Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Şeytanın vesvesesinden nasıl kurtuluruz? En çok merak edilen dini konular...

Şeytanın vesvesesinden nasıl kurtuluruz? En çok merak edilen dini konular...

Kişinin İslam'a uygun yaşaması için davranışlarının hükmünü bilmesi gerekir. Bunu öğrenebileceği iki temel kaynak vardır: Kur'an-ı Kerim ve onun hayata uygulanmış şekli olan Peygamber Efendimizin (sav) hadisleri. Bu nedenle yüce kitabımızın emirleri ve Allah Resulü'nün sünnetleri ışığında, her Müslümanın günlük hayatta kendisine gerekli olan dini bilgileri öğrenmesi farzdır. Peki, şeytanın vesvesesinden nasıl kurtuluruz? Erkeğin altın yüzük takmasının hükmü nedir? İslam'a göre nazar var mıdır? Çocuklara Allah'ın isimleri verilebilir mi?

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 10
Şeytanın vesvesesinden nasıl kurtuluruz?
Şeytanın vesvesesinden nasıl kurtuluruz?

🔸 Vesvese, insanın içine doğan zararlı uyarıcı, kötü duygu ve düşünce, telkin, şüphe, fısıltı, evham gibi anlamlara gelir. Şeytanın kötü bir işin yapılması ya da iyi bir işin eksik yapılması için insanı kışkırtması manalarında da kullanılır.

🔸Kur'an'da insanlara vesveseci şeytanın şerrinden Allah'a sığınılması emredilir.

"De ki: "Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!" (Nâs suresi, 1-6. ayetler)

(X) Fikriyat podcatlerden Nas suresinin mealini dinlemek için tıklayın

🔸Hadis-i şeriflerde de müminlere, vesvese ile hareket etmemeleri tavsiye edilir.

"Namaza nidâ edildiğinde (ezan veya ikamet okunduğunda) şeytan geri döner, ezanı duyamayıncaya kadar yellenerek kaçar, uzaklaşır. İkamet bitince döner, kişi ile nefsi arasına vesvese atarak şöyle der: "Şunu hatırla, şunu hatırla, bunu hatırla ... ta kaç rekat kıldığını hatırlayamayıncaya kadar devam eder." Kişi de kaç rekât kıldığını hatırlayamayacak kadar şaşırır." (Buhârî, Ezan, 4; Müslim, Salat, 16,18, 19; Ebû Dâvud, Salat, 30)

🔸Hadis-i şeriflerde vesvesenin bir hüküm doğurmayacağı da bildirilir.

"Allah, uygulamadıkları ve başkalarına anlatmadıkları takdirde ümmetimi, göğüslerinin vesvese verdiği şeyler ile zorla yaptırıldığı şeylerden dolayı cezalandırmayacaktır." (İbn Mace, Talak, 1)

🔸Şeytan, insanları şüphe ve tereddüde düşürebilecek sorular ile onları küfre sürüklemeye çalışır. Kalpten geçen bu sorular, hiç şüphesiz şeytanın vesvesesi ile meydana gelir. Bunların en şiddetlisi bizzat Allah Resulü (sav) haber verir: "Şeytan sizden birinize gelerek 'filan ve filan şeyi kim yarattı?' der. O kişi 'Allah yarattı' deyince peki, 'Allah'ı kim yarattı?' der. İş bu dereceye varınca o kimse hemen Allah'a sığınsın ve o düşünceden uzaklaşsın!" (Buhârî, Bedü'l-halk 11; Müslim, İman, 214) Bazı rivayetlerde "Allah'a iman ettim, desin!" (Müslim, İman, 212) ilavesi de vardır.

🔸 Diyanet'in fetvasına göre kuruntulu kimselerin, küfür gibi ifadeleri vesvese kapsamında olup sahiplerinin imanlarına ve dinlerine zarar vermez.

(x) 📚İbadetlerde vesveseden korunmanın yolları...

🔸 Yüce Allah, kullarını güçleri ile orantılı olarak yükümlü tutar. "Hz. Peygambere (sav) ashab-ı kiramdan bazıları gelerek şöyle demişlerdi: 'Kimimizin aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağı kanaatindeyiz.' Hz. Peygamber (sav) 'Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?' diye sormuş, oradakiler de 'Evet!' deyince, 'İşte bu (korku) imandandır (akla gelen vesvese de zarar vermez)." (Müslim, İman, 209) buyurmuştur.

🔸 İçinde bulunulan durumdan kurtulmak için vesveselere itibar edilmemelidir. Zira vesvese, üzerinde durdukça yoğunlaşır.

🔸 Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Karapınar, vesveseye karşı ilk önce "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım, Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla" anlamına gelen "Euzübillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim" denmesi gerektiğini belirtir.

➡ Sonra Felak ve Nas sureleri sık sık okunmalıdır. Dualarda cinlerin kötülerinden Allah'a sığınılır.

➡ Okunan ayetlerin manalarının düşünülmesi gerekir. Böylelikle kişiler kendisini ibadete verebilir, kafadaki harici düşünceyi atılır. Herkesin başına gelen bir durumdur. Burada önemli olan kalıcı olmamasıdır.

🔸

FELAK SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

(x) Fikriyat podcastlerden Felak suresini dinlemek için tıklayın

🔸
FELAK SURESİ ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!

(x) Felak suresinin tefsiri

🔸
NAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

(x) Fikriyat podcastlerden Nas suresini dinlemek için tıklayın

NAS SURESİ ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."

(x) Nas suresinin tefsiri

  • 4
  • 10
Çocuklara Allah’ın isimleri verilebilir mi?
Çocuklara Allah’ın isimleri verilebilir mi?

🔸 Anne-babanın çocuğuna karşı görevlerinden birisi ona güzel isim vermektir. Nitekim Hz. Peygamber (sav), bir hadisinde insanların kıyamet günü isimleri ile çağrılacağını belirterek "Çocuklarınıza güzel isim koyunuz." (Ebû Davud, Edeb, 69) buyurmuştur.

🔸Allah'a has isimler aynı lafızla çocuklara verilmemelidir. Ancak çocuklara Allah'ı hatırlatacak isimler verilecekse başına "kul" anlamına gelen "abd" kelimesi eklenerek "Abdullah" (Allah'ın kulu), "Abdurrahman" (Rahman'ın kulu), "Abdurrahim" (Rahim'in kulu), "Abdülkâdir" (Kâdir'in kulu) gibi isimler verilmelidir.

🔸Allah Teala'nın "Esma-ül Hüsna"sından "Kerim, Latif, Rauf…" gibi isimler ise Allah'ın dışında kulların da vasıflandığı müşterek isimler olduğundan Allah'a has olmayan bu isimler çocuklara ad olarak verilebilir. (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 598)

  • 5
  • 10
İslam’a göre nazar var mıdır?
İslam’a göre nazar var mıdır?

🔸 Bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen kabul edilmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz "Nazar haktır." buyurmuştur.

🔸 Nazardan sakınmak için Allah'a sığınmak gerekir. Kalem suresinin 51- 52. ayetleri genellikle bundan korunmak için okunur. Ayrıca Felak, Nas, Ayet-el Kürsi nazara karşı okunur. Fakat unutulmamalıdır ki bu ayetler bir vesiledir, aslolan Allah'a dua edip, sığınmaktır.

(x) Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulaması için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN