Arama

Şiirleriyle İslam'a hizmet eden sahabi: Ka'b Bin Malik

Ka'b bin Malik, Müslüman olduktan sonra Resulullah'ın şairi olarak anılan sahabelerden biriydi. Onun yazdığı şiirler hemen dilden dile dolaşır ve müşrikleri derinden sarsardı. Peygamber Efendimiz (sav), onu över ve "Sen şiir işini iyi yapıyorsun" derdi. Sizler için Ka'b Bin Malik'in Hz. Peygamber'e yazdığı şiirleri derledik.

  • 20
  • 20

"O öyle Nebidir ki kavmi içinde izzetli mirası,
Neseplerinin güzelleştirdiği dosdoğru kökleri vardır
Devenin taşıdığı en hayırlı varlığa,
Takvada yaratıkların en hayırlısına
Soylu, cömert Reis'e,
İnsanların ve cömertlik yapanların en hayırlısına
O ümit edilenin tüm beşerin
Fevkinde olan Haşim'den soyu vardır
Onun lütfuyla ayrıcalıklı olduk,
Karanlıkta bize kandil oldu
Bizim müjdecimiz, uyarıcımız oldu."

Hassan bin Sabit'in Hz. Peygamber'e yazdığı şiirler

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN