Arama

Osmanlı padişahlarının hanımlarının İstanbul'daki türbeleri

Osmanlı'yı yöneten 36 padişahtan ilk altısının kabrinin Bursa'da; son padişah VI. Mehmet Vahdettin'in Şam'da; diğer 29 padişahın kabrinin ise İstanbul'da olduğunu biliyor muydunuz? Peki Abdülhamid'in eşi Behice Sultan'ın türbesinin İstanbul'un hangi semtinde olduğunu? Sizler için İstanbul'da gömülü olan 20 padişah eşinin türbesini listeledik.

  • 1
  • 20
ADİLŞAH SULTAN (öl. 1804 İstanbul)
ADİLŞAH SULTAN öl. 1804 İstanbul

III. Mustafa'nın eşi, Beyhan ve Hatice Sultanların annesidir. Mezarı Laleli'de Laleli türbesi bahçesindedir.

Lale devrine girilirken dünyaya gelen III. Mustafa tarafından 10 Nisan 1760 mimar Mehmed Tahir Ağa'ya verilen talimat ile yapımına başlanmış olup 9 Mart 1764 ' te tamamlanıp ibadete açılmıştır. ''Padişahlar döneminde yapılan en son külliye olma özelliğini taşımaktadır. Caminin bahçesi çok geniş olmasına rağmen caminin içi bahçenin genişliğine göre oldukça küçüktür. Caminin bahçesinden ordu caddesini baştan sona seyretme imkânı vardır. Türbede Sultan III. Mustafa Han, III. Mustafa Han'ın eşi Adilşah Kadın'ın mezarı, Sultan III. Selim hanın türbesi bulunmaktadır.

  • 2
  • 20
AFİTAB SULTAN (öl. 1807 İstanbul)
AFİTAB SULTAN öl. 1807 İstanbul

III. Selim'in eşidir. III. Selim'in tahttan indirildiği gece vefat etmiştir. Mezarı Üsküdar'da Selimiye Cami'si bahçesindedir.

III. Selim tarafından Üsküdar'daki Kavak Sarayı arazisinde yaptırılan külliye, binalarının çeşitliliği ve kapsamı ile geleneksel sultan külliyesi anlayışının dışındadır. Tamamı III. Selim'in şahsî servetiyle inşa edilen Selimiye Camii, yanında mektep, Nakşibendî zaviyesiyle içinde mescid, dârüttıbâa, hamam, doksan yedi dükkân, on mesken, meşruta, dört çeşme, kerestehane, mumhane, beş boyacı ile bir iplik ağartıcılar yeri, kırk sekiz-kırk dokuzar odalı yedi ayrı sandalcılar (ipekli dokuma) hanı, pınar esnafı hanı ve francala fırını yaptırılmıştır.

  • 3
  • 20
AYNOLHAYAT SULTAN (öl. 1764 İstanbul) (H.1178)
AYNOLHAYAT SULTAN öl. 1764 İstanbul H.1178

III. Mustafa'nın eşidir. Mezarı Laleli'de Laleli türbesi bahçesindedir.

Lale devrine girilirken dünyaya gelen III. Mustafa tarafından 10 Nisan 1760 mimar Mehmed Tahir Ağa'ya verilen talimat ile yapımına başlanmış olup 9 Mart 1764 ' te tamamlanıp ibadete açılmıştır. ''Padişahlar döneminde yapılan en son külliye olma özelliğini taşımaktadır. Caminin bahçesi çok geniş olmasına rağmen caminin içi bahçenin genişliğine göre oldukça küçüktür. Caminin bahçesinden ordu caddesini baştan sona seyretme imkânı vardır. Türbede Sultan III. Mustafa Han, III. Mustafa Han'ın eşi Adilşah Kadın'ın mezarı, Sultan III. Selim hanın türbesi bulunmaktadır.

  • 4
  • 20
AYŞE SULTAN (öl.1775 İstanbul) (H.1189)
AYŞE SULTAN öl.1775 İstanbul H.1189

III. Ahmet'in eşidir. Mezarı, Eminönü'nde Yeni Cami arkasındaki Turhan Sultan Türbesi bahçesindedir.

Rus asıllı olup 1627'de doğduğu ve on iki yaşında Kırım Tatarları'na esir düşerek Kör Süleyman Paşa tarafından Kösem Sultan'a hediye edildiği söylenir. Hatice Turhan ismini kendisine Kösem Sultan'ın verdiği ileri sürülmüşse de Osmanlı tarihçisi Uşşâkīzâde İbrâhim duyumlarına dayanarak Turhan (Tarhan) ismini önce, Hatice ismini sonra aldığını yazmıştır. Kaynaklarda adı Turhan Hatice, yeni araştırmalarda Hatice Turhan şeklinde geçer. Haremde yetişen ve Sultan İbrâhim'e sunulan ilk câriye olan Turhan Sultan, on beş yaşlarında 2 Ocak 1642'de IV. Mehmed'i dünyaya getirince haseki sultan unvanını aldı. Şehzadenin doğumu Osmanlı sülâlesinin kesilme tehlikesini ortadan kaldırdığı için büyük coşkuyla kutlandı. Sarayda eğitimiyle özel olarak I. Ahmed'in kızı Âtike Sultan görevlendirildi. Haseki sultanlık dönemi parlak geçmedi; oğlu IV. Mehmed'in tahta çıkışıyla (18 Receb 1058/8 Ağustos 1648) vâlide sultan oldu ve bu unvanı ölümüne kadar otuz beş yıl taşıdı.

  • 5
  • 20
AZUBCAN SULTAN (öl.1871 İstanbul) (H.1287)
AZUBCAN SULTAN öl.1871 İstanbul H.1287

II. Mahmut'un eşidir. Mezarı Divanyolundaki II. Mahmut türbesindedir.

II. Mahmud Türbesi, Osmanlı padişahı Abdülmecit'in babası II. Mahmud için İstanbul'da inşa ettirdiği ve sonradan diğer padişah ve Osmanlı Hanedanı üyelerinin de gömüldüğü bir türbedir. 1840 yılında tamamlanan türbe İstanbul'un Fatih ilçesi Çemberlitaş semtinde Divanyolu caddesinde yer almaktadır.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN