Arama

İslam'da ilk hicret ne zaman ve nerede yapılmıştır?

Bir yerden başka bir yere göç etmek manasına gelen hicret kelimesi Müslümanlar için oldukça önemlidir. İslam'ın doğuşundan sonra Müslümanlar çeşitli eziyetlere maruz kalmışlar ve inanç ve ibadetlerini özgürce yaşayamamışlardır. Bu durum hicreti zorunlu kılmıştır. İslam'da ilk hicret ne zaman ve nerede yapılmıştır? Sizler için anlattık...

İslam’da ilk hicret ne zaman ve nerede yapılmıştır?
Yayınlanma Tarihi: 10.8.2022 16:38:00 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 16:47

🔷Soru: İslam'da ilk hicret ne zaman ve nerede yapılmıştır?

🔷 Cevap: İlk hicret, Miladi 615 yılında Habeşistan'a yapılmıştır. Çünkü Mekke'de Müslümanlar müşrikler tarafından çeşitli şekillerde eza, ceza ve işkencelere maruz bırakılıyorlardı.

🔷Müslümanlar inanç ve ibadetlerini yaşayamıyorlar ve çeşitli işkencelere maruz bırakılıyorlardı. Böyle bir süreçte İslam'ın doğusundan beş yıl geçtikten sonra Resulullah Efendimiz (SAV) bu sıkıntıları görünce aynı zamanda onların bu sıkıntılarına engel olamadığını, Müslümanlara zarar geleceğini, Müslümanlara gelen zararın daha da artacağını görünce Müslümanlar'a şöyle dedi:

🔷 "Sizden imkanı olanlar Habeşistan' a gitsinler. Orada halkına zulüm etmeyen adil bir hükümdar hüküm sürmektedir. Orası doğruluk ve dürüstlük ülkesidir. Alllah (CC) size bir çıkış yolu gösterinceye kadar orada kalın."

🔷 Bunun üzerine on biri erkek dördü kadın olmak üzere on beş Müslüman Habeşistan'a hicret eder. Bunlar ilk muhacirlerdir. Bunlar arasında İslam tarihinde önemli yeri olan sahabilerde bulunmaktadır.

🔷 Hz. Osman, Abdurrahman bin Avf, Musab Bin Umeyr, Ebu Ümmü Seleme gibi çok sayıda sahabi bulunmaktır. Aynı zamanda 4 hanım sahabi de bulunmaktadır.

https://www.instagram.com/p/CgomTlYFQzv/

📌Muhacir nedir?

Sözlükte "göç eden, hicret eden ve göçmen" anlamlarına gelir.

Hicret nedir?

🔷 "Terketmek, ayrılmak ve ilgisini kesmek" manalarına gelen hicret kelimesi kişinin herhangi bir şeyden bedenen ve kalben ayrılıp uzaklaşmasıdır. Ancak kelime daha çok "bir yerden başka bir yere göç edilmesi" anlamında kullanılır.

🔷 Dinimiz açısından hicret denildiğinde akıllara Peygamber Efendimiz (SAV) ve Mekkeli Müslümanların Medine'ye göç edişi gelir. Medine'ye göç eden Müslümanlara "muhacir", Peygamber Efendimiz (SAV) ve muhacirlere yardım eden Medineli Müslümanlara da "ensar" denir.

🔷 Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'den (SAV) önceki dönemlerde de peygamberlerin ve onlara inanan insanların hicret etmeye zorlandıklarından ve bunların inançları uğrunda yurtlarını bırakıp başka yerlere gittiklerinden bahseder.

🔷 Hz. İbrahim (RA), kavminin kendisini ateşte yakma teşebbüsünün ardından, "Doğrusu ben Rabbim'in emrettiği yere hicret ediyorum" (el-Ankebût 29/26) diyerek ilk muhacir olmuştur.

🔷 Hz. Peygamberimiz'in (SAV) Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlar. Durum sadece bir mekan değişikliğinde kalmayarak İslam'ın daveti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olur.

Hicretin siyasi sonuçları

🔷 Siyasi açıdan hicret büyük bir değişime yol açar. Mekke'deki müşriklerin baskıları karşısında pek çok eziyet ve işkenceye uğrayan Müslümanlar hicret sayesinde güç bularak Hz. Peygamber'in (SAV) önderliğinde bir devlete kavuşurlar.

🔷 Medine şehrinin o zamanki adı olan Yesrib, "fesat" anlamındaki bir kökten geldiği için hicretten sonra Peygamberimiz (SAV) tarafından "hoş ve güzel" anlamındaki Taybe veya Tâbe'ye çevrilir.

🔷 Bununla birlikte daha çok Medinetü'r-resûl veya Medine-i Münevvere adıyla anılan şehir, Müslümanların kurdukları devletin ilk baş şehri oldu ve bu konumunu Hz. Osman'ın (RA) şehit edildiği tarihe kadar korur.

Hicret ile ilgili ayetler

🔷 Bunun üzerine Rableri, onların dualarına şöyle icabet buyurdu: "Ben, erkek olsun kadın olsun içinizden çalışan hiç kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Zira siz birbirinizi tamamlayan parçalarsınız. Hicret eden, yurtlarından çıkarılan, benim yolumda ezâ-cefâ gören, hakarete uğrayan, savaşıp şehit olanların da günahlarını mutlaka affedeceğim ve onları Allah (CC) tarafından bir mükâfat olmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Zaten, en güzel mükâfat ancak Allah (CC) katındadır."

(Al-î İmran suresi, 195. ayet)

🔷 "Kim Allah (CC) yolunda hicret ederse, yeryüzünde barınacak pek çok güzel yer ve maddi-manevi genişlik ve bolluk bulur. Kim de evinden Allah (CC) ve Rasûlü'ne hicret etmek niyetiyle çıkar, sonra da hedefine varmadan kendisine ölüm yetişirse, artık onun mükâfatı şüphesiz Allah'a (CC) aittir. Allah (CC) çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir."

(Nisa suresi, 100. ayet)

🔷 "İman edip Allah (CC) yolunda hicret eden, mallarıyla ve canlarıyla Allah (CC) yolunda cihad edenlerle onları barındıran ve onlara yardım edenler, işte onlar, birbirlerinin dost ve yardımcılarıdırlar. İman etmiş olmakla birlikte henüz hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar sizin onlarla hiçbir dostluğunuz ve yardımlaşmanız olamaz. Buna rağmen eğer onlar dinlerini korumak için sizden yardım isterlerse, aranızda barış anlaşması bulunan bir topluluk aleyhine olmamak şartıyla, onlara yardım etmeniz lazımdır. Allah (CC) bütün yaptıklarınızı görmektedir."

(Enfal suresi, 72. ayet)

🔷 İman edip hicret eden ve mallarıyla canlarıyla Allah (CC) yolunda cihâd edenlerle, onlara kucak açıp yardım edenler, işte onlar gerçek mü'minlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve kesintisi olmayan güzel ve bol bir rızık vardır.

(Enfal suresi, 74. ayet)

🔷 "İman edenler, hicret edenler ve mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihat edenler, Allah yanında pek büyük mertebelere sahiptirler. İşte bunlar kurtuluş ve başarıya erişenlerin ta kendileridir."

(Tövbe suresi, 20. ayet)

https://www.instagram.com/p/ChAcRaUFhPH/

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN