Arama

Sade yaşamaya dair 25 hadis

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), sade bir yaşam sürer, çevresindekilere daima sade olmalarını öğütlerdi. Kendisinin yanında dünyadan bahseden ashabına Resulullah (sav), "İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır" buyururdu. Öyle ki, Hz. Enes'in (ra) rivayetine göre, vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek dahi yememişti. Hadis ve fıkıh alimi İmam Nevevi'nin, biz Müslümanlara miras bıraktığı Riyazü's Salihin adlı eserinden, Peygamber Efendimizin (sav) "sade yaşamak" hakkındaki 25 hadisini sizler için derledik.

Sade yaşamaya dair 25 hadis

Hz. Âişe (ra) anlatıyor:

Muhammed'in ailesi, onun vefatına kadar iki gün peşpeşe arpa ekmeğiyle karınlarını doyuramamıştır.

(B6454 Buhârî, Rikâk, 17; M7445 Müslim, Zühd, 22)

Müslim'in bir rivayetinde:

Muhammed'in aile efradı, Medine'ye geldiklerinden itibaren vefatına kadar üç gün peşpeşe buğday ekmeğiyle karınlarını doyurmuş değillerdir, denilmiştir.

(M7443 Müslim, Zühd, 20)

Sade yaşamaya dair 25 hadis

Urve'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Âişe (ra) şöyle demiştir:

Vallahi kızkardeşimin oğlu, Peygamber'in eşleri bizler, peşpeşe iki ayda üç hilâl görürdük (iki ay geçer, üçüncü aya girerdik de) bu müddet zarfında Resûlullah'ın evlerinde ocak yanmazdı.

–(Peki) teyzeciğim, ne ile geçinirdiniz, diye sordum.

–Hurma ve su ile. Şu kadar ki Resûlullah'ın ensardan sağmal hayvanları olan komşuları vardı, onlar Allah Resûlü'ne süt gönderirlerdi, o da içmemiz için bizlere verirdi, diye cevap verdi.

(B2567 Buhârî, Hibe, 1; M7452 Müslim, Zühd, 28)

Sade yaşamaya dair 25 hadis

Ebû Saîd el-Makburî'nin Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet ettiğine göre:

Bir gün (Ebû Hüreyre) önlerinde kızartılmış koyun bulunan bir topluluğun yanından geçti. Kendisini sofraya davet ettilerse de o, yemekten kaçındı ve:

Resûlullah arpa ekmeğiyle bile karnını doyurmadan dünyadan göç etti, dedi.

(B5414 Buhârî, Et'ime, 23)

Sade yaşamaya dair 25 hadis

Enes'in (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Peygamber vefatına kadar (donatılmış bir) sofrada yemek yememiştir; ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir.

(B6450 Buhârî, Rikâk, 16)

Buhârî'nin bir rivayetinde:

Peygamber, asla kızartılmış koyun görmedi, denilmiştir.

(B6457 Buhârî, Rikâk, 17)

Sade yaşamaya dair 25 hadis

Nu'mân b. Beşîr'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Ben Peygamberinizi gördüm; karnını doyuracak kadar kötü bir hurma bile bulamadığı günler olurdu.

(M7459 Müslim, Zühd, 34)

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN