Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Peygamber Efendimiz (SAV) zamanında Ramazan ayında düzenlenen seriyyeler

Peygamber Efendimiz (SAV) zamanında Ramazan ayında düzenlenen seriyyeler

Peygamber Efendimiz döneminde Ramazan ayında pek çok seriyye düzenlendi. Peygamberimizin hedef ve planlarını kendisinin belirlediği ancak komutasını bir sahabeye devrettiği bu seriyyeler, farklı amaç ve hedefler taşıyordu. İlk seriyye Medine'ye hicretten 7 ay sonra yapıldı. Peki, Ramazan ayında gerçekleştirilen seriyyelerin amacı neydi, ne zaman yapıldı ve kim tarafından komuta edildi?

Seriyye nedir?

🔸 Seriyye sözcüğü Arapça ''geceleyin yola çıkmak, gece yolculuğu yapmak veya yaptırmak'' anlamına gelen sera kelimesinden türer ve ordunun askeri birliği anlamını taşır.

🔸 Askeri ve savaş terimi olarak seriyye, askeri birliklerin geceleyin yol almaları, harekât planı yürütmeleri, gizli hareket etmeleri anlamına gelir.

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) döneminde, Ramazan ayında, bizzat O'nun (SAV) emriyle toplamda 10 seriyye gerçekleşti.

Peygamberimizin müşriklerle mücadele ettiği üç seriyye

Hamza b. Abdulmuttalib'in el-İs Seriyyesi

🔸 Resulullah (SAV) döneminde Ramazan ayına denk gelen ilk seriyye, Ramazan ayı başlarında gerçekleşmiş olan Hz. Hamza (RA) komutanlığında gerçekleşen İs Seriyyesi'dir.

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) Medine'ye hicret ettikten 7 ay sonra Ramazan ayında, amcası Hz. Hamza'yı Mekkeli muhacirlerden oluşan bir askeri birlikle beraber Şam'dan Mekke'ye giden ticaret kervanını gözetlemek ve Kureyş ticaretçilerini tehdit etmek için gönderdi.

🔸 İs mevkisine gelindiğinde Hamza komutasındaki silahlı birlik ile kervan karşılaştı. İki tarafda savaş pozisyonu almasına rağmen Mecdi b. Amr el-Cüheni'nin girişimleriyle savaş yapılmadı. Kureyş, kervanı ile Mekke'ye, Hz. Hamza da Müslümanlarla birlikte Medine'ye geri döndü.

Bedir Savaşı'ndan önce gerçekleştirilen gazve ve seriyyeler

🔸 Mecdi b. Amr'ın barış girişimleri ile savaş önlendi, Peygamber Efendimiz (SAV), hoşuna giden bu davranıştan dolayı Mecdi aşiretinden Medine'ye gelen kimselere elbise ve çeşitli hediyeler vererek ikramda bulundu.

🔸 Ramazan ayında gerçekleşen bu seriyye, Peygamber Efendimiz'in (SAV) Müslümanlardan birine sancak bağlayıp gönderdiği ilk seriyyedir.

Hz. Peygamber nasıl vefat etti? Peygamberimizin vefatını haber veren sure...

Batn-ı İdam Seriyyesi

🔸 630 yılı Ramazan'ında gerçekleşen bu seriyye, Mekke'nin fethi için hazırlıkların yapıldığı bir sırada, asıl hedefi gizlemek ve düşmanı yanıltmak için düzenlendi.

🔸 Ebu Katade'nin komutanlık ettiği bu seriyyede, Medine-Suriye üzerinde Batn-ı İdam tarafına yani Mekke'nin tam tersine gidilerek düşman yanıltıldı.

🔸 Vazifeyi yerine getiren askerler, Medine'ye dönerken Peygamber Efendimiz'in (SAV) hareket ettiğini öğrenince orduya katıldı.

Mekke ve Medine'nin 140 yıllık tasvirleri

Hişam b. As'ın Yelemlem Seriyyesi

🔸 Diğer önceki seriyyelerden farklı olarak İslamiyet'in yayılması yani tebliği için düzenlenen bir seriyyedir.

🔸 Mekke'nin fethinden hemen ardından 630 yılı Ramazan'ında gerçekleşen bu seriyyede Resulullah Efendimiz (SAV), Hişam b. As komutanlığında 200 kişilik bir askeri birliği Mekke'nin güneyindeki yerleşim yerine Yelemlem'e, İslam'ı tebliğ etmek için gönderdi.

Peygamberlerin sıfatları nelerdir? Peygamberlerin sıfatları kaç tanedir?

Halid b. Said b. As'ın Urene Seriyyesi

🔸 İslam'ı tebliğ için düzenlenen seriyyelerden bir diğeridir.

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV), Mekke'nin fethinden sonra 630 yılında, Halid b. Said b. As komutasındaki 300 kişilik bir askeri birliği, Urene halkına İslam'ı tebliğ için gönderdi.

İslam'a ilk davet ve ilk Müslümanlar

Hz. Ali'nin Yemen Seriyyesi

🔸 Peygamber Efendimiz'in (SAV), hicretin onuncu yılında yani 631'de Ramazan'da Kâhtani Mezhic kabilesine İslam'ı tebliğ için gönderdiği seriyyedir.

🔸 Resulullah (SAV), Hz. Ali'nin (RA) komuta ettiği Müslüman askerlere, komutanlarına bir saldırı olmadığı sürece kimseye saldırılmamasını emretti.

🔸 Mezhic kabilesini İslam'a çağıran Hz. Ali'ye kabile taş ve oklarla karşılık vermesinin ardından çarpışma gerçekleşti.

🔸 Çarpışma sonucunda kabileden 20 kişi hayatını kaybetti. Hz. Ali'nin tekrar daveti üzerine İslam'ı kabul ettiler.

Hz. Ali kimdir? Hz. Ali ne zaman, nasıl öldü?

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN