Arama

Fatih Camii haziresinde medfun olan önemli isimler

Fatih Camii haziresi İstanbul'un en meşhur ve en büyük hazirelerinden biridir. Osmanlı döneminden bu yana sivil, asker, ulema ve idareci pek çok önemli ismin mezarı, Fatih Camii'nin kıble tarafındaki geniş bahçede yer alan bu hazirede medfundur. Son yıllarda yaşamını yitiren önemli tarihçilerimizden Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Kemal Karpat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş, Fatih Camii haziresine defnedilmiştir. Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren, ömrünü ilim yolculuğuna adayan hadis alimi Muhammed Emin Saraç da Fatih Camii haziresinde toprağa verildi.

  • 1
  • 16
FATİH CAMİİ HAZİRESİ
FATİH CAMİİ HAZİRESİ

📌 Fatih Camii'nin, kıble tarafında etrafı duvarla çevrili olarak uzanan hazîresinde aralarında sivil, asker, ulemadan ünlü şahsiyetlerin mezarları bulunur. Bu kabirlerin büyük çoğunluğu 19. yüzyıla aittir.

Fatih Sultan Mehmet'e ait türbe, Gülbahar Hatun Türbesi ve Nakşidil Valide Sultan Türbesi, Fatih Camii haziresinde yer alan türbelerdir. Plevne kuşatmasının ünlü kumandanı Gazi Osman Paşa'nın da türbesi de bu hazirede yer alır.

  • 2
  • 16
FATİH SULTAN MEHMET’İN TÜRBESİ
FATİH SULTAN MEHMET’İN TÜRBESİ

1481 yılında vefat eden Fatih Sultan Mehmet, Ebu'l- Vefa'nın kıldırdığı cenaze namazı ile Fatih Camii'nin kıble duvarı önünde uzanan hazîre alanındaki türbeye gömüldü.

Türbenin kim tarafından ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Fatih Camii Külliyesi içerisinde yer alan türbenin Fatih'in kendisi için yaptırıp yaptırmadığına dair bir bilgi de kaynaklarda geçmemektedir.

📌 FATİH KÜLLİYESİ'NDE BULUNAN YAPILAR

Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un özenle seçilmiş tepelerinden birine inşa ettirilen Fatih Camii, Osmanlı "külliye" kültürünün önemli bir sembolüdür.

Osmanlılar, bu tür büyük camileri yalnız ibadethane olarak değil; sosyal yaşam içinde yer alan dönemin okulları medreseler, fakirler için yemek dağıtılan imarethaneler, kütüphaneler ve hamamlarla birlikte inşa etmişlerdir.

🔶🔸 Fatih Sultan Mehmet'in türbesindeki sırlar

  • 3
  • 16
GAZİ OSMAN PAŞA’NIN TÜRBESİ DE BU HAZİREDE
GAZİ OSMAN PAŞA’NIN TÜRBESİ DE BU HAZİREDE

Plevne kuşatmasının ünlü kumandanı Gazi Osman Paşa'nın türbesi Fatih Camii haziresinde yer alır.

📌 PLEVNE SAVAŞLARI

Osmanlı-Rus Savaşı sırasında gerçekleşen ve Osmanlı'ya yeni bir direniş ruhu katan müdafaa savaşlarıdır. Gazi Osman Paşa, idaresindeki 25 bin kişilik kuvvet ile Ruslara karşı harekete geçmiş ve işgale karşı bir set çekebilmek amacıyla Plevne'de istihkâmlar inşa ettirerek siperler oluşturmuştu. Aldığı bu önlem sayesinde Rus askerlerinin yarısı ölmüş, diğer yarısı ise geri çekilmek zorunda kalmıştı.

🔶🔸 Osmanlı'ya yeni bir direniş ruhu katan muharebe: Plevne Savaşları

  • 4
  • 16
‘BUGÜN FIKIH HAZİNESİNİ BURAYA DEFNEDİYORUZ…’
‘BUGÜN FIKIH HAZİNESİNİ BURAYA DEFNEDİYORUZ…’

Osmanlı tarihçilerine göre Fatih Camii haziresinde definler 19. yüzyılda yoğunlaşmıştır. 1871'de vefat eden Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi de onlardan biridir.

📌 Cenazesine İstanbul'un bütün uleması ve devlet adamları katılmış ve Ahmed Cevdet Paşa o gün "Bugün fıkıh hazinesini buraya defnediyoruz…" cümlesini söylemiştir.

  • 5
  • 16
OSMANLI ULEMASI BU HAZİREDE MEDFUN
OSMANLI ULEMASI BU HAZİREDE MEDFUN

📌 19. yüzyılın önemli mutasavvıf ve düşünürü Ahmed Hilmi Efendi, Osmanlı'nın son dönem ulemasından Çarşambalı Hacı Ahmed Hamdi Efendi, Halvetî tarikatı şeylerinden Abdülvehhab Efendi, Fatih Camii haziresinde medfun olan isimler arasında.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN