Arama

Peygamberimizin müşriklerle mücadele ettiği üç seriyye

Peygamber Efendimiz, Müslümanlarla birlikte Mekke'de uzun yıllar Kureyşli müşriklerden baskı ve zulüm görmüş; bu nedenle 622 yılında Medine'ye hicret etmişti. Hicret'in ardından Müslümanların maddi ve manevi baskılardan kurtularak dinlerini özgürce yaşayabilecekleri bir ortam sağlamak, İslam'ın yayılmasına engel oluşturan unsurları bertaraf etmek oldukça önemliydi. Bu nedenle Kureyşli müşriklere karşı mücadele için seriyyeler düzenlenmişti.

  • 1
  • 10
SERİYYE NEDİR?
SERİYYE NEDİR?

Resûl-i Ekrem'in hedef ve planlarını kendisinin belirlediği, ancak bizzat kumanda etmeyip sahabeden birinin kumandasında gönderdiği askerî birlik ve harekâtlar için kullanılmıştır.

Bu yönüyle Resulullah'ın kumanda ettiği askerî seferleri ifade eden gazveden ayrılır. Harekât planları, asker sayısı ve operasyon biçimleri açısından gazve ile seriyye arasında fark varsa da bu iki terimin ayrılmasında en önemli belirleyici unsur Peygamberimizin bizzat kumanda edip etmemesidir.

  • 2
  • 10
SERİYYELERİN AMACI NEDİR?
SERİYYELERİN AMACI NEDİR?

Gerek strateji ve savaş taktikleri gerekse dinî ve siyasî sonuçları bakımından büyük önem taşır. Ayrıca kalıcı ve düzenli askerî gücün oluşumunda planlı tatbikat rolü oynamış, askerî ve idarî açıdan uygulamalı eğitim imkânı sağlamıştır.

Seriyyelerin amacı gazvelerle bütünlük içinde, İslam'ın yayılmasına engel oluşturan unsurları bertaraf etmek, Müslümanları maddî ve manevi baskılardan kurtararak dinlerini özgürce yaşayabilecekleri bir ortam sağlamaktır.

  • 3
  • 10
İLK SERİYYELER KUREYŞLİLERE YÖNELİKTİ
İLK SERİYYELER KUREYŞLİLERE YÖNELİKTİ

Bunlardan ilki, Suriye ticaret yolunu kontrol altına almaya yönelik, Kureyş kervanlarını takip eden seriyyelerdir.

Hicret'in ilk iki yılında yoğun biçimde sevk edilen bu seriyyelerle ekonomik ve siyasal ambargo stratejisi uygulayarak Kureyş'in ticareti engellenmeye, böylece bir taraftan onları iktisadî zayıflığa düşürürken bir taraftan da bölgede etkinliğin arttırılmasına ve üstünlüğün ele geçirilmesine çalışılmıştır.

Müslümanlar neden Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir?

  • 4
  • 10
ÎS SERİYYESİ
ÎS SERİYYESİ

Îs, Mekke-Medine arasında Kızıldeniz sahilinde bir yerin adıdır. Cüheyne kabilesinin arazisi olan Îs, Mekke'den Suriye'ye giden ticaret yolu üzerinde bulunuyordu.

Kervancılar, Îs-i Zenbânî diye anılan bir suyun da olduğu bu ağaçlık mevkide dinleniyorlardı. Peygamberimiz, 623 yılında, Hicret'in 7. ayında Sîfülbahr veya Hamza bin Abdülmuttalib seriyyesi denilen ilk seriyyeyi buraya göndermişti.

  • 5
  • 10
RÂBİĞ SERİYYESİ
RÂBİĞ SERİYYESİ

Râbiğ, Mekke-Medine yolu üzerinde Ebvâ ile Cuhfe arasında Kızıldeniz sahiline 9 kilometre, Mekke'ye 186 kilometre mesafede bir yerleşim birimiydi.

Bu yer, günümüzde Medine'ye uğramadan Mekke'ye gidenlerin ihrama girdiği yerlerden biridir.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN