Arama

Üç ayların başında, ortasında, sonunda oruç tutulur mu?

Rahmet ve mağfiret iklimi olan üç aylar; Regaib gecesiyle başlayacak, Miraç ve Berat gecesiyle devam edecek. Peki bizler manevi huzurun gönüllere indiği bu kıymetli zaman diliminin önemi ve fazileti hakkında neler biliyoruz? Üç Aylar Neden Önemli? 3 ayların tamamında oruç tutmak gerekir mi? Üç aylar orucu nedir? Üç ayların isimleri nelerdir? Üç aylar 2022 ne zaman başlıyor? Üç ayların sevabı nedir? Üç ayların başında, ortasında, sonunda oruç tutulur mu?

  • 1
  • 9
Üç Aylar Neden Önemli?
Üç Aylar Neden Önemli?

Üç aylarda, Regaip Kandili 3 Şubat'ta, Miraç Kandili 27 Şubat'ta, Berat Kandili 17 Mart'ta idrak edilecek.


◾ Ramazan ayına ulaşmanın sevincini içinde barındıran üç aylar, müslümanlara dinî hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunar. Hz. Peygamber (sav), Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259)

◾ Her mümin, rahmet ve mağfiretle dolu üç aylarda daha fazla iyilik yapmalı ve iyiliğe vesile aramalıdır. Bu vesileye örnek, bazen yolunu şaşıran birine yol göstermek, bazen insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Bazen de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, onlara infakta bulunmaktır.

Üç aylar ne zaman başlıyor? 3 aylar başlangıcı 2022...

https://www.instagram.com/p/CYyKsMWoPsr/

  • 2
  • 9
3 aylar nedir ne yapılır?
3 aylar nedir ne yapılır?

◾ İnfak ise sadece parayla yapılan bir iyilik değildir. Sevgili Peygamberimiz, "Her iyilik sadakadır." (Buhârî, Edeb, 33) buyurarak nice infak çeşidine işaret etmiştir. Şifa bekleyen bir hastanın derdine derman, hastalığına çare olmak da bir infaktır.

◾ Şüphesiz dinî ve insanî sorumluluğumuzun gereği olan böylesi davranışlar bereket ve mağfiret iklimi olan üç aylarda Rabbimizin rızasını bize kazandıracak önemli amellerdendir. Nitekim Cenâb-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de "Kim bir canı kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur" buyurur.

Mâide, 5/32

﴾32﴿ İşte bundan dolayı İsrâiloğulları'na şöyle yazmıştık: "Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler.

Maide suresi tefsirini okumak için tıklayın

"Rivayete göre Medine yahudileri Hz. Peygamber'i ve sahâbeden bazılarını öldürmek için tuzak peşindelerdi."

  • 3
  • 9
Üç ayların başında, ortasında, sonunda yapılması gerekenler...
Üç ayların başında, ortasında, sonunda yapılması gerekenler...

Üüç aylara önem verilmesinin sebeplerinden biri, bu aylarda bulunan kandil geceleridir. Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib, aynı ayın yirmi yedinci gecesi Miraç, Şaban ayının on beşinci gecesi Berat ve Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesidir.

Recep ayı, gerek İslâm'dan önce gerekse İslâm'dan sonra mukaddes tanınan bir aydır. Bu ay, Regaib ve Mi'rac gibi İlâhi tecellilerle şereflendirildi.

Recep ve Şaban aylarında; Hz. Peygamber'in (sav) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

(Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79)

Hicri takvime göre yedinci ay olan ve hem içinde savaşın yasaklandığı "haram aylardan" bir tanesi olması hem de Ramazan ayının yaklaştığının müjdesi "üç ayların" ilki olması sebebiyle Recep ayı içinde birçok manevi güzellikler taşıyan özel gün ve geceler bulundurmaktadır. Bunlardan ilki Regaip gecesidir. Bu mübarek gecede Allah-u Teâla'nın rahmeti ve mağfireti müminler üzerine çokça dağıtılır. Büyük bir içtenlik ve ümitle Yüce Allah'tan niyazda bulunulur, ibadetler artırılır.

Mi'rac gecesi, Yüce Allah'ın Sevgili Peygamberimize büyük hakikatlerin İlâhi sırlarını gösterdiği, vasıtaların kalkarak ilâhi vahye muhatap kıldığı, kendi âyâtını ve kâinatın sırlarını seyrettirdiği, mü'minlere namazın farz kılındığı ve biz müslümanlar için de İlâhi lütuflarla dolu olan bir gecedir.

Üç ayların manevi iklimini yaşamak için neler yapılabilir?

  • 4
  • 9
3 ayların tamamında oruç tutmak gerekir mi?
3 ayların tamamında oruç tutmak gerekir mi?

➡ Peygamber Efendimiz, Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutardı. Fakat, Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. Bu nedenle Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Bu aylarda bol bol istiğfar etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kur'an okumak ve dua etmek en uygun ibadetlerdir.

https://www.instagram.com/p/CZMhRGpKyzV/

  • 5
  • 9
Üç aylar 2022 ne zaman başlıyor?
Üç aylar 2022 ne zaman başlıyor?

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı ve onun içerisinde bulanan Berat gecesi hakkında Hz. Peygamberin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Allah Teâlâ rahmetiyle Şâbanın 15. gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb Kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar."

Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, "Şabanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz, Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, "Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle! der." buyurmuştur.

Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmıştır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN