Arama

Sultan Abdülhamid'in fotoğraf arşivinde yer alan mukaddes topraklar

Sultan Abdülhamid'in 36 bini aşkın fotoğrafı barındıran albümleri döneminin en büyük görsel arşiviydi. Osmanlı dönemine ait sivil mimari, dini mimari, resmi binalar, meydanlar, külliyeler, köprüler, kervansaraylar, mektepler, hastaneler ve yollar bu fotoğraflarla kayıt altına alındı. Kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağladı. Abdülhamid'in arşivinde yer alan önemli fotoğraflardan biri de mukaddes topraklardı. Sizler için Sultan Abdülhamid'in arşivinde yer alan Mekke ve Medine'nin fotoğraflarını derledik.

Harem-i Şerif

Müminlerin kıblesi Kâbe-i Muazzama, Cenâb-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerîm'de: "Secde et ve yaklaş!" (el-Alak, 19) buyruğu ile emrettiği namaz ibâdetinin istikamet hedefidir. Aynı zamanda bütün Müslümanların müştereken teveccüh ettiği nokta, olan İslam dünyasının nabzının attığı yerdir.

Medine-i Münevvere şehri

İlahi nazarların insandaki tecelligâhı kalbi olduğu gibi, kainattaki tecelligâhı da Kâbe'dir. Yani evren içinde Kâbe, bir insan vücudundaki kalb mesâbesindedir.

Yeryüzündeki ilk mabet olan Kabe'nin bilinmeyen fotoğrafları

Cennetülbaki

Beytullâh, yani Allah'ın evi olarak nitelendirilen edilen Kâbe'nin, Hz. Âdem'den itibâren mukaddes bir mâbed olduğu ve gücü yetenler için onu haccetmenin farz hükmünde bulunduğu, âyet-i kerîmelerde şöyle bildirilir: "Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidâyet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbed), Mekke'deki (Kâbe)'dir.

Harem-i Şerifte cemaat-i Müsliminin salat-ı cumayı eda ettikleri

"Orada ibret alınacak alâmetler vardır; (aynı zamanda Hazret-i) İbrâhim'in makâmı (oradadır). Kim oraya girerse, Hakk'ın gölgesinde emîn bir kişi olur. Oranın yoluna gücü yetenlere, (Allâh rızâsı için) Beytullâh'ı haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır (farzdır). İnkâr edenler de bilsinler ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir."

(Âl-i İmrân, 96-97)

Kabe hakkında 20 ilginç bilgi

Mekke-i Mükerreme Harem-i Şerifi ile etrafındaki muhtelif manzaraların sureti

Bu ayetler, yeryüzünde ilk olarak inşa edilen mabedin Kâbe olduğunu ortaya koymaktadır. "Kare şeklinde, küp gibi" anlamına gelen Kâbe'nin, Hz. Adem'den beri var olduğu, ancak aradan geçen zamanın ve tabiat hadiselerinin ona dair izleri ortadan kaldırdığı, Hz. İbrahim'in bu mabede ait temelleri yeniden bularak duvarlarını yükseltmek suretiyle bugünkü haline kavuşturduğu, kaynaklarda aktarılan bilgilerdir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN