Arama

Biz’den Ben’e: Kişisel gelişim

Müslümanlık, insanların bir arada bulunarak ibadet ettikleri, istişare yaparak karar aldıkları toplumsal bir dayanışma anlayışına sahiptir. Müslüman ahlakında bir kişiyi incitmek yerine kişinin kendi menfaatinden vazgeçmesi esastır. Modern yüzyılın en büyük yalanlarından biri olan ve hayatımızın her yerinde duyduğumuz, gördüğümüz "kişisel gelişim" ise insanlığı "Biz'den Ben'e" götürme anlayışıdır. Asıl olanın biz değil de ben olduğunu söyleyen bu anlayış, kişiye faydadan ziyade zarar vermektedir.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
Biz’den Ben’e: Kişisel gelişim

Müslümanlık, insanların bir arada bulunarak ibadet ettikleri, istişare yaparak karar aldıkları toplumsal bir dayanışma anlayışına sahiptir. Müslüman ahlakında, bireyden önce toplum gelir. Bir kişiyi incitmek yerine kişinin kendi menfaatinden vazgeçmesi esastır. Batı menşeli olan ve hayatımızın her yerinde duyduğumuz, gördüğümüz "kişisel gelişim" ise insanlığı Biz'den Ben'e götürme anlayışıdır. Asıl olanın biz değil de ben olduğunu söyleyen bu anlayış kişiye faydadan ziyade zarar verir.

  • 2
  • 13
Kişisel gelişime karşı birlik kültürü
Kişisel gelişime karşı birlik kültürü

📌 Tüm dinler bir bireye değil, aksine kavimlere indirilmiştir. Yani Allah Teâlâ'nın muradı bir bireyi ıslah etmek değil kavimleri, cemaati ıslah etmektir. Yüce Allah (CC) Sa'd suresi 29. ayette "Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar ayetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl izan sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik." Kur'an'ın evrenselliğini beyan eder.

(x) Sa'd suresi 29. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
(x) Kıymetli hafızların sesinden rahmet pınarı olan Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın
(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

📌Dünya üzerindeki ilk kişisel gelişim kitabı olan "Self-Help" isimli eserin 1859'da yayınlanmasının üzerinden tam 162 sene geçti. Bu yüz altmış iki senede dünya daha önce tarih sahnesinde görülmemiş savaşlara ve olaylara şahit oldu. Ayrıca yükselen benlik akımı sayesinde insanlar kendi fikirlerine saygı duyulması adı altında kendileri ile aynı fikirden olmayan milyonlarca insana zarar verdi. Acaba bu benlik anlayışı daha önce böyle bir yüksek ivme yakalamış mıydı yoksa her şey kişisel gelişim ile mi başladı?

Biz’den Ben’e: Kişisel gelişim

📌 Yüce Allah (CC) Ali İmran suresi 103. ayette "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve O'nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız." buyurarak Müslümanlar olarak birlik olmamız yönünde bizlere çağrıda bulunuyor.

(x) Ali İmran suresi 130. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
(x) Kıymetli hafızların sesinden rahmet pınarı olan Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın
(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Müslümanlar olarak Efendimiz'in (SAV) hayatını örnek alıp bu minvalde bir yaşam sürmeye gayret ederiz. Efendimiz (SAV) baştan aşağı bir Kur'an ahlakına sahipti. Resul-i Ekrem'in (SAV) hayatı daima bir Müslüman birliği içerisinde geçmiştir. Efendimiz (SAV) birlik olmayı, bir arada olmayı daima tavsiye etmiştir. Yemeklerini ailesi, ashabı ile yemiş, daima mescitte insanlarla beraber vakit geçirerek onlarla sohbet etmiş, dertlerini dinlemiştir. Resulallah (SAV) "Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar." (Buhari, Edeb, 27) buyurarak Müslümanların birbirlerini sevmelerini, korumalarını ve birlik içinde olmalarını öğütlemiştir.

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü's Salihin'den okumak için tıklayın

  • 4
  • 13
İhraç edilebilir bir madde: Kişisel gelişim
İhraç edilebilir bir madde: Kişisel gelişim

📌19. Asır, sanayi devriminin etkilerinin tüm Avrupa'da görüldüğü bir zaman dilimini ifade eder. Yüz binlerce insan büyük sanayi sitelerini idame ettirmek için köylerinden alınıp yakın zamanda birer mega kente dönüşecek olan şehirlere yerleştirilir. Bu kentler zihniyet olarak sömürge ülkelerinden gelen ham maddeleri işleyerek ortaya satılan, ihraç edilen şeyler ortaya koyar. Bu zorunlu göç peşinde büyük bir toplumsal değişmeyi de getirir. Bugün her tarafta gördüğümüz modern kelimesinin başlangıcı bu olaylara dayanır. 19. ve 20 yüzyılların temel anlayışı olan üretim ve sanayileşme Batı toplumundan başlayarak dünyanın geri kalanını ele geçiren modernliği ve kapitalizmi doğurur. Prof. Dr. Akın İlkin "Kalkınma ve Sanayi Ekonomisi" isimli eserinde bu hususları daha detaylı şekilde anlatmaktadır.

(X) 🔍 Bilgi Notu: Sanayi devrimi, 18. yüzyılda İngiltere'de buhar makinesinin icadı ile başlayan endüstri çağıdır.

📌Bu minvalde ortaya çıkan küçük apartman daireleri, dışarıda yeme içme kültürü gibi alışkanlıklar zamanla dönüşerek ihraç edilebilir bir malzeme halini alır. Bireyselleşme de bu dönemden itibaren dünyanın gündemine oturur. Bir insanın eylemleri kendi başına yapması, bir topluluğa ihtiyaç duymaması gibi manalara delalet eden bireyselleşme, aslında insanı daha kolay yönlendirilebilir bir hale getiren anlayışı ifade eder. Bir aile yahut bir topluluk hep beraber olarak meselelerini ve ihtiyaçlarını hallederken tek başına bir yaşam idame ettiren bireyler kapitalizmin iştahını kabartmakta ve maddesel olarak büyük bir potansiyel vaat etmektedir. Büyük yerine ufak parçaları hedefleyen bu anlayış için satış insanlıktan daha önemlidir.

(x) Bireyselleşme: İnsanların kasıtlı yahut kasıtsız olarak tekil bir şekilde hayatı idame ettirmelerini ifade eden tanım.

  • 5
  • 13
Nefsi istekleri sistemleştirmek: Kişisel gelişim
Nefsi istekleri sistemleştirmek: Kişisel gelişim

📌 Müslüman kültüründe tekillik diye bir kavram yoktur. İlim talebelerle okunan, yemek bir toplulukla yenilen, namaz hep beraber eda edilen kavramlardır. Müslüman hayatı daima dinamik ve merkezdedir. Şehirlerin kalbi olan camiler her vakit müminlerin birbirini gördüğü yerlerdir. Bu toplumsal bütünleşme ile Müslümanlar asırlar boyunca birbirlerinin ne durumda olduklarından haberdar olmuş, zor durumdaki kardeşlerine yardım etmiş, hastaları tespit edip ziyaret etmişlerdir.

📌 Sıla-i rahim de Efendimiz (SAV) tarafından övülen ve tavsiye edilen bir haslettir. Akrabalar insanlar için bir bağışlanma, rahmet vesilesidir. Onları ziyaret hem toplumsal bir bütünleşme hem de aile bağlarının korunarak neseplerin belirgin hale gelmesini sağlamaktadır. Yüce Allah (CC) Nisa suresi 1. ayette" Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir." buyurarak sıla-i rahime işaret etmiş, Müslümanların akrabalık haklarına riayet etmesini istemiştir.

(x) Nisa suresi 1. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
(x) Kıymetli hafızların sesinden rahmet pınarı olan Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın
(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN