Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Regaib Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz? Regaib Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? 

Regaib Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz? Regaib Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? 

Regaib Kandili gecesinde yüce Allah, rahmet ve mağfiretini müminler üzerine dağıtmıştır. Peygamber Efendimiz (sav) Recep ayına ayrı bir kıymet vermiş ve bu gecenin önemi ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Receb'in ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." Peki, Regaib Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz? Regaib Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Regaib Kandili'nde oruç tutulur mu? Regaib Kandili'nde okunacak dualar...

◾ Geri gelmeyen nimetlerden biridir zaman. İnsan ömrünün her anı kıymetlidir bu yüzden. Fakat bazı zaman dilimleri var ki, önemleri diğerlerinden daha fazladır. Bunlardan biri kandil geceleridir. Bu mukaddes geceler, gönüllerimizi aydınlatan ışık gibidir. Hayatın her anı önemli olsa da kandiller, Müslümanlar için bir dönüm noktası hükmündedir.

Recep ayının perşembeyi cumaya bağlayan ilk gecesi Regaip Kandili olarak eda edilir. Bu mübarek gecede yüce Allah rahmet ve mağfiretini müminler üzerine dağıtır.

Osmanlı'da mübarek gün ve geceler nasıl kutlanırdı?

Bilgi notu
➡ Halk arasında kandil olarak adlandırılmasının nedeni, II. Selim döneminde camilerin aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlanmasından kaynaklanır. Özellikle 18. yüzyılda büyük törenlerle bu gece ihya edilirdi.

 • 2
 • 10
Regaib nedir?
Regaib nedir?

◾ Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaib, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelir.

◾ "Re-ğabe", elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.

"Kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki Rağîbe'nin çoğulu olan Regaib kelimesi, "bol sevap ve mükâfat, faziletli ameller" anlamlarına gelir.

Regaip Kandili'nin fazileti

 • 3
 • 10
Regaib Kandili'nin fazileti nedir?
Regaib Kandili’nin fazileti nedir?

◾ Peygamber Efendimiz (sav) Recep ayına ayrı bir kıymet verirdi. Resulullah (sav) bu gecenin önemi ile ilgili olarak şöyle buyurmuştu:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Receb'in ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)

Fikriyat e-kitaptan "Riyazü's Salihin"i okumak için tıklayın

 • 4
 • 10
Regaib Kandili'nde yapılacak ibadetler neler?
Regaib Kandili’nde yapılacak ibadetler neler?

◾ Hadis-i şerif sebebiyle Müslümanlar, bu geceleri ihya etmeye ehemmiyet göstermiştir.

◾ Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, tövbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.

◾ Bu geceler vesilesiyle nâfile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur.

◾ Enes b. Malik (ra) Resulullah'ı (sav) şöyle buyururken dinledim dedi: "Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Âdemoğlu! Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını dilesen, seni affederim. Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen; fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım." (Tirmizî, Daavât 98)

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasından sureleri okumak için tıklayın

 • 5
 • 10
Oruç tutmak
Oruç tutmak

◾ Said İbn Cübeyr'den (ra) nakledildiğine göre: "Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (ra)'yı dinledim şöyle demişti: "Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik." (Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, (II, 811) Hadis No: 2430)

◾ Kandil gecelerinin gündüzlerinde oruç tutmak bazı âlimlerce müstehap sayılmıştır.

Recep orucuna nasıl niyet edilir?

BİLGİ NOTU
📚 SAİD İBN CÜBEYR KİMDİR?
Tabiin neslinden olan Said İbn Cübeyr hadis ve tefsir konusundaki rivayetleriyle bilinir. İslâmî ilimlerde otorite kabul edilmiş ve "âlimlerin başı" diye anılmıştır.

📚 İBN ABBÂS KİMDİR?
Peygamber Efendimizin amcasının oğlu olan Abdullah bin Abbas, aynı zamanda İbn Abbas olarak da bilinirdi. Hz. Peygamber'in "Allah'ım! Onu dinde fakih (fıkıh âlimi) kıl. Kitabın açıklamasını ona öğret." duasına nail olan İbn Abbas, tefsir ve fıkıh ilimlerinin kurucularından biri olarak kabul edilirdi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN