Arama

Osmanlı'nın en önemli silahşoru; Matrakçı Nasuh

16'ıncı yüzyılda yaşamış bir Osmanlı dahisi olan Matrakçı Nasuh, matematik, tarih, coğrafya, kartografi, topografya, silahşorluk, hat gibi bilim ve sanat alanlarında çalışmalar yapmış çok yönlü bir bilim adamıydı. Matrak oyunun mucidi olan Matrakçı Nasuh'a silahşorlukta gösterdiği üstünlükten dolayı Kanuni Sultan Süleyman tarafından berat verildi. Sizler için Osmanlı'nın en önemli dahilerinden biri olan Matrakçı Nasuh'un ilim dünyasına katkılarını derledik.

  • 12
  • 14
MATRAKÇI NASUH’UN MENZİLNÂMESİ
MATRAKÇI NASUH’UN MENZİLNÂMESİ

Seferlerde konaklayıp göçülen yerlerin resimlerini yapıp menzillerin adlarını yazmak suretiyle eserini bir "menzilnâme" haline getirdi.

Matrakçı Nasuh, Kanuni Sultan Süleyman'ın Irâkeyn Seferi'nin sebepleri ve ordunun hareketini anlatmasının yanında Anadolu ve Tebriz'e kadar uzanan bölgede bulunan ve o sırada zapt edilmiş olan yerlerin adlarını topluca verdi

  • 13
  • 14
DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ COĞRAFYA ATLASINI OLUŞTURDU
DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ COĞRAFYA ATLASINI OLUŞTURDU

Irakeyn Seferi'nin anlatıldığı bu eser dönemin şartlarını ortaya koyan en önemli belgelerden biridir.

Anadolu'dan geçerek İran'a giden yollar hakkında önemli bilgiler sunan minyatürlerin; şehirler, kasabalar, kaleler, köyler, harabeler, durak yerleri, hanlar, derbentler, dağlar, geçitler, önemli akarsular, köprüler, çöller, stepler ve bahçelerin adlarını ve stilize haldeki resimlerini ve hatta bitki örtüsünü ve hayvanları bile resmederek önemli bir coğrafya atlası olarak da değerlendirilebilir.

Matrakçı Nasuh'un kaleminden Kanuni Sultan Süleyman'ın İran Seferi'ne ait minyatürler için tıklayın.

  • 14
  • 14
MATRAKÇI NASUH’UN ESERLERİ
MATRAKÇI NASUH’UN ESERLERİ

Matematik

Cemâlü'l-Küttâb ve Kemâli'l-Hüssâb
Umdetü'l-Hisâb

Tarih

Mecmuatü't-Tevârih
Süleymannâme
Fetihname-i Karabuğdan
Beyan-ı Menazil-i Seferu'l-Irakeyn

Savaş sanatları

Tuhfetu'l-Guzat

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN