Arama

Regaip kandilinde yapılacak ibadetler dualar çekilecek tesbihler...

Recep, Şaban ve Ramazan ayını ihtiva eden mübarek üç aylar başladı. Tövbe kapılarının açıldığı bu mübarek günler, Müslümanlar için önemli bir fırsattır. Regaip gecesi, üç aylar olarak bilinen ve manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı müstesna zaman dilimlerinin başladığını haber verir. Regaip, Recep ayının ilk cuma gecesidir. Peki, Regaip kandilinde çekilecek tesbihler nelerdir? Regaip Kandili gecesi çekilecek zikirler neler? Diyanet'ten derlediğimiz bilgiler doğrultusunda Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler, dualar, çekilecek tesbihler...

  • 1
  • 14
Regaip kandili ne demek?
Regaip kandili ne demek?

🔹Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk Cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaip Gecesi'dir. Bu gece ibadet etmenin fazileti oldukça büyüktür. Peki, Müslümanların mübarek günleri arasında yer alan Regaip Kandili ile ilgili Kur'an'da geçen ayetler nelerdir? Regaip Kandili ile ilgili Peygamberimizin hadisleri nelerdir? İşte Kur'an'da geçen ayetler ve Peygamberimizin hadisleri ışığında Regaip Kandili… Regaip kandilinde yapılacak ibadetler dualar çekilecek tesbihler...

Üç aylar, kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan olarak adlandırılan aylardır. Müslümanların manevi hayatında bu ayların seçkin bir yeri vardır. Çünkü bu aylar, mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib gecesi, 27'nci gecesi de Mirac gecesidir. Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesi, Ramazan'ın 27'nci gecesi de mübarek Kadir gecesidir.

📌Bu aylarda ibadet yapmak müminler için oldukça faziletlidir. Peygamber Efendimiz; "Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır." (6 Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276.) buyurmuştur.

  • 2
  • 14
Regaip kandilinde yapılacak dualar
Regaip kandilinde yapılacak dualar

🔹Bu geceye Regaip adının verilmesinin sebebi, Allah'ın affının ve rahmetinin kulları üzerine bol bol yağacağı, günahların bağışlanacağı gece olmasından dolayıdır. Bu gecede Hz Peygamber (SAV), Allah'ın bazı hususî ihsanlarına mazhar olmuştur.

"Beş gece vardır ki, onda yapılan dua geriye çevrilmez: Recep ayının ilk, Şaban ayının onbeşinci, Cum'a, Ramazan ve Kurban bayramı geceleridir." (Abdurrezzak, el-Musannef, IV, 317, Hadis No: 7927)

🔹Regaip, herhangi bir şeyi istemek, arzu duymak, meyletmek, bu emeller doğrultusunda tutkuyla çaba sarf etmek demektir.

🔹Regaip Kandili ise geleceğe, istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkânı veren, her türlü rağbeti, iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate ve Rabbimize yöneltmemiz, bütün işlerimizi O'nun rızasına uygun hale getirmemiz gerektiğini hatırlatan mübarek bir gecedir.

  • 3
  • 14
Regaip kandilinde yapılacak ibadetler
Regaip kandilinde yapılacak ibadetler

🔎 Recep ayı ve diğer kandiller ile alakalı hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Hz. Muhammed (sav)'in Recep ayına ayrı bir kıymet verdiği görülmektedir. Rasulullah (sav)'den bu konu ile alakalı olarak şu hadis-i şerif nakledilmektedir:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342

🔎 Regâib gecelerinde dua etmenin, tevbe ve istiğfarda bulunmanın yanı sıra bu geceyi çeşitli ibâdetlerle geçirmek ve hayırlı işler yapmak genel olarak âlimler arasında kabul görmüştür.

🔎 Burada çeşitli ibadetlerden kasıt nafile namazların haricinde aynı zamanda da oruç tutmaktır. Regaip kandilinde ve bilhassa Recep ayında oruç tutmak ile alakalı şu hadis-i şerifi nakletmek yerinde olacaktır.

📌 İbn Abbas (r.a.)'dan rivayetle: "Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek, bu ayın her gününde oruç tutacak derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik." Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, Hadis No: 2430

📌Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tövbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.

📌Recep ayının ilk günü girince Allah rızasını kazanmak için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir.

  • 4
  • 14
Regaip kandilinde kılınacak namaz
Regaip kandilinde kılınacak namaz

Namaz

📌Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk Cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaip Gecesi'dir. Bu gecede akşam ile yatsı arasında 12 rek'at hacet namazı kılınır. Namaz nasıl kılınır?

Her rek'atta Fâtiha'dan sonra üç kere "Kadir" suresi ve on iki kere "İhlâs" sûresi okunacaktır. Veya bir kere "Kadir" sûresi ve üç kere "İhlâs" sûresi okunur.

📌Bu namazdan sonra 7 veya 70 defa Salatı-ı Ümmiye okunur:

"Allâhümme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedini'n Nebiyy'il-ümmiyyi ve 'alâ alihî ve sahbihî ve sellim."

Anlamı: Allâh'ım, ümmî peygamberin Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri'ne, âli ve ashâbına salât-ü selam eyle!

Namaz bittikten sonra secdeye varıp, secdede 70 defa:

"Sübbuhun, kuddusün, Rabbüna ve Rabbü'l melâiketihî ve'r-rûh."

Anlamı: Münezzehsin, Mukaddessin, meleklerin ve Ruh'un Rabbisin...

Secdeden kalkıp oturarak şu dua okunur:

"Rabbiğfir verham ve tecavez amma ta'lemü inneke entel eazzül ekram"

Anlamı: Rabbim! Beni bağışla, bana acı, Zat'ı Eceli i Alâ 'nca bilinen günahlarımı affet. Çünkü aziz olan ve karşılıksız veren ancak Sensin.

Üç aylar ile ilgili 20 kavram

  • 5
  • 14
Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler neler?
Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler neler?

🔹Müslüman alemi için rahmet, bağışlanma ve bereket ayları olarak kabul edilen mübarek üç aylara girmiş bulunmaktayız. Yılın ilk kandili ise 27 Şubat Perşembe günü Regaip Kandili olarak idrak edilecek. Bol bol ibadet etmek isteyen Müslümanlar Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler neler? Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri hangileri? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler...

🔹300 Salavat-ı şerife,

🔹101 Fatiha-i şerife,

🔹101 İhlas'ı şerif,

🔹101 Kadir suresi.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN