Arama

Haçlıları durduran Sultan: I. Kılıç Arslan

Tarihin en önemli olaylarından birisi de Avrupalıların oluşturdukları büyük ordularla yaptıkları Haçlı Seferleri'dir. Papa'nın emriyle, dini bir motivasyonla kurulan bu orduların çok farklı amacı vardı. Kutsal mekan olarak kabul ettikleri Kudüs için Anadolu'dan geçmek zorunda olan Haçlılar, ilk olarak Müslüman Türk Sultanı I. Kılıç Arslan ile karşılaştılar. Bu karşılaşmayla birlikte büyük bir mücadele de başlamış oldu.

Haçlıları durduran Sultan: I. Kılıç Arslan

Büyük liderin oğlu

🔷 Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğlu olan I. Kılıç Arslan 1079 yılında doğdu. Bizans kaynaklarında Klitziasthlas olarak geçerken Latin kronikleri babasından dolayı "Soliman" olarak adlandırır.

🔷 Antakya seferinde Tutuş ile yapılan savaşta vefat eden Süleyman Şah'ın ardından orduda bulunan kumandanlar kendilerine verilen şehirlerde bağımsız bir şekilde hareket etmeye başlar. Bu durum devletin birliğinin bozulması demektir.

🔹 Süleyman Şah kimdir?

Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Melikşah tarafından Büyük Selçuk Sultanlığı'na bağımlı Sultan-ı Rum (Rum Sultanı) olarak tayin edilmiştir. 1075'te Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'da bulunan önemli şehirlerinden İznik ile İzmit'i eline geçirmiştir. 1077'de özerkliğini ilan edip İznik merkezli bağımsız bir devlet olarak Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmuştur.

Haçlıları durduran Sultan: I. Kılıç Arslan

Türkiye Selçuklu Devleti

🔷 I. Kılıç Arslan sultan olduktan sonra ilk olarak bozulan ve dağılan devlet otoritesini toparlamaya çalışır. İznik ve civarına hakim olan Sultan, İzmir Beyi Çaka'nın kızıyla evlenerek önemli bir güç elde eder.

🔸 Kısaca Çaka Beyliği

Çaka Bey, Selçuklu komutanı ve denizcisidir. 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'nin ardından Selçukluların Anadolu coğrafyasına yayıldıkları dönemde Smirni merkezli bağımsız bir beylik kurmuştur. Türk tarihinin ilk donanmasını oluşturduğu için tarihteki ilk Türk amirali olarak kabul edilir.

Haçlıları durduran Sultan: I. Kılıç Arslan

İlk Haçlı Akını

🔷 I. Kılıç Arslan, Bizans'ın Kumanlarla yaptığı savaşları fırsat bilerek İzmit körfezine akınlar düzenlediği sırada Haçlıların öncü birliği olan Keşiş Pierre I'Ermite idaresindeki orduyu karşılar.

🔷 İznik üzerine yürüyen ilk Haçlı ordusunu Drakon Vadisi'nde pusuya düşürür ve hemen hemen tamamını imha eder. Kolay alınan başarı Kılıç Arslan'ın Haçlıları hafife almasına neden olur.

🔸 Keşiş Pierre l'Ermite kimdir?

Hıristiyanları, Müslümanlara karşı savaşa sürükleyen Fransız bir vaizdir

Haçlıları durduran Sultan: I. Kılıç Arslan

Haçlı Seferlerinin amacı nedir?

🔷 Haçlı Seferlerinin amacıyla ilgili farklı yorumlar vardır. Kimi yoruma göre seferin tek amacı Kudüs'ü kurtarmaktır. Kimi yoruma göre Türkleri Anadolu'dan atmak başka bir yoruma göre ise Ortadoğu'yu Papa'nın ele geçirmek istemesidir.

🔷 Papa, dini kullanarak başlattığı bu seferlerin amacının "Kutsal toprakları kurtarmak" olarak açıklar ve ordu toplardı. Haçlıların en büyük motivasyon kaynağı din idi.

🔍 Kutsal topraklar denilen yer neresi?

Haçlılar Hz. İsa'nın (AS) burada doğmasından dolayı büyük önem verirler. Tarih boyunca Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların egemenlik mücadelesi verdiği Kudüs, en refah dönemini Hz. Ömer ve Osmanlı döneminde yaşamıştır.

Edebiyatımızın sancılı direnişi: Kudüs

Haçlıları durduran Sultan: I. Kılıç Arslan

🔷 VAV TV'de ekranlara gelen, Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunduğu Doğu'dan Batı'ya Tarih programının 61. bölümünde "Haçlılara karşı mücadele eden Türk-İslam kahramanları" konuşuldu. Programa konunun uzmanları olan Prof. Dr. Ebru Altan ve Prof. Dr. Aydın Usta konuk oldu.

🔷 Prof. Dr. Aydın Usta, Haçlı Seferlerinin amacını şöyle açıkladı: "Kendi iç siyasetlerini doğrultmak için, Batı'daki Papalığın veya diğer hâkimlerin olsun, bazı nüfusu askeri anlamda dışarıya sevk etmek ve kendi iç dünyasında rahatlamaktır temel amaç bana göre"

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN