Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Mülk Suresi Arapça oku! Mülk Suresi Türkçesi…Mülk Suresi kaç ayet?

Mülk Suresi Arapça oku! Mülk Suresi Türkçesi…Mülk Suresi kaç ayet?

Mekke döneminde indirilen Mülk Suresi, 30 ayetten oluşmuş ve ismini suredeki "elMülk" kelimesinden almıştır. Mülk Suresi'nin temel konusunun Allah'ın varlığını, birliğini, kâinatı yaratıp yönettiğini ve ahiretin mevcudiyetini kanıtlamak olduğunu söylemek mümkündür. Müslümanlar bu önemli sureyi okumak için, Mülk Suresi Arapça oku! Mülk Suresi okunuşu, (Tebareke) Arapça Türkçe okunuşu, Mülk Suresi Türkçesi, Mülk Suresi meali gibi başlıklarla aratırken Mülk Suresi kaç ayet? şeklinde soruları da merak ediyorlar… Sizler için Mülk Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletlerini derledik.

 • 1
 • 17
TEBAREKE (MÜLK) SURESİ
TEBAREKE MÜLK SURESİ

Mekke döneminde nâzil olan Mülk, Kur'ân-ı Kerîm'in altmış yedinci sûresidir.

Otuz âyetten oluşan sure, adını ilk âyette geçen "mülk" (hükümranlık) kelimesinden alır. Tebâreke, Mücâdele, Mânia, Münciye, Vâkıye ve Mennâa olarak da adlandırılır.

Mülk Suresi'ni dinlemek için tıklayınız

 • 2
 • 17
TEBAREKE (MÜLK) SURESİ'NİN KONUSU
TEBAREKE MÜLK SURESİ'NİN KONUSU

Mülk Sûresi'nin temel konusunun Allah'ın varlığını, birliğini, kâinatı yaratıp yönettiğini ve âhiretin mevcudiyetini kanıtlamak olduğunu söylemek mümkündür.

Mülk Suresi'ni okumak için tıklayınız

 • 3
 • 17
TEBAREKE (MÜLK) SURESİ İLE İLGİLİ HADİS
TEBAREKE MÜLK SURESİ İLE İLGİLİ HADİS

Hz. Âişe'den rivayet edilen bir hadiste Resûlullah'ın Secde ve Mülk Sûrelerini her gece yatmadan önce okuduğu, yolculuk sırasında da bunu ihmal etmediği belirtilmektedir. (Tirmizî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 9)

 • 4
 • 17
TEBAREKE (MÜLK) SURESİ TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU
TEBAREKE MÜLK SURESİ TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

Mülk sûresi gafletin bürüdüğü kalplere tutulan bir güneş gibidir. İlâhî güneş bu yüreklere nüfuz edebilmek için çeşitli yönlerden ışınlarını salmakta, ancak insanlar bu ışınların ziyâsından uzak kalmaktadır. İşte Tebareke Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşu...

Mülk Suresi'nin mealini okumak için tıklayınız

 • 5
 • 17
TEBAREKE (MÜLK) SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
TEBAREKE MÜLK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

1.Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey'in kadîr(kadîrun).

2. Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru).

3. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin).

4. Summerciıl basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).

5.Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a'tednâ lehum azâbes saîr(saîri).

6.Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi'sel masîr(masîru).

7. İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).

8. Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye'tikum nezîr(nezîrun).

9. Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey'in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).

10. Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na'kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).

11. Fa'terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri).

12. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun).

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN