Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • Tarih
 • Abdülhamid’in ABD Kongre Kütüphanesi’ne hediye ettiği 10 tarih kitabı

Abdülhamid’in ABD Kongre Kütüphanesi’ne hediye ettiği 10 tarih kitabı

Bir kitap tutkunu olan Sultan Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'nda oluşturduğu kütüphanesinde, Shakespeare'in eserlerinden Sherlock Holmes'ün maceralarına, tarihten coğrafyaya, dil bilgisinden mühendisliğe, edebiyattan İslami ilimlere kadar pek çok kitap bulunuyordu. Abdülhamid, 1884 yılında ABD Kongre Kütüphanesi'ne farklı türlerde tam 318 kitap hediye etmişti. Abdülhamid'in Yıldız Koleksiyonu'ndan ABD Kongre Kütüphanesi'ne gönderdiği 10 tarih kitabını sizler için derledik.

 • 1
 • 10
MUHTASAR TARİH-İ UMUMİ
MUHTASAR TARİH-İ UMUMİ

1883 tarihli Mizancı Murad'ın kaleme aldığı "Muhtasar tarih-i umumi", Osmanlıca, 273 sayfa.

Günümüz Türkçesine "Kısa Dünya Tarihi" olarak çevrilebilecek olan bu eser, dünya ve insanlık tarihine ışık tutar. Kitabın kendi açıklaması ise şu şekildedir: "Tarih-i Umumi bütün âlemin ve hususiyle insanların geçmiş ahvalinden bahs eden bir fenndir. Tarih geçmiş adamların her ahvalinden bahs ederek fena adamlara nefret ve iyi adamlara mütabaat etmeği öğretir ve bu vechle ahlak ve atvarımızı ıslah eder."

Kitabın Sultan II. Abdülhamid tarafından ABD Kongre Kütüphanesi'ne hediye edilmesine dair şu sözlere yer verilir: "Abdülhamid Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden, Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur."

 • 2
 • 10
SOLAKZÂDE TARİHİ
SOLAKZÂDE TARİHİ

1880 tarihli Mehmet Hemdemî Çelebi Solakzade'nin kaleme aldığı "Solakzâde tarihi", Osmanlıca, 802 sayfa.

Kuruluş devrinden 1657 yılına kadar Osmanlı tarihinin güzel bir özetini ortaya koyan Solâkzade Tarihi, birçok Osmanlı tarihi kitabı gibi hayli meşhur oldu ve geniş bir okuyucu kitlesi tarafından benimsendi.

Eser, ilk kez 1854'te matbu olarak basıldı. Bu baskılardan bir tanesi de Sultan II. Abdülhamid tarafından ABD Kongre Kütüphanesi'ne hediye edildi.

 • 3
 • 10
LUGAT-I TARİHİYE VE COĞRAFİYE
LUGAT-I TARİHİYE VE COĞRAFİYE

1883 tarihli Ahmet Rifat'ın kaleme aldığı "Lugat-ı Tarihiye ve Coğrafiye", Osmanlıca tarih ve coğrafya kitabı, 1101 sayfa.

Bu eser aslında meşhur şahıslar ve müelliflerin biyografileri, önemli olaylar, tarih boyunca kurulmuş devletler, milletler ve belli başlı şehirlerin tarihî coğrafyaları hakkında alfabetik maddeler halinde bilgiler verdiğinden dolayı kapsamlı bir tarih ve coğrafya sözlüğü sayılırsa da öteki ilim ve fenlere dair pek çok bilgiyi de ihtiva etmesi bakımından genel bir ansiklopedi niteliği taşır.

Kitabın Sultan II. Abdülhamid tarafından ABD Kongre Kütüphanesi'ne hediye edilmesine dair şu sözlere yer verilir: "Abdülhamid Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden, Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur."

 • 4
 • 10
TARİH-İ ATA
TARİH-İ ATA

1875 tarihli Ahmet Ata Tayyârzâde'nin kaleme aldığı "Tarih-i Ata", Osmanlıca tarih kitabı, 881 sayfa.

"Tarih-i Enderun ve Tarih-i Ata" adlarıyla da bilinen bu eser, Osmanlı bürokratlarının, devlet adamlarının, bilim adamlarının ve bazı askeri sınıfın yetiştirildiği bir kurum olan Enderun ve dolayısıyla her yönüyle bir Topkapı Sarayı tarihidir.

Kitabın Sultan II. Abdülhamid tarafından ABD Kongre Kütüphanesi'ne hediye edilmesine dair şu sözlere yer verilir: "Abdülhamid Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden, Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur."

 • 5
 • 10
AMERİKA TARİH-İ KEŞFİ
AMERİKA TARİH-İ KEŞFİ

1879 tarihli William Robertson'ın kaleme aldığı "Amerika tarih-i keşfi", Osmanlıca Amerikan Tarihi kitabı, 112 sayfa.

Osmanlıcaya Abdülgaffar Enisi'nin çevirdiği bu eser, İstanbul'da bulunan El-Cevaib Matbaası tarafından basılmıştır.

Kitabın Sultan II. Abdülhamid tarafından ABD Kongre Kütüphanesi'ne hediye edilmesine dair şu sözlere yer verilir: "Abdülhamid Han-i Sâni Hazretlerinin taraf-i eşref-i mülukânelerinden, Vaşingtonda Meclis-i Mebusân azasından Mösyö Hewit hazretlerinin marifetile Muctema-yi Amerika Kütüphane-yi Milliye ihda buyurulmuştur."

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN