Arama

Tevbe Suresinde münafıkların özellikleri

Peygamber Efendimiz (SAV), münafıklar için "Onlar, iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye!" buyurmuştur. Ayet ve hadis-i şeriflerde Müslümanların münafıklık alametlerinden kaçınmalarını öğütlenir. Münafıklığın alametleri arasında inanç noktasında kararsızlık (tezebzüb), korkaklık, yalancılık, kötülük ve bozgunculuğa eğilimli yapılar öne çıkar.

TEVBE SURESİ

🔸 Tevbe Suresi, Kur'an-ı Kerim'in mushaf sırasına göre dokuzuncu suresidir. Aynı zamanda Medine-i Münevvere'de nazil olan son sure hüviyetine sahiptir. Sure, adını 117. ve 118. ayetlerde geçen "tevbe" kavramından alır.

🔸 Tevbe Suresinde, müşrik ve münafıkların gittiği yanlış yoldan dönmeleri gerektiğine ve onların tövbe etmelerinin gerekliliğinden bahsedilir.

🔸 Sureye "Berâe" Suresi de denilir. Berâe, surenin ilk ayetlerinde geçer ve "hiçbir sorumluluk kabul edilmeyeceğine dair bildiri" anlamına gelir.

*Müşrik ne demektir?
Müşrik, Allah'a şirk koşan demektir.

*Şirk nedir?
Şirk, Allah'a ortak koşmaktır.

TEVBE SURESİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

TEVBE SURESİ KAÇ AYETTİR?

🔸 Kur'an-ı Kerim'de besmelesiz başlayan tek suredir. Toplamda 129 ayetten oluşur.

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) surenin nüzûlünden bir yıl sonra vefat etmiştir.

🔸 Hulefa-yi Raşidin devrinin üçüncü halifesi olan Hz. Osman (RA) döneminde Kur'an-ı Kerim mushaf haline getirilir ve Tevbe suresinin başına besmele yazılmaz. (Tirmizî, "Tefsîr", 9/1).

*Hulefâ-yi Râşidîn Devri nedir?

Resulullah'ın (SAV) vefatından sonra Hz. Ebubekir'e (RA) biat edilmesiyle başlayan ve Hz. Ömer (RA) ve Hz. Osman'ın (RA) hilâfetleriyle sürüp Hz. Ali (RA) ile sona eren döneme "Hulefâ-yi Râşidîn Devri" denir. Bu aynı zamanda 'Dört Halife Dönemi' de olarak da bilinir.

*Halife ne demektir?

Hz. Peygamber'den (SAV) sonra, O'nun (SAV) vekili olarak Müslümanların imamlığını ve şeriatının koruyuculuğunu yapmakla görevli kimsedir.

MÜNAFIK NEDİR?

🔸 Münafık sözlükte olduğundan başka türlü görünmek anlamına gelen "nifak" kelimesinden türemiştir. Yani inanmadığı halde kendisini Müslüman olarak gösteren kimseye "münafık" denir. Bu kişi iman ile küfür arasında bocalar durur.

🔸 Kur'an-ı Kerim'de münafık kelimesi iki tip insan için kullanılır. Birincisi, halis münafıklardır. Bunlar; "Aslında inanmadıkları halde Allah'a ve âhiret gününe iman ettik" derler (el-Bakara 2/8).

🔸İkincisi, irade zayıflığı, tembellik yüzünden iman ile küfür arasında şüphe içinde bocalayanlardır. (en-Nisâ 4/137, 143; et-Tevbe 9/44-45).

➡ Münafıklar imandan çok küfre yakın iki yüzlü insanlardır. (Âl-i İmrân 3/167)

KUR'AN-I KERİM'E GÖRE MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİ

"Kolay elde edilecek bir kazanç ve kısa bir yolculuk olsaydı mutlaka peşinden gelirlerdi; fakat o meşakkatli yol onlara uzun geldi. Bir de kalkıp, "Gücümüz olsaydı inanın ki sizinle beraber sefere çıkardık" diye Allah'ın adına yemin edecek, böylece kendilerini helâke sürükleyecekler. Oysa Allah onların yalan söylediklerini elbette biliyor."

Tevbe Suresi 42. ayet

Tevbe Suresi 42. ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

TEVBE SURESİ 42. AYET TEFSİRİ

▪ Bu âyetlerde ve ilerideki birçok âyette, münafıkların Resûlullah'ın Tebük Seferi ile ilgili kararı karşısındaki tavırlarına, onlardan bu sefere katılmamak için mazeret ileri sürenlerin ve bazı art niyetlerle sefere katılanların gerçek yüzlerine geniş bir biçimde temas edilmekte, kendilerini mümin olarak gösteren bu iki yüzlü insanlarla birlikte yaşamak zorunda kalan müslümanlar onlara karşı dikkatli ve uyanık olmaya çağrılmaktadır.

TEFSİRİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

TEVBE SURESİNDE MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİ

🔻 Allah Teala (CC), Tevbe Suresinde bulunan muhtelif ayetlerde münafıkların özelliklerini zikreder. Müslümanlar, bu sıfatların bilincinde olarak hayatlarına çekidüzen vermek ve münafıklara karşı dikkatli olmak mecburiyetindedirler. Tevbe Suresine göre münafıkların özellikleri şöyledir:

🔻 İnanç noktasında kararsızlık (tezebzüb) yaşamaktadırlar.

"Senden izin isteyenler sadece, Allah'a ve âhiret gününe iman etmeyenler ve şüpheye kapılmış olanlardır; onlar şüpheleri içinde bocalayıp dururlar."
(Tevbe Suresi, 44. ayet)

Tevbe suresi 44. ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN