Arama

12 maddede Avrupa üniversitelerinin Müslüman kökenleri

Birçoğumuzun lisans veya yüksek lisans diploması aldığı veya alma hayali kurduğu köklü Avrupa üniversiteleri ilk kez 12'nci yüzyılda ortaya çıktı. Peki, Güney İtalya'dan İngiltere'ye doğru hızla yayılan bu üniversitelerin, nasıl ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü? Oxford, Padova ve Bologna gibi ünlü Avrupa üniversitelerinin kökenlerinin Müslümanlara dayandığını biliyor muydunuz? 12 maddede Avrupa üniversitelerinin Müslüman kökenlerini sizler için derledik.

EĞİTİM İÇİN ‘DİN ADAMI’ OLMAK GEREKİYORDU

Önceki beş yüzyıla ait Arapça eserlerin 12'nci yüzyılda yoğun şekilde tercüme edilmeye başlamasıyla birlikte Müslümanlara ait bilgiler Orta Çağ Avrupa'sına ulaştı.

Bu bilgi hazinesinin kuzeydeki bölgelere akmasının öncesinde, Avrupa'da eğitim daha çok dini alana sıkışmıştı ve en çok İncil öğrenimi şeklinde gerçekleşiyordu. Eğitim kurumu kiliseydi ve iyi bir eğitim almak için bir din adamı olmak gerekiyordu.

Ancak bilimsel ya da akılcı düşünce teşvik edilmiyordu. Aslına bakarsanız, dinin açıkladığı bir konuya alternatif açıklama getirenlerin kâfir damgası yiyip talihsiz bir sona ulaşması işten bile değildi.

ARAPÇA ESERLER LATİNCEYE TERCÜME EDİLİYORDU

Aynı dönemde Müslüman coğrafyalarda bilimsel düşünce geniş ölçüde teşvik ediliyordu.

Dolayısıyla, Arapça eserlerin tercüme edilmesiyle yapılan deneylerden elde edilen akılcı düşünceler Latinceye tercüme edilerek yeni bir kitlenin erişimine açıldı.

"Rasyonel skolastik akım", Avrupa'da bu sayede kuruldu.

DİN VE BİLİM ARASINDA ÇATIŞMA OLMALI MI?

Dönemin Müslüman âlimlerinin en önemli özelliklerinden biri tecrübeye dayalı bir yaklaşımı benimsemeleri ve varsayımlarla hareket etmemeleriydi. Bu anlamda en büyük etkiyi İbn Rüşd gerçekleştirdi.

İbn Rüşd'ün Aristoteles'e yazdığı şerhler tüm kıtayı sarstı. Paris ile başlayan bu etki, Padova ve Bologna üniversitelerine kadar ulaştı. Bu gelişme ile din ve bilim arasında bir çatışma olmasına gerek olmadığı ortaya konuldu ve konu bütün olarak tartışmaya açıldı.

MÜSLÜMANLARA AİT BİLGİLER İLE YAŞANAN DÖNÜŞÜM

Dünyayı ve astronomiyi akılcı bir şekilde araştıran Müslümanlara ait bilgilerin ulaşmasıyla birlikte Avrupa'da yeni kurumlar ortaya çıkmaya başladı ve bu yeni fikirleri manastır duvarlarının arasında tutmak imkânsız hale geldi.

Bunun etkisiyle öğrenme buralardan katedral okullarına doğru kaydı. Manastırlarda belirli tarikatlara mensup sınırlı sayıda öğrenci bulunurken, katedral okulları uluslararası düzeyde şöhret kazanarak Avrupa genelinden öğrenciler çekmeye ve daha bağımsız ve özgür düşünürler yetiştirmeye başladı.

RÖNESANS’IN ZEMİNİNİ HAZIRLAYAN ÇALIŞMALAR

Bu anlamda önde gelen yeni kurumlardan bir tanesi de Fransız katedral okulu Chartres idi. Burada yapılan çalışmalar Rönesans'ın zeminini hazırlamış ve temelini atmıştı.

1140'lı yıllarda Chartresli Thierry'nin hocalığında öğrencilere bilimsel yaklaşımının İncil'deki Yaratılış Hikâyesi'yle tutarlı olduğu öğretilmişti. Başka bir deyişle dini söylem artık bilime karşı değildi.

Thierry, öfke dolu eleştirilere rağmen çığır açan bu yeni mefhumu son derece cesur bir şekilde öğretmeye devam etti.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN