Arama

Batı düşüncesinin büyük mağlubiyeti: Malazgirt

Asırlardır zulüm ile hükmeden Bizans'ı 952 sene evvel Malazgirt ovasında mağlup eden Sultan Alparslan, esasında bir devleti değil bir düşünceyi de yenmişti. Mazisi çirkinlik ve zulüm ile dolu olan Bizans, asırlar boyunca Anadolu'da kan ile hüküm sürdü. Yıllar içinde güçlenen İslam düşüncesi, Malazgirt Zaferi ile yükselerek Batılıların Viyana'ya kadar çekilmelerini sağladı.

🔹 Hicret ile beraber geniş kitlelere ulaşan İslam, o dönemde bilinen tüm kıtalara yayıldı. Talas Muharebesi ile beraber Müslümanlığa geçiş yapan Türkler, bir müddet sonra İslam'ın bayraktarları oldular.

🔹 Yeni bin yıl içinde muzafferlikleri, cengaverlikleri ve dindarlıkları ile öne çıkan Türkler, İslam zihniyet ve kültür dünyasının en önemli taşıyıcısı oldular.

Malazgirt Savaşı nasıl kazanıldı?

🔹 11. yüzyılın yükselen devleti Selçuklular İla-yi Kelimetullah'ı tüm cihana yayma ve bir fitne yuvası olan Bizans'ın elinden Anadolu'yu kurtarmak arzusunda idiler.

🔹 Pasinler Savaşı ile başlayan bu süreci Sultan Muhammed Alparslan hitama erdirerek Müslümanlar için büyük bir hedef belirledi.

Batı'nın karanlık sureti

🔹 Sultan Muhammed Alparslan, Pasinler Savaşı'ndan bu yana açık olan Anadolu kapılarını ardına kadar açmak, kafirin kalbine mızrağını sokmak istiyordu.

🔹 Zulmü ile meşhur olan Bizans'ın Anadolu'sunu; abdalların, şairlerin, zakirlerin, akıncıların yegane mekanı yaparak Din-i Mübin İslam'ı bu toprakların varlığı haline getirmeyi hedefliyordu.

Malazgirt Zaferi tarihi hakkında 10 bilgi

🔹 Suyun öte tarafında ise Bizans Hükümdarı Romanos Diogenes, Müslümanları Asya'ya geri gönderme planları yapıyor ve bir zamanlar en güçlü devletler arasında gösterilen Bizans'ı tekrar eski günlerine kavuşturmak istiyordu.

🔹 Bizans ordusu, Türkleri küçümseyerek büyük bir savaşa hazırlık yapıyordu. Ama 26 Ağustos tarihinde Bizanslılar rakiplerini asla küçümsememeleri gerektiğini acı bir tecrübe ile öğreneceklerdi.

Alparslan'ın 10 özelliği

🔹 Savaş sonrasında Bizans ordusu ve şehirlerinin direnci büyük ölçüde kırıldı. İslam ordularının ilerleyişi karşısında geri çekilen Bizanslılar, İslam'ın hakimiyetini kabul etmek durumunda kaldılar.

🔹 Böylece "Diyar-ı Rum","Rum-eli" olarak anılan topraklar bizler için yurt olmaya başladı. Beylikler ve Selçuklular eliyle Anadolu hızla İslamlaşma yoluna girdi.

Yıkıcı Batı kurucu Doğu

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN