Arama

Tesbih namazı nedir, nasıl kılınır? Kaç rekat, ne okunur?

Maneviyat iklimi Üç aylara girmemiz ve Regaip, Berat gibi kandillere de yaklaşmamız ile ibadet atmosferimiz giderek yoğunlaştı. Bu geceyi Kur'an okumak, namaz kılmak, oruç kılmak gibi nafile ibadetlerle dolu dolu ihya etmek isteyen Müslümanlar zihinsel ve bedensel olarak hazırlıklara başladı. Peki önemli günlerde fazileti oldukça yüksek olan Tesbih namazı nasıl kılınır? Kaç rekattır? Hükmü ve faziletleri nelerdir?

Nafile namaz ne demektir?

➤ Biz kulları yoktan var eden yüce Rabbimize karşı namaz ibadeti, yerine getirmemiz gereken en temel vazifelerimizdendir. Bir kulluk borcu olan namaz, Peygamber Efendimiz'e (SAV) Miraç gecesi verilmiş, biz kullara beş vakit olarak farz kılınmıştır.

➤ Farz olan ibadetlerimiz dışında Allah'a (CC) daha yakın olmak ve rızasına ulaşabilmek için uygun vakitlerde yerine getirdiğimiz namazlar nafile olarak adlandırılır. Teravih, teheccüd, evvabin, kuşluk, hacet, tövbe gibi çeşitleri olan nafile namazlar arasında önemli bir yer edinen tesbih namazı her vakit yerine getirebileceğimiz ibadetlerdendir.

Nafile namaz nedir, nasıl kılınır?

Kaza namazları

Kul olarak kusurdan azade olamayan biz kullar, gafletle, dalgınlıkla ve tembellikle Cenab-ı Hakk'a şükrün en temel ifadesi namazı yerine getiremeyebiliyoruz. Daha sonra yerine getirmek, bir nevi borçlarını ödemek hükmünde olan namazlara kaza namazı denir.

Hanefi mezhebine göre kaza namazları olan kişiler tesbih namazı gibi nafile ibadetleri yerine getirebilirken, Şafi mezhebine göre kulun öncelikle kazaya kalmış farz namazları eda etmesi, bitirmeye muvaffak olduğunda nafile ibadetleri yerine getirmesi uygun görülmüştür.

Kaza namazı nedir?

Tesbih namazı nedir?

➤ İsmi tesbih etmek yani Allah'ı (CC) noksan sıfatlardan tenzih etmekten gelen tesbih namazı nafile ibadetler birisidir. Yerine getirirken toplam 300 defa zikredilen "Subhânallahi velhamdü lillâhi ve la ilâhe illallâhu vellâhu ekber" cümlesi bu namaza ismini veren lafızlardan birisidir.

📌 Bilgi Notu:

Tesbih namazı mendup (sevabı çok) hükmünde olan bir nafile ibadettir.

Mubah nedir? İslam'da mubahın hükmü nedir?

Tesbih namazı kaç rekattır?

➤ Toplamda dört rekattan oluşan tesbih namazı; rükunun, kıyamın, secdenin farz namazlardan daha uzun sürdüğü bir ibadettir. "Sübhânallah, Allahu Ekber kelimeleri her safhasında sık sık zikredilen kelimelerdir.

📌 Bilgi Notu:

Temel hususlarında İslam aleminde tek bir görüşün hakim olduğu tesbih namazında okunan tesbihlerin, namaz içindeki yeri konusunda farklı görüşler hakimdir.

Kültür mirasımız: Tesbih

Tesbih namazının kılınışı nasıldır?

➤ Tesbih namazının başlangıcında ilk olarak tesbih namazına veya nafile namaza niyet edilir ve "Allahu Ekber" diye namaza başlanır. Sübhanekeden sonra on beş kere "Sübhanellahi velhamdu lillahi..." okunur. Sonra Eûzü Besmele, Fatiha ve bir sure okunup tekrar on kere "Sübhânallah... " okunur. Ondan sonra rükua varılır. Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dendikten sonra, on defa Subhânellah..." okunur.

Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkılır. Doğrulduktan sonra yine on defa, "Suhhânellah..." okunur. Bundan sonra secdeye varır. Secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ"dan sonra on kere "Subhânellah..." okunur. Secdeden tekbir ile kalkılır. iki secde arasındaki oturuşta yine on defa, "Subhânellah..." okunur. ikinci secdeye tekbir ile varılıp üç defa, "Sübhane rabbiye'l-a'lâ"dan sonra, tekrar on defa, "Subhânellah..." okunur ki, bu fazla tesbihlerin toplamı yetmiş beşe ulaşmış olur.

➤ Ardından ikinci rekata kalkılır. Yine önce on beş kere "Subhânellah..." okunur. Sonra aynen birinci rekattaki şekliyle hareket edilerek kılınır ve ikinci rekatın sonunda oturulur. Tahiyyat ve salli-barik duaları okunur. İlave tesbihlerin toplamı böylece 150 olmuş olur. Bundan sonra selam vermeden veya selamdan sonra ayağa kalkılır. Üçüncü ve dördüncü rekatlar, aynen birinci ve ikinci rekatlar gibi kılınır. Böylece dört rekatte üç yüz defa tesbih duası okunmuş olur.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN