Arama

Mehmet Âkif için söylenenler

Şiirlerinde millî ve manevî duyguları dile getiren, İstiklâl Marşı'nın kıymetli şairi Mehmet Âkif'in çıkış noktası olarak aldığı ışık İslam'dır. İstiklal Şairi'miz, Peyami Safa'dan Sezai Karakoç'a kadar pek çok edebiyat ve düşünce dünyamızın önemli kalemlerini etkiledi. 2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 'vefa ödülü' verilen Mehmet Âkif için söylenenleri sizler için derledik.

  • 1
  • 14
SEZAİ KARAKOÇ
SEZAİ KARAKOÇ

Mehmet Âkif, İslamcı cereyanın tam ortasında buldu kendini. İlk elde, Eşref Edib'le birlikte Sırat-ı Müstakim'i kurdular. Said Halim Paşa da aralarındaydı. İslamcı düşünce, halk ve devlet yapısından çok, kişilerin ahlakındaki değişiklik ve genel hareket tarzındaki bozukluk yüzünden varlığımızın tehlikeye girdiği, tekrar İslam'a dönmekle kurtulabileceğimiz tezini müdafaa ediyorlardı.

Bu dönemde Âkif'in şiirleriyle, makaleleriyle, verdiği derslerle, çevirdiği çağdaş İslam mütefekkirlerinin eserleriyle aydınlara hakikatleri anlatmaya çalıştı. İslam'dan kopmanın felaketlerini gösterdi. Sefaletimizin maddi ve manevi tablosunu çizdi. Gittikçe resmileşmeye yüz tutan Batıcı fikirlerin yön yön tenkidini yaptı.

  • 2
  • 14
AKİF'İN ÇIKIŞ NOKTASI
AKİF'İN ÇIKIŞ NOKTASI

Âkif'in çıkış noktası olarak aldığı bu ışık İslam'dır ve İslam'ın ışığında 600 yıllık İslam-Türk devleti çökerken, cemiyetimizin içinde bulunduğu ahlaki, içtimai, ruhi ve iktisadi şartlar en amansız bir gözle, adeta bir cerrah teşhirciliğiyle ortaya serilir. Ve bir kere yara belli olunca, onun tedavi şekli gösterir ki, bu da cemiyetin temeli olan İslam ilkelerine sıkı sıkı sarılmak; yeni bir taze bir ruhla İslam'ı çağın teknik ve maddi güçleriyle de donandıktan sonra içimizde ve dışımızda ihya etmektir.

Edebiyatımızdaki yeri, şiirin özellikleri göz önünde tutulursa, hemen hemen tektir. Modern Türk edebiyatında (gerekirse eski edebiyatımızda) bir dönem fikriyle donanmış olarak, belli bir dünya görüşü ışığında geniş anlamdaki kronikler halinde, safha safha bir kuşağın dramını veren, ilk bakışta birbirine zıt, realist çizgilerle mitleşmeye elverişli davranışlarını kaynaştırarak canlandıran öyle bir başka realizm ve destan şairimiz yoktur.

  • 3
  • 14
KAZIM KARABEKİR PAŞA
KAZIM KARABEKİR PAŞA

İttihad-ı İslam davasını İslamlık kadrosu içinde şiirler neşir ve telkin eden en samimi ve heyecanlı şairimiz Mehmet Âkif'tir. Âkif, benimsediği bir davaya ne kadar candan bağlanan bir şahsiyet olduğunu 'İstiklal Marşı'nda gösteriyor.

  • 4
  • 14
PEYAMİ SAFA
PEYAMİ SAFA

Vatanın dünden bugüne kalan en yüksek sesi Namık Kemal'se, onunla beraber, bugünden yarına kalacak ses de Mehmet Âkif'in içtimai ahlaki ve fazilet aşkı tamamlıyordu.

  • 5
  • 14
NURETTİN TOPÇU
NURETTİN TOPÇU

Hurafelerle tantanaların vatanı olan doğu dünyasında yaldızlardan ve yalandan gıdalanmış dimağları nice zamanlar Âkif'i alelade bir nazımcı olarak tanıdılar. Bu ülkenin biraz insaf sahipleri ise onu nihayetinde biraz şair yapabildiler. Ondaki büyük idealist tanıtacak ruh doktoruna, doğumuzun zevkperest edebiyat üstadları arasında rastlamak elbette kabil olamazdı. Âkif'de asıl büyük olan idealizminin tahlilini yapacak felsefi düşüncenin henüz hayata kavuşmadığı bu topraklarda, büyük ruhun sahibine 'softa' diyenler de az değildi. Çünkü bin yıllık bir tarihin ufukları arkasına sinen Haçlı çocuklarının gerçek simasını bize tanıtan o olmuştur. Bir nesli bulanık rüyasından uyandırmak için, onun küremizde edebi akisler yaratan sesini boğmak gayesiyle ölümünden sonra milliyetçiliğin karşısına komünistlik, ahlakçılığın karşısına da masonluk cereyanları dikildi.

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN