Arama

Regaip Kandili Zikir ve Duaları

İslam alemi için büyük bir önem arz eden üç aylara henüz girmişken, Allah Teala'nın lütfu ve keremi ile bu gece Regaip Kandili'ni Müslümanlar olarak ibadethanelerde ve evlerimizde ihya edeceğiz. Müminler, bu hayırlı gecede ibadet, taat ve dualarla Yüce Allah'tan merhamet ve istiğfar isteyecek, şükür edecek. Nafile ibadetler edilerek, tevbe edilecek. Peki, Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler neler? Regaip Kandili'nde söylenecek istiğfar duaları ve tesbihler hangileri? Regaip Kandili çekilecek zikir ve tesbihler...

  • 1
  • 10
Regaip kandili zikirleri
Regaip kandili zikirleri

"Âllâhümme salli alâ Muhammed"

📌 Resulallah (SAV), "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." hadisi ile üç aylara ve muhterem gecelerin önemine dikkat çekmiştir.

(Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

📌 Özel gün ve gecelerde nafile ibadet yapılması ve insanların Hak Teâlâ'ya yönelmeleri esastır. Bu minvalde Miraç Kandili'nde çekilecek zikirlerden biri Salavat-ı şerife'dir. Zira Peygamberimize (SAV) salavat getirme hususunda bizzat Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de, "Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun." (Ahzab suresi, 56) buyurmaktadır.

(x) Ahzâb suresi 56. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Regaib Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?

  • 2
  • 10
Regaip kandili zikirleri
Regaip kandili zikirleri

"La İlahe İllallah"

📌 Kelime-i Tevhid tarih boyunca Müslümanların Allah'ı (CC) anmak için sıklıkla kullandıkları zikirlerden olmuştur.
Efendimiz (SAV), "Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır" buyurmuştur.

(Tirmizi, 3383)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Regaip Kandili'nde Allah Teâlâ'yı anmak isteyen müminler sıkça Kelime-i Tevhid'i tekrar ederler.

Peygamberimizin Üç Aylar Duası

  • 3
  • 10
Regaip kandili zikirleri
Regaip kandili zikirleri

◼ "Sübhânallâhi ve bi Hamdihi"

📌 Hamd ile tenzih etmek anlamına gelen kelime Resulallah'ın bir hadis-i şerifinde geçer. Bu sebeple Müslümanlar tarafından Allah'ı zikir ve tesbih etmek maksaıyla kullanılır.

"Allah'ı hamd ile tesbih ederim"

(Buhârî, Deavât, 65)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Üç aylar tesbihi zikirleri

  • 4
  • 10
Regaip kandili zikirleri
Regaip kandili zikirleri

◼ "Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammed"

📌 Salavat getirmek bizzat Allah Teala tarafından istenmiştir. Müslümanlar pek çok farklı şekilde Hz. Muhammed'i (SAV) anarlar. Regaip Kandili gibi hassasiyetlerin yüksek mevkilere yükseldiği mühim günlerde salavat getirmek de kıymetlenir. Bu hususta Resulallah Efendimiz (SAV), "Cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salât ü selâm getirmeyen kimsedir." buyurarak salavat getirmenin önemine vurgu yapmıştır.

(Tirmizî, Deavât, 100)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Üç ayların fazileti

  • 5
  • 10
Regaip kandili zikirleri
Regaip kandili zikirleri

◼ "Lâ Havle ve lâ Kuvvete illâ Billâh"

📌 Havkale olarak bilinen bu ifade kuvvetli zikirlerdendir. "Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ'nın yardımı iledir." manasına gelen cümle, zaman ve mekan gözetmeden yapılabilen zikirlerdendir. Bizzat Efendimizin (SAV) bu zikri dile getirmesi, zikrin asırlar boyunca Müslümanların dilinden düşmemesine sebep olmuştur.

"Cennet'in hazinelerinden bir hazinedir"

(Tirmizî, Daavât, 57)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Regaip kandilinde yapılacak ibadetler

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN