Arama

Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor? Mevlid Kandili ne zaman?

Rebiülevvel ayının teşrif etmesiyle beraber müminler bu ayın ehemmiyetini ve bu ayın en önemli vakitlerinden olan Mevlid Kandili'nin zamanını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peygamber Efendimiz'in (SAV) kutlu doğumunu haber veren kandil hangi güne denk geliyor, Mevlid Kandili ne zaman ve bizler için neler ifade ediyor, Rebiülevvel ayının önemi nedir sık sık araştırılan sorular arasında. Sizler için Rebiülevvel ayının faziletini ve Mevlid Kandili'nin tarihini araştırdık.

 • 1
 • 10
Rebiülevvel ayı nedir?
Rebiülevvel ayı nedir?

🔸 Hicri takvimin üçüncü ayına denk gelen Rebiülevvel ayı, ay takviminde saferden sonra üçüncü aya denk geldiği için rebiü'l-evvel (birinci rebi') ismiyle anılır. Sözlükte "bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket" gibi anlamlara gelen rebi sözcüğü ay ve mevsim anlamlarını ifade eden Arapça bir kelimedir.

🔸 İslam dünyası ve Müslümanlar için ayrı bir konum teşkil eden Rebiülevvel ayı, Resulullah (SAV) Efendimizin - siyer ilminde yer alan genel kabule göre - 12'sinde Pazartesi günü dünyaya geldiği ve kainatı şenlendirdiği günü içinde barındırır. İslam tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicretin de içerisinde gerçekleştiği bu kutlu zaman dilimi müslümanlar özelinde hususi bir mevkidedir.

1440 yıl önce tarihin başladığı olay: Hicret

 • 2
 • 10
Rebiülevvel ayının önemi
Rebiülevvel ayının önemi

🔸 Resul-i Ekrem (SAV) Efendimizin doğduğu, İslam kaynaklarının belirtmesi ve alimlerin ittifakına göre mübarek bedenlerinden ruhunun çıkıp, fani dünya hanından Rabbimiz Teala'nın huzuruna irtihal eylediği yani vefatının gerçekleştiği Rebiülevvel ayı, bu yönleriyle önemli bir zaman dilimidir.

🔸 Ayrıca Peygamber Efendimiz (SAV) Rebiülevvel ayında Hz. Ebubekir ile (RA) birlikte Sevr mağarasına sığınmış ve buradan ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkmıştı. 8 Rebiülevvel Pazartesi günü Kuba'ya varan ve burada Kuba Mescidi'ni inşa eden Kutlu Nebi, Ranuna vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine'ye ulaşmıştı. Resulullah Efendimiz (SAV) bu ayın içinde Mescid-i Nebevi'nin inşasına da başlamıştı.

Planını Peygamber Efendimizin çizdiği mescid "Kuba"

 • 3
 • 10
Rebiülevvel ayı ne anlama gelir?
Rebiülevvel ayı ne anlama gelir?

🔸 Bolluğun ve bereketin sembolü olan rebi Arapça'da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. "Bir yerde ikamet etmek, bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt" gibi anlamlara da gelen rebi sözcüğü "rba" kökünden türeyen bir kelimedir.

Bilgi notu:
Araplar'ın havanın mutedil, su ve otun bol olduğu bu aylarda bir yerde konaklayıp hayvanlarını otlatmaları sebebiyle söz konusu iki aya bu adların verildiği ve bu ayların o zamanlar "rebi" diye adlandırılan güz mevsimine rastladığı nakledilir.

🔸 Araplar bu aylardan başka iki ayrı mevsim için de rebi kelimesini kullanırlar. Çiçeklerin açıp mantarların bittiği bahar mevsimi rebiülevvel, meyvelerin yetişip olgunlaştığı güz mevsimi de rebiüssani olarak tanımlamışlardır.

Hayatımızda bereketi nasıl artırabiliriz?

 • 4
 • 10
2022 Rebiülevvel ayı ne zaman?
2022 Rebiülevvel ayı ne zaman?

🔸 Rebiülevvel, Hicri yılın üçüncü ayıdır. Bu yıl 27 Eylül Salı günü itibariyle başlayan Rebiülevvel ayında Resulullah'ın (SAV) kutlu doğumunu müjdeleyen Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü bütün Müslümanlar tarafından idrak edilecek.

🔸 29 gün sürecek Rebiülevvel ayı 25 Ekim 2022 yılı itibariyle sona erecek. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayından sonra gelen Rebiülahir ayı ise 26 Ekim 2022'ye denk geliyor.

Mevlid Kandili nedir kısaca anlamı ve önemi... Mevlid kandili ne demek?

 • 5
 • 10
Rebiülevvel ayında ne oldu?
Rebiülevvel ayında ne oldu?

🔸 İslam tarihinde ve Müslümanlar için Rebiülevvel ayının önemli bir yere sahip olmasının nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Peygamber (SAV) Efendimiz Rebîülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü dünyaya geldi.
 2. İslam tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de Rebîülevvel ayında gerçekleşti.
 3. Safer ayının sonlarında Hz. Ebubekir'le (RA) birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebiülevvel'de buradan ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkan Resul-i Ekrem (SAV) 8 Rebiülevvel Pazartesi günü Kuba'ya vardı ve burada Kuba Mescidi'ni inşa etti.
 4. 12 Rebiülevvel'de Medine'ye hareket etti, Ranuna vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine'ye ulaştı.
 5. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevi'nin inşasına başlandı.
 6. Resul-i Ekrem (SAV) 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etti.

İslam'da ilk hicret ne zaman ve nerede yapılmıştır?

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN