-ı Baki, Baki

📌 Süleymaniye Camisi'nde 23 Kasım'da Şeyhülislam Ebussud Efendi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından, naaşı caminin kıble tarafındaki türbesine defnedildi.

📌 Kanuni unvanıyla tanınan Sultan hakkında bu sıfat, 18. yüzyılda ilk defa Dimitrie Cantemir'in Osmanlı tarihinde geçti, XIX. yüzyılda Osmanlı tarihçilerince de benimsenerek yaygınlık kazandı. Çağdaşı Batılı yazarlar Sultan'ı "Muhteşem" veya "Büyük Türk" lakaplarıyla andı.

Sergiyi ziyaret etmek için tıklayın

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN