Arama

12 soruda İkinci Viyana Kuşatması

Viyana, Osmanlı döneminde ilk olarak Kanuni döneminde kuşatılmış, kışın yaklaşması sebebiyle kuşatma kaldırılmıştı. İkinci Viyana Kuşatması, ilk kuşatmadan 150 yıl sonra gerçekleşmiş ve Osmanlı ordusu bu kuşatmada bozguna uğramıştı. Peki, İkinci Viyana Kuşatması neden başarısız oldu? Seferin Viyana'ya düzenleneceğinden padişahın haberi var mıydı? Bu bozgunun Osmanlı'ya tesiri ne oldu?

  • 1
  • 12
Osmanlı neden Viyana’yı fethetmek istedi?
Osmanlı neden Viyana’yı fethetmek istedi?

Osmanlı Beyliği'nin ilk yıllarındaki hedefi İznik ve Bursa idi. Daha sonra gözler İstanbul'a çevrildi. Buranın fethinden sonra Osmanlılar'ın yeni hedefi Belgrad oldu.

Belgrad'ın 1522'de alınmasından sonra ise yeni Kızılelma, Roma ve Viyana'ydı.

  • 2
  • 12
Viyana’ya ilk sefer ne zaman gerçekleşti?
Viyana’ya ilk sefer ne zaman gerçekleşti?

Osmanlı İmparatorluğu'nun en haşmetli hükümdarı Kanuni, 1529 Eylül'ünün son günlerinde Viyana'yı kuşattı. Ancak ağır topların getirilememesi ve kışın da yaklaşması sebebiyle yaklaşık bir ay sonra kuşatma kaldırıldı.

Osmanlı ordusunun Avusturya seferleri, Habsburglar'ın kurduğu savunma sistemi yüzünden yoldaki kalelerle uğraşmayla geçtiğinden Viyana'ya kadar gidilemedi. Viyana surları ve tahkimatı zayıfken ordunun bu kalelerle uğraşmak durumunda kalması, büyük bir fırsatın kaçırılmasına sebep oldu.

  • 3
  • 12
İkinci Viyana Kuşatması neden yapıldı?
İkinci Viyana Kuşatması neden yapıldı?

Avusturya, Osmanlı ile barış taraftarıydı ve 1664 yılında 20 yıllık olarak imzalanmış Vasvar Antlaşması'nın süresini uzatmak istiyordu.

Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, sınırdaki askerlerden Avusturya saldırıları oluyor diye şikâyet mektupları getirtti ve Sultan IV. Mehmed'i Avusturya üzerine sefere ikna etti. Kanuni'nin fethedemediği bir şehri ele geçirme düşüncesi ile hırslanan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, İkinci Viyana Kuşatması'nın en önemli sebebiydi.

Osmanlı'da sıradışı 5 casusluk olayı

  • 4
  • 12
Viyana seferinden padişahın haberi var mıydı?
Viyana seferinden padişahın haberi var mıydı?

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, padişahı Avusturya'ya karşı savaşa ikna ettiğinde seferin hedefi Yanık (Raab) ve Komaron kaleleriydi. Ancak yol boyunca Reisülküttâp Mehmet Efendi, sadrazamın hırsını sürekli tahrik etti ve Viyana kuşatması macerasına yönlendirdi.

Merzifonlu, ordunun hedefini Viyana'ya çevirdi ve İstolni-Belgrad'a kadar bu düşüncesini kimseye açmadı.

  • 5
  • 12
Viyana’nın kuşatılması neden tehlikeliydi?
Viyana’nın kuşatılması neden tehlikeliydi?

Kurulan savaş meclisinde fikrini açtığında, devlet erkânı şaşkınlık geçirdi. Çünkü Estergon ile Yanıkkale alınmadan ve Macaristan Avusturyalılardan temizlenmeden Viyana'nın kuşatılması tehlikeliydi. Ayrıca bu hareket Avrupa'yı Türklere karşı ayağa kaldırabilirdi.

Devlet erkânı ve ocak ağaları bunları düşünmelerine rağmen sadrazamın kininden ve şiddetinden çekindikleri için onun düşüncesine iştirak ettiler. Sadece Kırım Hanı Murad Giray bu sefere karşı olumsuz görüş bildirdi.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN