Arama

Fatih Sultan Mehmet hangi tarihi şahsiyetlerden etkilendi?

Cihan sultanı, çağ açıp çağ kapatan bir komutan, Peygamber müjdesine nail olan bir muzaffer ve devleti imparatorluğa dönüştüren bir hükümdar… Fatih Sultan Mehmet, tüm bu tanımların sahibi; onu başta askeri dehası olmak üzere birçok alanda gerçekleştirdiği yenilikler ve medeniyet inşası ile tanıyoruz. Peki, tarihin akışını değiştiren Fatih, nasıl bir kişiliğe sahipti ve karakterinin oluşmasında neler etkili oldu? Hangi tarihi şahsiyetleri örnek aldı? Bu kişilerin askeri, siyasi ve idari açıdan öne çıkan özellikleri nelerdi?

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 19
OSMANLI’NIN EN DİKKAT ÇEKİCİ HÜKÜMDARI
OSMANLI’NIN EN DİKKAT ÇEKİCİ HÜKÜMDARI

🔸 Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi ile büyük bir başarıya imza atmasının yanında, şahsiyetiyle de Osmanlı Devleti'nin en dikkat çekici karakterlerinden biri.

🔸 Henüz 11 yaşındayken Edirne'den Manisa'ya vali olarak gönderildi; aynı yıl ağabeyi Şehzade Alâeddin Ali Çelebi'nin vefatı üzerine tahtın tek varisi durumuna geldi.

🔸 Bu durum, küçük yaşlardan itibaren onda bir sorumluluk bilinci geliştirmiş olmalı ki babası Sultan II. Murad'ın tahttan çekilmek istemesi, onu hükümdarlığa da hazırlayan bir durum oldu.

  • 2
  • 19
İLK HÜKÜMDARLIK DÖNEMİ KİŞİLİĞİNİ ETKİLEDİ
İLK HÜKÜMDARLIK DÖNEMİ KİŞİLİĞİNİ ETKİLEDİ

🔸 İç karışıklıkların yaşandığı bu ilk hükümdarlık döneminde Sultan II. Mehmet, yaşının küçüklüğü ve tecrübe eksikliği, paşalar arasındaki rekabet ve çekişme, Edirne'de korkuya kapılan halkın Anadolu'ya kaçması gibi konularla karşı karşıya kaldı.

🔸 Sultan II. Murad'ın yeniden tahta geçti ve II. Mehmet Manisa'ya gönderildi; ancak onun bu ilk hükümdarlık dönemi kişiliğinde büyük bir etki yaptı.

🔸 Yönetimde büyük söz sahibi olan Çandarlı Halil Paşa'nın iktidarını kırma, yeniçerileri hizaya getirme ve büyük bir gaza siyaseti ile İstanbul'u fethetme düşüncesi aklına o zaman yerleşti.

(x) 🔍 İstanbul'un fethi Osmanlı'nın gelişmesini nasıl etkiledi?

  • 3
  • 19
İKİ HÜKÜMDARLIK ARASI OLGUNLAŞMA DÖNEMİ
İKİ HÜKÜMDARLIK ARASI OLGUNLAŞMA DÖNEMİ

🔸 Onun daha önce padişah olması sebebiyle diğer şehzadelerden durumu farklıydı; zira Ege Denizi'ndeki hücumlar onun komutanlığında yapılıyor, kimi meydan savaşlarında yer alıyordu.

🔸 Babası II. Murad'ın yeniden başa geçtiği 5 yıl süresince II. Mehmet de kendini büyük ölçüde geliştirdi.

🔸 Çok iyi bir eğitim almış; dini ilimler, sosyal bilimler ve fen bilimlerde iyi bir düzeye gelmiş; edebiyat, din felsefesi, coğrafya, tarih ve askeri konulara büyük ilgi gösterdi.

🔸 Türkçe'nin yanında Rumca ve Slavca olmak üzere üç dil bilirdi.

🔸 Fatih Sultan Mehmet, ikinci kez tahta geçtiğinde 19; İstanbul'u fethettiğinde ise 21 yaşındaydı.

  • 4
  • 19
BAŞARILI LİDERLERİN BİYOGRAFİLERİNİ OKUDU
BAŞARILI LİDERLERİN BİYOGRAFİLERİNİ OKUDU

🔸 Pek çok disiplinde eğitim almasına ve başarılı olmasına karşın okuduğu kitapların üçte biri tarih ve coğrafya dairdi.

🔸 Nitekim Fatih Sultan Mehmet'in kişiliğinde, hayallerinde ve hedeflerinde tarihi karakterlerin izlerini görmek mümkün.

🔸 Fatih Sultan Mehmet, hocalarının da yardımıyla tarihte yaşayan başarılı liderlerin biyografilerini dikkatle araştırdı ve başarılarının sırlarının neler olduğunu öğrenmeye çalıştı.

🔸 Bu tarihi şahsiyetlerin başında ise Büyük İskender, Hz. Davud, Hz. Süleyman, I. Alâeddin Keykubat gelir.

  • 5
  • 19
ONU ÇOK ETKİLEYEN TARİHİ ŞAHSİYET
ONU ÇOK ETKİLEYEN TARİHİ ŞAHSİYET

🔸 Prof. Dr. Halil İnalcık'ın naklettiği bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet'i en çok etkileyen tarihi şahsiyetlerden biri Büyük İskender'di.

🔸 Fatih, her işte son derece atılgan, şan ve şeref kazanmak isteyen, zeki, sert mizaçlı, zevk ve sefaya sırtını çevirmiş bir hükümdardı.

🔸 Biyografisini okuduğu Makedonya kralı Büyük İskender'in yaşamı onu çok etkilemişti.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN