Arama

Tarihe meydan okuyan yapı: Sahip Ata Külliyesi

Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik yapan Konya'nın, dört bir tarafı Anadolu Selçuklularının seçkin eserleri ile donatılmıştır. Bu eserlerden birisi olan Sahip Ata Külliyesi, Konya'nın Meram İlçesi Sahip Ata Mahallesinde bulunur. 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, hankâh ve türbe kısmı müze olarak; cami ve hamam bölümleri ise asıl amacına uygun olarak hizmete açıldı. Müze içerisinde Anadolu Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait yazma eserler, ahşap ve madeni malzeme, halı ve kilim eserlerinin yanı sıra Sakal-ı Şerif ve Kâbe örtüsü gibi kutsal emanetlerde bulunur.

  • 1
  • 17
Tarihe meydan okuyan yapı: Sahip Ata Külliyesi
Tarihe meydan okuyan yapı: Sahip Ata Külliyesi

Sahip Ata Fahreddin Ali, Anadolu Selçuklu Devletinin XIII. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vurmuş bir devlet adamıdır. Devlet kademesinde üstlendiği çeşitli görevler sonrası vezirlik makamına yükseltilen Sahip Ata, ülkenin Moğol tahakkümü altında bulunduğu 1258–1285 tarihleri arasında tüm yetkileri tekelinde toplayıp önemli karaların tamamına tek başına imza attı.

  • 2
  • 17
Tarihe meydan okuyan yapı: Sahip Ata Külliyesi
Tarihe meydan okuyan yapı: Sahip Ata Külliyesi

Siyasi kariyeri sırasında "Fahreddin (Dinin öğüncü), Kavvamü'l-mülk (Devletin dayanağı)" gibi sıfatlarla anılacak kadar başarılı olan ünlü vezirin, yaptırdığı hayır eserleri, halk arasında "Ebu'l-Hayrat (Hayırların babası)" olarak anılmasına sebebiyet verdi. Yaptırdığı eserlerden biri de Sahip Ata Külliyesi'dir.

  • 3
  • 17
Tarihe meydan okuyan yapı: Sahip Ata Külliyesi
Tarihe meydan okuyan yapı: Sahip Ata Külliyesi

1277 yılında yaptırılan külliyenin mimarı Keluk b. Abdullah'tır. Külliye yerleşim planı olarak, kuzeyde câmi, câminin mihrap duvarına bitişik inşâ edilmiş içinde Fahreddin Ali, eşi ve çocuklarının kabirleri bulunan türbe, türbenin güney duvarı bitişiğinde hânkâh, hemen yol aşırı karşısında çifte hamam yer almaktadır.

  • 4
  • 17
Tarihe meydan okuyan yapı: Sahip Ata Külliyesi
Tarihe meydan okuyan yapı: Sahip Ata Külliyesi

Câmi, kuzeyden bir portal girişine sahiptir. Portalın sağ ve solunda altlı üstlü ikişer hücre bulunmakta, alttakiler sebil vazifesi görmektedir. Giriş kapısını çevreleyen pervazın üzerinde Besmele ve Fâtiha suresi yazılıdır. Külliyenin hânkâh (dergâh) kısmı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Sâhib Atâ Vakıf Müzesi olarak düzenlenip ziyarete açıldı.

  • 5
  • 17
Tarihe meydan okuyan yapı: Sahip Ata Külliyesi
Tarihe meydan okuyan yapı: Sahip Ata Külliyesi

Anadolu Selçuklu Dönemi vezirlerinden Hacı Ebubekirzâde Hüseyinoğlu Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından yaptırılan külliye; cami, türbe, hankâh, çifte hamam, çeşme ve dükkânlardan oluşur. Larende Caddesi üzerinde yer alan külliyenin inşasına ilkin 1258 yılında caminin yapımı ile başlandı ve bu inşa 1283'de türbenin yenilenmesi ile tamamlandı.

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN