Arama

Osmanlı’ya başkaldıran ilk örgüt: Filik-i Eterya

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ilk defa isyancı bir örgüt ortaya çıktı. 19. yüzyılda Ruslar, mezhep birliğini bahane ederek Rumları, Sırpları, diğer etnik unsurları Osmanlı'ya karşı doldurdular ve 1814'te "Filik-i Eterya" isimli bir örgüt kuruldu. Bu, Yunanistan'ın bağımsızlığı yolunda atılan kanlı bir adımdı!

  • 1
  • 12
Filik-i Eterya’nın Kuruluşu
Filik-i Eterya’nın Kuruluşu

🔵 On dokuzuncu yüzyıl Devlet-i Aliyye için bir dağılma dönemini ifade eder. Ukrayna'nın Odessa kentinde bir araya gelen isyancılar, 1814 yılında Filik-i Eterya cemiyetini kurarlar.

🔵 Örgütün üç kurucusu vardır. İkisi Rum, biri Bulgar olan bu öncülerin hepsi tüccardır. Cemiyetin gizliliğini sıkı şekilde korunması nedeniyle başında kimin olduğu tartışılır.

🔵 Cemiyetin başındaki isim genelde Alexandr İpsilanti olarak kabul edilir. İpsilanti, Rus Çarı tarafından maddi şekilde desteklenir.

🔹 Yunanistan'a damga vuran Türk: Sadık Ahmet 🔹

  • 2
  • 12
Örgütün destekçileri
Örgütün destekçileri

🔵 Avrupa kamuoyu tarafından da desteklenen Rum isyancıları, Ortodoks din adamlarının öncülüğünde hareket ederler.

🔵 Örgütün kuruluş tarihi ve adıyla ilgili çeşitli yorumlar vardır. Bazı kaynaklarda bu örgüt "Etnik-i Eterya" olarak da geçen örgütün adı, "Dostluk Cemiyeti" anlamına gelir.

🔹 Avrupalılar, Osmanlı topraklarında nasıl sanayi casusluğu yaptı? 🔹

  • 3
  • 12
Örgütün amacı
Örgütün amacı

🔵 Örgüt, İstanbul'u ele geçirip yeniden Bizans İmparatorluğunu kurma hayali kurar. "Megali İdea" adını verdikleri bu hayalin günümüzde de var olduğu bilinir.

🔵 Amaçlarını gerçekleştirmek için tüm Hristiyan grupları birleştirerek silahlandırırlar. Eflak ve Boğdan'ı ele geçirerek bir ordu kurmak isterler.

🔹 İslam mimarisinin Avrupa'daki temsilcisi: Berlin 🔹

  • 4
  • 12
Örgütün faaliyet programı
Örgütün faaliyet programı

🔵 Cemiyet, kendine koyduğu hedeflerle birlikte sırasıyla Yunanistan'ın ilhak edeceği alanları ve hayallerine kavuşacakları planları yaparlar.

🔵 Cemiyetin faaliyet programları genel olarak şu şekildedir:

Yunan milletinin tam istiklalinin temini

Batı Trakya ve Selanik'in Yunanistan'a ilhakı

Ege Adaları, On iki Ada, Girit Adası'nın Yunanistan'a ilhakı

Batı Anadolu'nun Yunanistan'a ilhakı

Pontus Rum hükümetinin kurulması

Kıbrıs'ın Yunanistan'a kazandırılması

İstanbul'un ele geçirilerek Bizans'ın canlanması

🔹 Fatih Hristiyanlara nasıl muamele etti? 🔹

  • 5
  • 12
İsyanlar başlıyor
İsyanlar başlıyor

🔵 Filik-i Eterya cemiyeti tüm bu amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmalara on dokuzuncu asrın başında çalışmalarına başladı.

🔵 1821 yılında örgüytün öncülüğünde Rumlar Mora Yarımadası'nda ayaklanırlar. Bu isyan esnasında Mora'da 40 bin Türk katledilir. Tarihe "Mora Katliamı" olarak geçen bu kıyıma Avrupa kamuoyu sessiz kalır.

🔹 Osmanlı'nın yer altı savaşçıları: Lağımcılar 🔹

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN