Arama

Üç ayların faziletiyle ilgili hadisler

Müslümanlar için büyük ehemmiyet arz eden Üç aylar, Allah'ın (CC) müminlere bir armağanıdır. Tüm insanlığa hidayet vesilesi olan mübarek "Recep, Şaban, Ramazan" ayları, kulluğumuzu bizlere hatırlatır. Peygamber Efendimiz (SAV) bu aylara önem vermiş ve bu ayların faziletini Müslümanların idrak etmesini istemiştir. Peki, üç ayların faziletleri nelerdir?

Üç aylar, İslam dünyasının en değerli ve ibadet bakımından en verimli zamanları olarak nitelendirilen zamanlarıdır. Recep ayı ile başlayan bu mübarek günler, Şaban ve Ramazan ayları ile devam eder.

🔸 Hz. Üsame (RA) anlatıyor:

"Ey Allah'ın Resulü dedim, Şâban ayında tuttuğun kadar başka aylarda oruç tuttuğunu göremiyorum (sebebi nedir?)" diye sordum. Resulullah şu cevabı verdi: "Bu, Recep ile Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Halbuki O, amellerin Rabbülâlemin'e yükseltildiği bir aydır. Ben, oruçlu olduğum halde amelimin yükseltilmesini istiyorum.

(Nesai, Savm 70)

Üç ayların başında, ortasında, sonunda yapılması gerekenler

Üç aylar, Yüce Allah'ın (CC) rahmetinin yeryüzüne tecelli ettiği en mübarek zaman dilimidir. Rahmetin ve mağfiretin en derinden hissedildiği, manevi huzur ve sükunun kalplere doğduğu ve huşu bulduğu vakittir.

🔸 Mübarek ayların ilki olan Receb ayına gelindiğinde Resulü Ekrem (SAV) şöyle dua ederdi:

"Allah'ım (CC), Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur."

(Taberani- El Mu'cemu'l Kebir)

◾ Peygamberimizin (SAV) "duaların kabul edildiği geceler" olarak bahsettiği mübarek geceler Üç ayların bünyesinde bulunur. Bu husus aslında Üç ayların ne denli değerli ve faziletli bir zaman dilimi olduğunu gösterir.

🔸 Hz. Ali (RA) anlatıyor:

Resûlullah (SAV) buyurdular ki: "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde namaz kılın, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Allah Teala (CC), o gün güneşin batmasıyla, dünya semasına iner ve şöyle der:

"Bana istiğfar eden yok mu mağfiret etsem! Benden rızık isteyen yok mu rızık versem, belaya maruz kalan yok mu afiyet versem... Şöyle olan yok mu, böyle olan yok mu?..." Bu hal fecrin sökmesine kadar devam eder."

(Kütüb-i Sitte, 6364)

Üç aylar ne zaman başlıyor?

🔸 Ebu Musa el-Eş'ari (RA) anlatıyor:

"Resulullah (SAV) buyurdular ki: "Allah Teala (CC), Şaban ayının on beşinci gecesi (kullarına rahmetle) nazar eder ve müşrikle, müşahin (kindar bencil) hariç herkese mağfiret buyurur."

(Kütüb-i Sitte)

🔸 Hz. Aişe (RANHA) anlatıyor:

"Resûlullah (SAV) Şaban ayının günlerini hesapladığı kadar başka bir ayın günlerini hesaplamazdı. Sonra Ramazan hilâlini görünce oruca başlardı. Eğer bulut araya girer (hilâli göremez) ise (Şabanı) otuz gün olarak hesaplar, sonra ramazan orucuna başlardı."

(Ebu Davud, Savm 6)

Hz. Aişe'den (RANHA) rivayet edilen hadis-i şerif ile Resulullah'ın (SAV) Üç aylar hususunda ne denli temkinli ve hassas olduğunu görüyoruz.

Recep ayı nedir? Recep ayının anlamı ve önemi nedir?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN