Arama

Anadolu'nun kapısını Türklere açan savaş: Pasinler Muharebesi

26 Ağustos 1048 yılında Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu arasındaki Pasinler Savaşı, Türklerin Anadolu'ya yayılmasını başlatan önemli bir zaferdi. Bu savaş, Malazgirt Meydan Muharebesi'ne kadar uzanan Türk hakimiyeti yolculuğunun öncüsüydü ve Anadolu'nun Türkler için kapılarını açacak önemli bir dönüm noktasıydı. Sizler için Pasinler Muharebesi hakkında bilinmesi gerekenleri araştırdık.

  • 1
  • 10
Büyük Selçuklu Devleti
Büyük Selçuklu Devleti

♦️ 1037 yılında kurulan Büyük Selçuklu Devleti, Oğuzlar'ın Kınık boyuna mensuptur ve adını Oğuz Devleti'nin ordu kumandanı Selçuk Bey'den alır.

♦️ Selçuklular, Türk ve Müslüman bir devlet olarak kuruldu ve Hindukuş Dağları'ndan Doğu Anadolu'ya ve Orta Asya'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan geniş bir bölgeyi kontrol ettiler. Güçlerini Aral Gölü yakınında topladıktan sonra önce Horasan'ı fethettiler, sonra İran içlerine doğru ilerlediler ve nihayet Anadolu'daki şehirleri ele geçirdiler.

ANADOLU'YA AÇILAN KAPILARIN BAŞLANGICI: ANİ KALESİ'NİN FETHİ

♦️ Büyük Selçuklu Devlet'i kurulduktan sonra, Tuğrul Bey liderliğinde, merkezi otoriteden zayıf olan İslam dünyasının siyasi haritasını yeniden birleştirmiş ve daha sonra I. ve II. Haçlı Seferleri savaşlarında kilit rol oynamıştır.

♦️ Selçuklular'a Tuğrul Bey 23 yıl, Alparslan 9, Melikşah 20, Berkyaruk 12, Muhammed Tapar 13, Sencer ise 38 yıl hükümdarlık yapmıştır.

  • 3
  • 10
Büyük Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan şehirler
Büyük Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan şehirler

♦️ Büyük Selçuklu Devleti, kuruluşundan itibaren güçlü bir devlet teşkilatlanması ve askeri sistemiyle kısa zamanda devletin sınırlarını genişletmiş ve büyük bir coğrafyaya yayılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde devletin başkenti de değişiklikler göstermiştir.

♦️ Sırasıyla, Büyük Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan şehirler:

Nişabur (1037–1043)

Rey (1043–1074)

İsfahan (1074–1118)

Merv (1118-1157)

BATI DÜŞÜNCESİNİN BÜYÜK MAĞLUBİYETİ: MALAZGİRT

  • 4
  • 10
Büyük Selçuklu Devleti'nde kullanılan resmi diller
Büyük Selçuklu Devleti’nde kullanılan resmi diller

♦️ Geniş bir coğrafyaya yayılan ve bünyesinde farklı milletlerden halkı barındırması nedeniyle Büyük Selçuklu Devleti'nde birden fazla resmi dil kullanılmıştır.

Farsça (resmi & hukuki dil)

Arapça (medresedeki eğitim dili)

Eski Anadolu Türkçesi (Anadolu'da, Selçuklu hâkimiyeti başlandıktan sonra)

Ana Oğuz Türkçesi (ordu dili ve ana dil)

  • 5
  • 10
Pasinler Muharebesi
Pasinler Muharebesi

♦️ Pasinler Muharebesi veya Bizans kaynaklarında Kapetron Muharebesi olarak bilinen savaş, 10 Eylül veya 18 Eylül 1048 tarihlerinde gerçekleşti.

♦️ Bu muharebe, Tuğrul Bey'in üvey kardeşi İbrahim Yınal Bey'in Anadolu seferi sonucunda meydana geldi. Bizans İmparatorluğu ile müttefikleri Gürcü Krallığı ve diğer müttefik ordular, Bizanslılar tarafından "Kapteron" olarak adlandırılan bir bölgede, bugünkü konumuyla Erzurum'a bağlı Pasinler yakınlarında Selçuklu ordusuyla karşı karşıya geldi.

ANADOLU'YU MÜSLÜMAN YAPAN 3 SAVAŞ

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN