Arama

Medine tarih ekolünün babası: Urve b. Zübeyr

Peygamber Efendimiz döneminde ve Asr-ı saadet'te meydana gelen hadiseleri araştırma ve tarihsel bir kronolojiye dökme noktasında en önemli isim olan Urve b. Zübeyr, İslam'da tarih yazıcılığını başlatan değerli bir alimdir. Hayatı, siyasi olarak çatışmaların yoğunlaştığı bir döneme denk gelen güzide şahsiyet, kendisini siyasetten ziyade ilme adayarak arkasında ehemmiyetli bir ilmi birikim bıraktı…

  • 1
  • 10
Urve b. Zübeyr kimdir?
Urve b. Zübeyr kimdir?

💠 Urve b. Zübeyr cennetle müjdelenen on sahabiden birisi olan Zübeyr b. Avvam'ın (RA) oğludur. Annesi ise Hz. Ebu Bekir'in (RA) kızı Esmâ bint Ebû Bekir'dir (R.ANHA). Teyzesi ezvac-ı tahirattan Hz. Aişe (R.ANHA) validemizdir.

💠 Hz. Osman'ın (RA) şehit edilmesinden bir yıl sonra gerçekleşen Cemel vakasında, yaşının küçük olmasından dolayı bulunmayan Urve b. Zübeyr, hayatı boyunca siyasetten uzak durmayı tercih eder.

Peygamberimizin askeri hayatını kayda alan alim: Vakıdi

  • 2
  • 10
Urve b. Zübeyr’in hayatı
Urve b. Zübeyr’in hayatı

💠 Urve b. Zübeyr, Hz. Ali (RA) tarafından Basra'ya vali tayin edilen Abdullah b. Abbas'ın (RA) valiliği sırasında onu Basra'da ziyaret eder. Oradan da Mısır'a geçen büyük alim, evlenir ve 7 yıl burada hayat sürer. Ardından ağabeyi Abdullah b. Zübeyr (RA) Mekke'de halifeliğini ilan edince kendisi de Mekke'ye yerleşir ve uzun bir süre burada yaşamını sürdürür.

💠 Ağabeyi Abdullah'ın (RA) öldürülmesi üzerine Medine'ye yerleşen Urve, bir süre Emevi siyasetine karşı durur. Ancak bir yıl sonra Abdülmelik b. Mervan'a biat ederek Zübeyri ailesinden Emevi yönetimine biat eden ilk kişi oldu.

Peygamber Efendimiz (SAV) zamanında Ramazan ayında düzenlenen seriyyeler

💠 Urve b. Zübeyr'in, yaşadığı dönemde her ne kadar siyasi çekişmeler, çatışmalar, anlaşmazlıklar yaşanmış olsa da o güzide şahsiyet ilmi faaliyetlerini bu hadiselerden etkilenmeden devam ettirir.

💠 Toplumda baş gösteren fitne ve kaos ortamının sebep olduğu sisli havadan uzaklaşmak isteyen Urve, kendisine Medine'nin güneybatısında yer alan Akik vadisinde bir ev yaptırır ve ilmi faaliyetlerine burada devam eder.

Peygamberimizin müşriklerle mücadele ettiği üç seriyye

  • 4
  • 10
Urve b. Zübeyr’in karakteri
Urve b. Zübeyr’in karakteri

💠 Muttaki oluşu, Allah'a (CC) ciddiyetle ibadet edişi ve tüm Müslümanlara örnek teşkil edecek zahit kişiliği ile toplumda öne çıkan Urve'nin, ömrünün pek çok bölümünü oruçla geçirdiği, her gün Kur'an'ın dörtte birini hatmettiği rivayet edilir.

💠 Urve, babası Zübeyr b. Avvam'ın (RA), abisi Abdullah'ın (RA) ve diğer kardeşlerinin aksine ömrü boyunca siyasetten uzak kalmayı tercih eder. Zamanının büyük bir vaktini ilim tahsil etmekle geçiren Urve, Hz. Âişe'den (R.ANHA), Hz. Ali (RA), Hasan (RA), Hüseyin (RA), Ebû Hüreyre (RA) gibi pek çok önemli sahabiden hadis rivayet eder.

Bedir Savaşı'ndan önce gerçekleştirilen gazve ve seriyyeler

💠 Urve b. Zübeyr, Hadis ilminde önemli bir alim olarak kabul edilir. Büyük Hadis alimleri tarafından da Hadis alanındaki yetkinliği onanılan Urve'nin siyasi hadiselere karışmaması, onu sözüne itibar edilen ve güvenilen bir alim yapar.

💠 Ayrıca Urve, Hadis ilminin yeni yeni yayılmaya ve sistematikleşmeye başladığı o yıllarda fıkhi konularla ilgili naklettiği hadislerle Fıkıh ilminin gelişmesine büyük katkı sağlar.

Osmanlı tarih yazıcılığında çığır açan Kemalpaşazade

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN