Arama

Osmanlı tarih yazıcılığında çığır açan Kemalpaşazade

II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşayan Kemalpaşazade çok yönlü bir şahsiyetti. Uzun yıllar boyunca kendisini ilme adayan Şeyhülislam Kemalpaşazade, tarih yazıcılığında büyük bir çığır açtı. Yanlış olarak gördüğü tarihi mevzuları eleştirmekten kaçınmadı. Tarihi birbirinden bağımsız olaylar zinciri şeklinde değil, bir bütün olarak ele aldı. Edebi şahsiyeti ilim adamı yönünün arka planında kalsa da hikemi şiirler yazmaktan geri durmadı. İşte, Osmanlı tarih yazıcılığında çığır açan Kemalpaşazade hakkında detaylar…

  • 1
  • 17
OSMANLI TARİH YAZICILIĞINDA ÇIĞIR AÇAN KEMALPAŞAZADE
OSMANLI TARİH YAZICILIĞINDA ÇIĞIR AÇAN KEMALPAŞAZADE

Kısaca hayatı

📌Çok yönlü bir şahsiyete sahip olan Kemalpaşazade Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisiydiç. Asıl ismi Şemseddin Ahmed olmasına rağmen büyük babasına nispetle Kemalpaşazade olarak anıldı.

📌1469'da dünyaya gelen Şemseddin Ahmed, bazı kaynaklarda Tokat'ta bazı kaynaklarda Edirne'de doğduğu kaydedildi. Amasyalı olduğu da ileri sürülüyordu.

Osmanlı tarihçiliği hakkında bilinmesi gereken 22 detay

📌16. yüzyılın önemli ilim ve kültür adamlarından bir olan Kemalpaşazade, imparatorluğun en şaşaalı dönemlerinde yaptığı hizmetler sayesinde yüzyılları aşıp günümüze kadar ulaşan bir üne sahip oldu.

Osmanlı'nın ilk vakanüvisi Naima Efendi kimdir?

📌Şemseddin Ahmed'in dedesi, Fatih döneminde devlet hizmetinde vezirliğe kadar yükselen Kemaleddin Ahmed Efendi, babası ise II. Beyazıt döneminde Amasya merkez muhafızlığı ve Tokat sancakbeyliği yapmış olan Şücaüddin Süleyman Bey'di.

📌Annesi ise İran'dan gelip Tokat'a yerleşen Fâtih Sultan Mehmed dönemi kazaskerlerinden Küpelioğlu Muhyiddin Mehmed'in kızıydı.

Osmanlı Devleti'nin son vakanüvisi: Abdurrahman Şeref Bey

📌Köklü bir aileden gelen, Amasya ulemasından Arap dili ve edebiyatı, mantık ve Farsça öğrenimi gören Kemalpaşazade önce askerî sınıfa girdi ve altı bölük sipahisi olarak II. Bayezid'in seferlerine katıldı.

📌Bu seferde Vezir Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın yanındaydı.

Edebiyatımızdaki en ünlü tezkireler

📌Kemalpaşazade'nin İstanbul'daki ilk serüveni 1524'te başladı. Bu eşsiz şehire gelerek Fâtih Medresesi'nde ders verme görevini sürdürdü.

📌Hayatı boyunca birçok devlet hizmetinde bulundu. Bu hizmetlerden en önemlisi şeyhülislamlıktı.Sonrasında Zenbilli Ali Efendi'nin yerine Mayıs 1526 şeyhülislâmlığa getirildi.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN