Arama

Osmanlı'nın ilk müderrisi Davud-i Kayseri

Büyük ilim tarihimize adını altın harflerle yazdırmaya hak kazanmış ulema öncüsü Davud-i Kayseri, "dünya bilinmeden ahiret anlaşılmaz" esasına bağlıydı ve gösterişten uzak bir tutumla ömür sürdürdü. Osmanlı'nın ilk müderrisi ve ilk düşünürlerinden bir tanesiydi. Vahdet-i vücud nazariyesini felsefî mahiyette yorumlayan ve savunan ilk sufi müellifti. Bütün tabiat olaylarını enerji ve enerji değişimiyle açıklayan fizik ve felsefe doktrini enerjetizmi, Batı'da bu görüşün kurucusu olan Wilhelm Ostwald'dan altı yüzyıl önce Davud-i Kayseri temellendirmişti. İşte, bilimden tasavvufa eğitimden felsefeye birçok alanda kendini göstermiş büyük alim…

  • 1
  • 33
OSMANLI’NIN İLK MÜDERRİSİ
OSMANLI’NIN İLK MÜDERRİSİ

Dâvud-i Kayseri, İznik medresesinin kurucusu ve ilk hocasıydı. Bu bakımdan Osmanlı İmparatorluğu'nda o, ayrı bir yere sahipti. Ayrıca Dâvud-i Kayserî Hoca, yüksek ilim sahibi olduğu kadar tasavvufta da otorite şahsiyetti. Azlığa karşı berekete sabırla şükretmesi, daima örnekti.

  • 2
  • 33
HAYATI HAKKINDA ÇOK BİR BİLGİ YOK
HAYATI HAKKINDA ÇOK BİR BİLGİ YOK

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan âlim için; kaynaklar, hocaları arasında gösterilen Kadı Sirâceddin el-Urmevî'nin Kayseri'den Konya'ya baş kadı olarak tayin edildiği 1273'te Dâvûd-i Kayserî'nin on iki on beş yaşları arasında olduğunu bildirdiklerine göre 1260 yılı civarında doğduğu söylenebilir. Bazı eserlerde Karaman'da dünyaya geldiği kaydedilmekle birlikte çoğunda doğum yeri olarak Kayseri gösterilir. Nitekim kendisi de nisbesini "er-Rûmî el-Kayserî" şeklinde verir.

  • 3
  • 33
DAVUD-İ KAYSERİ VE EĞİTİM HAYATI
DAVUD-İ KAYSERİ VE EĞİTİM HAYATI

Dâvûd-i Kayserî tahsil hayatına Kayseri'de başladı. Dinî ve naklî ilimleri öğrendikten sonra özellikle dinî ilimlerde bilgisini arttırmak için Mısır'a gitti. Mısır'a ne zaman gittiği, orada ne kadar kaldığı, kimlerden ders aldığı ve ne zaman Anadolu'ya döndüğü belli değil.

Dâvûd-i Kayserî, Sadreddin Konevî'den tasavvuf öğrenmek için Konya'ya gelen ve onun ölümünden önce Anadolu'dan ayrıldığı bilinen, tasavvuf yolunda üstadı olduğunu söylediği Abdürrezzâk el-Kâşânî ile (ö. 736/1335) İran'ın Sâve şehrinde tanıştı.

  • 5
  • 33
OSMANLI’NIN İLK İNŞAATI
OSMANLI’NIN İLK İNŞAATI

Osmanlı mimarisinin ilk inşaatı Bursa'da olmuştur. Oysa Bursa'da Orhan Gazi devrine ait olan en eski cami kitabesi 1337/1338 tarihini taşır. O halde ilk (Osmanlı mimarisi açısından) cami inşaatının İznik'te bulunduğu kabul edilmelidir. Çünkü 1335 yılında İznik'teki büyük inşaat tamamlanmıştır. İşte o tarihlerde Anadolu'da ulema içinde adı saygı ile anılan bir zattan bahsedilir. Orhan Gazi, yaptırdığı medreseye yönetici bir bilgin aramaktadır. Çandarlı Kara Halil'in tasvip ettiği her bakımdan üstün yetenekleri olduğu kabul edilmiş bulunan Dâvud-i Kayserî Hoca'ya haber gönderilir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN