Arama

14 Mart’ın tarihe şerh düşen kahramanlık öyküsü

Her yıl 14 Mart, Türkiye'de Tıp Bayramı olarak kutlanıyor. Peki, 14 Mart'ın geçmişe dayanan destansı hikayesini biliyor musunuz? Tarihimizin tıp alanındaki en kapsamlı girişiminin temelleri Sultan II. Mahmut tarafından atılmış; Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Sultan II. Abdülhamid döneminde, dünyanın en ileri tıp fakültelerinden biri haline gelmişti. Tıbbiye öğrencileri, Birinci Dünya Savaşı'nda büyük mücadelelere imza atmışlar; Çanakkale Zaferi ve İzmir'in işgalden kurtuluşunda öncü rol oynamışlardı. Öyle ki, 1921'de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, öğrencileri şehit olduğu için mezun dahi verememişti.

  • 1
  • 10
MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞAHANE NE ZAMAN KURULDU?
MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞAHANE NE ZAMAN KURULDU?

Tarihimizin tıp alanındaki en kapsamlı girişimidir "Tıphane-i Âmire", "Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane" veya daha çok bilinen adıyla "Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane"…

Sultan II. Mahmut tarafından 14 Mart 1827 tarihinde Tıphane-i Âmire adıyla açılmış, askeri ve sivil tabipler birlikte eğitim görmüştü. Eczacı, baytar ve dişçilerin de yetiştiği okul, 1839 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane olarak anılmaya başlandı ve ilk mezunlarını 1843 yılında verdi.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'den mezun olan dört tabip, 1848 yılında Viyana'da gerçekleştirilen tıp yeterlilik sınavını geçti. Böylece bu okul Avrupa'da tıp eğitimi veren fakültelere denk sayıldı.

  • 2
  • 10
ABDÜLHAMİD DÖNEMİNİN EN İYİ TIP FAKÜLTESİ
ABDÜLHAMİD DÖNEMİNİN EN İYİ TIP FAKÜLTESİ

Sultan II. Abdülhamid zamanında dünyanın en ileri tıp fakültelerinden biri haline gelen Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, her milletten talebenin ders gördüğü bir okul oldu.

Hocaların çoğu, Avrupa'dan gelmiş ya da burada yetişmiş alanlarında otorite kişilerdi. Burada okuyanlar, hatıralarında her talebeye bir mikroskop düştüğünü anlatırlar.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'yi gezen yabancı seyyah, diplomat ve ilim adamları hayranlıklarını ifade etmekten kendilerini alamamışlardır.

  • 3
  • 10
ÖĞRENCİLERİN HER İHTİYACI MEKTEPTEN KARŞILANIYORDU
ÖĞRENCİLERİN HER İHTİYACI MEKTEPTEN KARŞILANIYORDU

Okulun üç yılı lise, dört yılı da fakülte seviyesindeydi. Rum asıllı meşhur Marko Paşa, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin müdürlerindendi.

Öğrencilerin her ihtiyacı mektep tarafından karşılanır; sivil talebeler askerlikten muaf tutulurdu. Fransızca, Arapça, Farsça ve dinî ilimler de, okutulan dersler arasındaydı.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 6 Kasım 1903'te Sultan Abdülhamid'in de katıldığı törenle açıldı.

  • 4
  • 10
HAYDARPAŞA’NIN SİLÜETİ İLE ÖZDEŞLEŞEN YAPI
HAYDARPAŞA’NIN SİLÜETİ İLE ÖZDEŞLEŞEN YAPI

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, 1895 yılında Abdülhamid'in isteği üzerine İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Haydarpaşa semtinde inşa edilen bina ile özdeşleşir.

Binanın mimari tasarımı, devrin önde gelen mimarlarından Alexandre Callaury ve Raimondo D'Aronco'ya aittir. Bina, daha önce yapılan Haydarpaşa Askeri Hastanesi ile Selimiye Kışlası arasında bulunan mevkide inşa edildi.

  • 5
  • 10
TIP ÖĞRENCİLERİNİN KAHRAMANLIKLARLA DOLU ÖYKÜLERİ
TIP ÖĞRENCİLERİNİN KAHRAMANLIKLARLA DOLU ÖYKÜLERİ

Geçtiğimiz yıllarda, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin arşivlerinden çıkan, Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Zaferi ve İzmir'in işgalinde tıp öğrencilerinin kahramanlıklarını gösteren belgeler ve fotoğraflar ilk kez gün yüzüne çıktı.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, 1921'de öğrencileri şehit olduğu için mezun verememiş; 14 Mart Tıp Bayramı "düşman işgaline karşı bir isyan hareketi" olarak tarihe geçmişti.

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN