Arama

İstanbul'un tarih kokan 3 hastanesi

Osmanlı'da insan sağlığı her zaman ön planda tutuldu, sağlığa verilen değer mimariye dahi yansıdı. Öyle ki, Sultan Abdülhamid Han'ın sağlığa olan duyarlılığı, bugünkü bazı hastanelerin temelinin atılmasına vesile olmuştur. Sizler için tarihi açıdan önemi büyük olan 3 hastanenin günümüze gelene kadar geçirdiği sürecini derledik.

  • 1
  • 17
NUMUNE HASTANESİ
NUMUNE HASTANESİ

Osmanlı sultanlarından II. Sultan Abdülhamid Han'ın hastanelere olan duyarlı kişiliği bugünkü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 1800'lü yıllardaki temelinin atılmasına vesile olmuştur.

İstanbul Numune Hastanesi, diğer adı ile "Haydarpaşa Numune Hastanesi, temelleri, II. Abdülhamid tarafından 1800'lü yıllarda atılmış eski bir Osmanlı hastanesidir. 1872 yılında II. Abdülhamid tarafından açılmıştır. Mektep-i Tıbbiye-i Şahane ismi ile anılmaya başlayan Numune Hastanesi'nin mimarlığını ise Raimondo D'aranco yapmıştır.

1909'da sivil ve askeri tıbbiyelilerin birleştirildiği hastanede, 1933'te tüm tıbbiyeliler Avrupa Yakasına taşındı ve bu sayede İstanbul Numune hastanesi hizmete girdi. Günümüzde tam teşeküllü bir hastane olarak varlığını sürdürmektedir.

Tıp fakültesi eğitimi, Osmanlı döneminde 1827 yılında 14 Mart Çarşamba günü Tıbhane adı altında Şehzadebaşı'nda Tulumbacı konağında açıldı. 1832'de Topkapı Sarayı içerisinde cerrah hane açıldı. 1839 yılında iki mektep birleştirildi; bugün Galatasaray Lisesi'nin olduğu binada Sultan Abdülhamid tarafından Mekteb-i Tıbbiye olarak açıldı ve öğrencilerine Sultan Mahmut tarafından üstünlük işareti olan nişanlar verilerek zamanın en iyi şartları sağlandı.

1843'te 67 mezun veren üniversitenin eğitimi yetersiz görülüp eğitim süresi 9 yıla çıkarıldı ve Tıbbiye İdadisi kuruldu. Tıbbiyeliler 1843'de ilk kez nöbet tutmaya başladı. 1867 yılında Askeri Tıbbiyenin bir bölümünde Mülki Tıbbiye Türkçe eğitimle devam etti, eğitim süresi yine 6 yıla düşürüldü. İlerleyen yıllarda farklı binalarda Askeri ve Mülki Tıbbiye beraber eğitime devam etti, 1903 yılında Tıbbiye-i Şahane şimdiki Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin olduğu Haydarpaşa'ya taşınmıştır.

II. Sultan Abdülhamid tarafından, Demirkapı'daki şehrin merkezinde bulunan ve zaman zaman öğrenci ayaklanmalarına neden olan okulun deniz aşırı bir yere taşınması Serasker Rıza Paşa'ya emredilmiş, Emir Hassa Mimari Mösyö Valery'e bildirilmiş, planlar hazırlanmış, Selimiye Kışlası ile Haydarpaşa Askeri Hastanesi arasına 24.000 m2'lik bir araziye Marmara Denizi'ne bakacak şekilde Mimar Valery ve Mösyö D'Aranco tarafından hazırlanan Plan Mühendishane'den mezun olan subayların da katkısıyla en ince ayrıntılarına kadar düşünülmüş ve 1894 yılında inşaatına başlanmıştır.

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN