Arama

Sultan II. Abdülhamid'in politikası: İttihad-ı İslam

İttihad-ı İslam, 19. yüzyılın son çeyreğinde gündeme gelen bir ideolojiydi ve Müslümanlar arasında birlik sağlayarak sömürgeciliğe karşı koymayı amaçlıyordu. Sultan II. Abdülhamid, hem düşünce yapısı hem de dini inancı nedeniyle bu politikayı destekledi; İslam aleminin bütünleşmesi için yurt içinde ve dışında pek çok faaliyette bulundu. Hilafet makamını padişahlıktan daha çok önemsedi. Müslümanlar arasında ortak bir şuur uyandırdı ve bu şuur, dönemin önemli siyasi olaylarında etkili oldu.

  • 1
  • 14
İTTİHÂD-I İSLAM NEDİR?
İTTİHÂD-I İSLAM NEDİR?

Sultan II. Abdülhamid döneminde Müslümanlar arasında birlik sağlayarak sömürgeciliğe karşı koymayı amaçlayan siyaset için kullanılır.

Siyasi bir ideoloji olarak kullanılmadan önce, Müslümanlar arasında kaynağı Kur'an-ı Kerim ve hadisler olan, birlik, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının ifadesi manasında nitelendiriliyordu.

  • 2
  • 14
MÜSLÜMANLAR ARASI YAZIŞMALARDA GEÇİYORDU
MÜSLÜMANLAR ARASI YAZIŞMALARDA GEÇİYORDU

Zaman zaman gayri müslim devletlerle olan mücadeleler sırasında, birbirlerinden yardım isterken bu ifadelerle din kardeşliğinin sorumluluklarına atıfta bulunuluyordu.

Abdülhamid'in hayatı hakkında 34 ilginç gerçek

  • 3
  • 14
MÜSLÜMAN DEVLETLER SÖMÜRGECİLERİN İŞGALİNE MARUZ KALDILAR
MÜSLÜMAN DEVLETLER SÖMÜRGECİLERİN İŞGALİNE MARUZ KALDILAR

Osmanlı ülkeleri dışındaki Müslüman devletler, sömürgeci Avrupa devletlerinin işgallerine maruz kaldılar ve bağımsızlıklarını kaybettiler.

Bu devletlerin, hilafet sancağını elinde bulunduran Osmanlı Devleti'nden beklentileri büyüktü. Bu psikolojik atmosferde, Osmanlı'nın bekası için İslamcılık ideolojisine evrensel bir açılım gerekiyordu.

  • 4
  • 14
İTTİHÂD-I İSLAM İLK KEZ NE ZAMAN KULLANILDI?
İTTİHÂD-I İSLAM İLK KEZ NE ZAMAN KULLANILDI?

İttihâd-ı İslam, kavram olarak ilk defa Namık Kemal tarafından 1869'da kullanıldı. Batı literatüründeki karşılığı olan "Panislamizm" tabiri ise ilk kez 1875'te dile getirildi.

Batı dünyası bu kavramı, daha çok olumsuz anlamda ve Müslümanlar arasında Batı'ya karşı organize edilen tehlikeli bir askerî teşkilatlanma olarak sundu.

  • 5
  • 14
DAYANIŞMANIN ÖNEMİ VE HİLAFET ÜZERİNDE DURUYORDU
DAYANIŞMANIN ÖNEMİ VE HİLAFET ÜZERİNDE DURUYORDU

Bu dergi, Müslümanlar arasındaki dayanışmanın önemi ve Avrupa tehdidine karşı hilâfet etrafında birleşilmesi gerekliliği üzerinde duruyordu.

Ayrıca Arapçaya çevrilerek hac mevsiminde hacılara dağıtılan risâle, muhtemelen İslam dünyasında bu adı taşıyan ilk eserdir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN